Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009, Zlín 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR Harmonogram výzev.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009, Zlín 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR Harmonogram výzev."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009, Zlín 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR Harmonogram výzev a podmínky vyhlášených výzev

2 Harmonogram výzev  Na webových stránkách pod tímto odkazem: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy naleznete aktuální „Předpokládaný harmonogram 2009 a 2010“.  Podle aktuální situace může být na základě jednání Výboru Regionální rady upraven ve výjimečných případech.  Výzvy musí reflektovat aktuální potřeby jednotlivých krajů a zásady finančního řízení schválené Výborem Regionální rady pro jednotlivé roky uvedené v programovém dokumentu ROP Střední Morava.  Byly provedené analýzy z výzev č. 01/2007 – č.12/2008 zaměřené především na „Analýzu podpořených projektů ve vazbě na územní dopad a vyvážený rozvoj území“, „Analýzu plnění monitorovacích indikátorů ROP Střední Morava“ a „Analýza problémových míst projektu a podpořených a nepodpořených projektů předložených do ROP Střední Morava „

3 prioritní osa 1 – Doprava

4 prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu

5 prioritní osa 3 – Cestovní ruch

6 Výzvy pro nové programové zaměření  Ve 2 výzvách z 10 je uplatněn princip zohlednění navrhované výše podpory jednotlivými žadateli v rozmezí mezi 60 až 85 - ti % („1.3 Bezmotorová doprava“ a „2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit“)  Ve 3 výzvách z 10 je uplatněn princip předložení jedné projektové žádosti jedním žadatelem („2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit“, „3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2“ a „3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center“)  Ve 2 výzvách z 10 je uplatněn princip územní ho omezení („1.3 Bezmotorová doprava“ - pouze na území Olomouckého kraje, „3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center“ – územní omezení v rámci Olomouckého kraje)

7 Výzva č. 15/2009 Vyhlášeno 7.9. – 5.11.2009:  1.1.1 Silnice II. a III. třídy  1.3 Bezmotorová doprava  2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb  2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit  3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání projektů naplňujících IPRÚ Šumpersko  3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání projektů naplňujících IPRÚ Jesenicko  3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center

8 Výzva č. 15/2009 Vyhlášeno 29.9. – 26.11.2009:  3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – výzva k předkládání projektů naplňujících IPRÚ Rožnovsko  3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 Rožnovsko  3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

9 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci:  Kraje, organizace zřizované kraji, obce Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 5 mil. Kč  Integrovaný projekt – 10 mil. Kč Maximální výše dotace:  Individuální projekt – 300 mil. Kč Maximální procento dotace: 90 % Finanční alokace pro výzvu: Celkem 700 mil. Kč.

10 1.1.1 Silnice II. a III. třídy Aktivity:  Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů)  Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a v přímé vazbě na to i úseky napojení na místní a účelové komunikace  Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního prostředí obyvatel  Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i přímo napojených místních a účelových komunikacích) na ekosystémy

11 1.3 Bezmotorová doprava Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci:  Kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, podnikatelské subjekty Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 2 mil. Kč  Integrovaný projekt – 15 mil. Kč Maximální výše dotace:  Individuální projekt – 20 mil. Kč Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu- 85 % Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 50 mil. Kč

12 1.3 Bezmotorová doprava Aktivity:  Výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu a jejich vzájemné propojení  Napojení obcí na nejbližší obce s rozšířenou působností formou výstavby stezek pro bezmotorovou dopravu Výzva je zaměřena pouze na území Olomouckého kraje a to s ohledem na vyvážený rozvoj regionu, kde délka stávajících cyklostezek a cyklotras a při započítání délky dosud podpořených cyklostezek a cyklotras z ROP Střední Morava je v Olomouckém kraji 157,6 km a ve Zlínském kraji 174,6 km. V rámci těchto regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu bude podpořena Jantarová stezka a Moravská stezka, popř. další stezky definované v Územní studii rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje.

13 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci:  Kraje, obce nad 5000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace:  Individuální projekt – 35 mil. Kč Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu- 85 % Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 120 mil. Kč

14 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb Aktivity:  Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb  Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj Žadatelé musí být zařazeni do sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb. Kraj nebo obec mohou být žadateli pouze v případě, že jsou: 1. zřizovateli organizace, která je zařazena do sítě poskytovatelů sociálních služeb a která bude současně využívat výstupy a výsledky projektu anebo 2. má zajištěného smluvního provozovatele této infrastruktury minimálně po dobu udržitelnosti projektu, kteří jsou zařazeni od sítě krajských poskytovatelů sociálních služeb a kteří budou současně využívat výstupy a výsledky projektu.

15 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci:  Kraje, obce nad 5000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace:  Individuální projekt:  Sportovní a kulturní aktivity, venkovní koupaliště – 20 mil. Kč  Dětská hřiště – 5 mil. Kč

16 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu - 85 %, Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 130 mil. Kč z toho Sportovní a kulturní aktivity, venkovní koupaliště – 110 mil. Kč z toho Dětská hřiště – 20 mil. Kč Aktivity:  Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně sportovních, kulturních zařízení, venkovních koupališť a bazénů

17 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Šumpersko Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci:  Dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, zájmová sdružení právnických osob Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 1 mil. Kč Maximální výše dotace:  Individuální projekt – 25,3 mil. Kč Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu - 85 %, Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku

