Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace pro projekt : Pelhřimovsko za vzděláním Podnikatelské příležitosti venkova " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace pro projekt : Pelhřimovsko za vzděláním Podnikatelské příležitosti venkova " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Prezentace pro projekt : Pelhřimovsko za vzděláním Podnikatelské příležitosti venkova " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013." "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:„Evropa investuje do venkovských oblastí“

2 Obsah: 1)Program rozvoje venkova 2)Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 3)Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 4)Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 5)Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 6)Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu

3 1) Program rozvoje venkova na období 2007 - 2013  PRV vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova.  Zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.  Skládá se z několika prioritních os a opatření: OSA I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II: Zlepšování životního prostředí a krajiny OSA III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova OSA IV: Leader

4 Průběh administrace žádosti  Předložení žádosti o dotaci  Administrativní kontrola  Podpis Dohody o poskytnutí dotace  Realizace projektu  Předložení žádosti o proplacení  Udržitelnost projektu 5 let

5 2) Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Zaměření:  Investice do zemědělských staveb a technologií.  Využití a zpracování biomasy pro vlastní potřebu. Žadatel:  Zemědělský podnikatel (FO nebo PO).  Podnikatelský subjekt, který se z převážné většiny věnuje právě zemědělské činnosti.  Mladý zemědělec - FO, která dosáhla věku 18 let a nepřesáhl věku 40 let ke dni podání žádosti o dotaci. - PO, která je zřízena mladým zemědělcem plnící funkci statutárního orgánu a základním jměním se podílí více než 50 %. Výše dotace:  60 % pro mladého zemědělce ve znevýhodněné oblasti,  50 % pro ostatní zemědělce ve znevýhodněných oblastech,  50 % pro mladého zemědělce v ostatních oblastech,  40 % pro ostatní zemědělce v ostatních oblastech.

6 Příklady aktivit: Živočišná výroba:  Stáje pro krávy, jalovice, býky (např. výstavba a rekonstrukce stáje, rošty, pevné výběhy atd.)  Boudy pro telata.  Pastevní areály (oplocení, napajedla, krmiště, atd.)  Stáje pro prasnice, dochov selat, výkrm prasat.  Stáje pro ovce, kozy, koně a další. Rostlinná výroba:  Sila a haly pro skladování obilovin a olejnin.  Sklady pro ovoce a zeleninu.  Sklady pro chmel.  Zpracování biomasy.  Skleníky, fóliovníky.  Další zahradnické stavby.

7 3) Opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Zaměření:  Podpora výkonnosti zpracovatelských podniků.  Rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty.  Podpora marketingu zemědělských výrobků.  Zlepšení kvality výrobků, podpora vývoje aplikace nových postupů a technologií. Žadatel:  Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu (mikro, malý a střední podnik).  Zemědělský podnikatel (FO nebo PO) provozující zemědělskou výrobu (mikro, malý a střední podnik).  Výrobce krmiv (mikro, malý a střední podnik). Výše dotace:  Minimální výše způsobilých výdajů je stanovena na 200 000 Kč.  Maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

8 Příklady aktivit:  Investice do technologií vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů.  Nákup zařízení pro finální úpravu (balení, značení).  Investice na vybavení laboratoří monitorující kvalitu produktů (hardware, software).  Investice spojené s vývojem aplikací nových produktů, postupů a technologií.  Modernizace zařízení na skladování surovin a výrobků.  Nákup nemovitosti.  A další.

9 4) Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Zaměření:  Realizace aktivit ve venkovských oblastech v rámci činnosti, která směřuje k nezemědělské činnosti s cílem zvýšit ekonomický potenciál. Záměr a) zahájení a rozvoj aktivit v oblasti výroby a zpracování (např. tradiční řemesla). Musí spadat do CZ-NACE. Záměr b), c), d) podpora nové výstavby a modernizace zařízení pro využití OZE a zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby alternativních paliv (pelety, brikety apod.). Žadatel:  FO nebo PO podnikající v zemědělské výrobě.  V rámci záměru b), c), d) se nesmí jednat o mikropodnik. Výše dotace:  Záměr a), c), d) – malý podnik (60 %), střední podnik (50 %) a velký podnik (40 %).  Záměr b) – 30 % z výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

10 Příklady aktivit: Záměr a) diverzifikace činnosti nezeměd. povahy  Rekonstrukce, modernizace, přestavba, nová výstavba objektu (provozovny) určenou pro nezemědělskou činnost.  Úprava povrchů v areálu provozovny, atd. Záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice  Skladovací kapacity materiálu.  Technologie homogenizace a hygienizace.  Rozvody tepla.  Technologie odsíření, atd. Záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny  Sklad paliva.  Kotel s příslušenstvím.  Zařízení na výrobu elektřiny, atd. Záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarových biopaliv  Technologie na sušení biomasy, mixování a úpravy biomasy, na lisování, apod.

11 5) Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Zaměření:  Podpora zakládání nových podniků a rozvoj existujících podniků (mikropodniků), včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování.  Tvorba pracovních míst. Záměr a) oblast doplňkové a řemeslné výroby. Záměr b), c), d) výroba a využití energie z biomasy. Žadatel:  Záměr a) FO a PO (podnikatel i bez historie) – mikropodnik. Nesmí se jednat o zemědělského podnikatele.  Záměr b), c), d) FO a PO (podnikatel i bez historie) – mikropodnik. Jedná se o zemědělského podnikatele. Výše dotace: Záměr a), c), d) 60 %. Záměr b) 30 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

12 Příklady aktivit: Záměr a) Zakládání a rozvoj mikropodniků  Rekonstrukce, modernizace, přestavba, nová výstavba objektu na provozovny určené pro rozvoj mikropodniků.  Nákup strojů, zařízení, vybavení apod. Záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice  Technologie homogenizace a hygienizace.  Rozvody tepla, elektroinstalace.  Technologie odsíření apod. Záměr c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elekřiny  Kotel s příslušenstvím.  Zařízení na výrobu elektřiny.  Rozvody tepla apod. Záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv  Technologie skladu, příjmu, třídění, sušení, lisování, mixování biomasy apod.

13 6) Opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu Zaměření:  Rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkova směrem k činnostem v cestovním ruchu (venkovská turistika).  Využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Záměr a) pěší, lyžařské trasy a stezky, vinařské stezky, hippostezky atd. Záměr b) výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení apod. Žadatel:  Záměr a) NNO, Zájmová sdružení PO, FO a PO podnikající v zemědělské výrobě, nezemědělští podnikatelé mající kratší než 2-letou historii podnikání v oblasti cestovního ruchu.  Záměr b) FO a PO podnikající v zemědělské výrobě, nezemědělský podnikatel mající kratší než 2-letou historii podnikání v oblasti CR. Výše dotace:  Záměr a) 90 %.  Záměr b) 60 % (malý podnik), 50 % (střední podnik) a 40 % (velký podnik).

14 Příklady aktivit: Záměr a) pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky  Tvorba pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek (směrové tabule, informační tabule, odpočinková místa, vyhlídky, zábradlí, apod.).  Nákup a výsadba doprovodné zeleně.  Nákup pozemků. Záměr b) ubytování a sport (pouze investiční výdaje)  Stavba malokapacitního (60 lůžek) ubytovacího či stravovacího zařízení.  Náklady na rekonstrukci, modernizaci, přestavbu.  Stavba, rekonstrukce, modernizace, přestavba půjčovny sportovních potřeb.  Stavba, rekonstrukce, modernizace, přestavba sportovních zařízení (hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice atd.).  Nákup na vybavení malokapacitního zařízení (nábytek, kuchyňské vybavení, elektrické spotřebiče).  Výstavba příjezdové cesty, parkovišť, stání pro karavany apod.

15 Děkujeme za pozornost Jakub Černý Jakub.cerny@cprv.cz +420 775 343 580 Jiří Veselka Jiri.veselka@cprv.cz +420 733 544 484


Stáhnout ppt "Prezentace pro projekt : Pelhřimovsko za vzděláním Podnikatelské příležitosti venkova " Projekt je financován z prostředků EAFRD v rámci Programu rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google