18 Finanční alokace pro výzvu: 86,7 mil. Kč  Sportovně – rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály – 61,4 mil. Kč.  Infrastruktura pro turistiku, kulturní vyžití, incentivu a interpretační centra – multifunkční zařízení – 25,3 mil. Kč. Aktivity:  Sportovně – rekreační zařízení a infrastruktura, multifunkční areály  Infrastruktura pro turistiku, kulturní vyžití, incentivu a interpretační centra – multifunkční zařízení 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Šumpersko

19 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Jesenicko Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci:  Obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, zájmová sdružení právnických osob Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 1 mil. Kč Maximální výše dotace:  Individuální projekt – 90 mil. Kč Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu - 85 %, Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 90 mil. Kč

20 Aktivity:  Vodní plocha s celoročním využitím 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Jesenicko

21 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Rožnovsko Vyhlášení výzvy: 29.9.2009 - 26.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci:  Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, NNO, zájmová sdružení právnických osob Maximální procento dotace - Projekty nezakládající veřejnou podporu - 85 %, Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 1 mil. Kč

22 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Rožnovsko Maximální výše dotace:  Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu ( prioritní osa IPRÚ A 2.1) – 30 mil. Kč  Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a jednotného navigačního systému s centrálním bodem ve formě informačního centra na území mikroregionu ( prioritní osa IPRÚ B 1.1) - 19,2 mil. Kč  Budování přístupových komunikací a centrálních parkovišť s bezprostřední návazností na zařízení cestovního ruchu (prioritní osa IPRÚ B 2.1) – 4,6 mil. Kč

23 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Rožnovsko Finanční alokace pro výzvu: 76,8 mil. Kč  Z toho Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu – 53 mil. Kč  Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a jednotného navigačního systému s centrálním bodem ve formě informačního centra na území mikroregionu – 19,2 mil. Kč  Budování přístupových komunikací a centrálních parkovišť s bezprostřední návazností na zařízení cestovního ruchu – 4,6 mil. Kč

24 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu – projekty naplňující IPRÚ Rožnovsko Aktivity:  Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu (prioritní osa IPRÚ A 2.1)  Vybudování sítě turistických cílů, turistických okruhů a jednotného navigačního systému s centrálním bodem ve formě informačního centra na území mikroregionu (prioritní osa IPRÚ B 1.1)  Budování přístupových komunikací a centrálních parkovišť s bezprostřední návazností na zařízení cestovního ruchu (prioritní osa IPRÚ B 2.1)

25 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Rožnovsko Vyhlášení výzvy: 29.9.2009 - 26.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Podnikatelské subjekty Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 1 mil. Kč Maximální výše dotace:  Rekonstrukce/výstavba ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního typu (prioritní osa IPRÚ A 1.1) - 40 mil. Kč  Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu (prioritní osa IPRÚ A 2.1) a Rekonstrukce/výstavba sportovních areálů určených primárně pro zimní aktivity (prioritní osa IPRÚ A 2.2) – 30 mil. Kč

26 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby Rožnovsko Maximální procento dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 74,7 mil. Kč Aktivity:  Rekonstrukce/výstavba ubytovacích zařízení vyššího kvalitativního typu ( prioritní osa IPRÚ A 1.1)  Rekonstrukce/výstavba areálů a zařízení pro realizaci exteriérových a interiérových aktivit sportovního i nesportovního typu ( prioritní osa IPRÚ A 2.1)  Rekonstrukce/výstavba sportovních areálů určených primárně pro zimní aktivity ( prioritní osa IPRÚ A 2.2)

27 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Vyhlášení výzvy: 29.9.2009 - 26.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Podnikatelské subjekty Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace:  Individuální projekt – 30 mil. Kč Maximální procento dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku Finanční alokace pro výzvu: 100 mil. Kč

28 3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2 Aktivity:  Modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího standardu, včetně případných návazných služeb na ubytování (např. modernizace nebo rozšíření stravovacích služeb)  Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury  Stavební úpravy a případně rozšíření a modernizace lázeňského objektu včetně návazné infrastruktury  Stavební úpravy kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury  Vybudování návazné infrastruktury a doplňkových služeb primárně využitelných pro cestovní ruch

29 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center Vyhlášení výzvy: 7.9.2009 - 5.11.2009 do 14.00 Oprávnění žadatelé/příjemci: Podnikatelské subjekty Minimální výše dotace:  Individuální projekt – 2 mil. Kč Maximální výše dotace:  Individuální projekt – 60 mil. Kč Maximální procento dotace: Projekty zakládající veřejnou podporu – 60, 50, 40% dle velikosti podniku

30 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center Finanční alokace pro výzvu: 227 mil. Kč Rozvoj infrastruktury pro incentivní a kongresovou turistiku a výstavnictví – 51,5 mil. Kč Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury – 175,5 mil. Kč Aktivity:  Rozvoj infrastruktury pro incentivní kongresovou turistiku a výstavnictví  Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, kde se jedná pouze o rozvoj a obnovu golfových hřišť a areálů

31 3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center V případě Olomouckého kraje na základě závěrů z Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu je možné podávat projekty v rámci aktivity „Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, kde se jedná pouze o rozvoj a obnovu golfových hřišť a areálů“, které bude možné realizovat ve správním obvodě obcí s rozšířenou působností Olomouc a Šumperk mimo území Statutárního města Olomouc.

32 Nezbytné podmínky Jeden 1 žadatel smí podat pouze jednu projektovou žádost, uplatněno u podoblastí podpory:  2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit  3.3.2 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2  3.3.3 Specifická výzva na výstavbu či modernizaci aquaparků, golfových hřišť, výstavišť, kongresových a informačních center

33 Nezbytné podmínky Bodové zvýhodnění projektů, které si zažádají o nižší % dotace z rozpočtu ROP Střední Morava, než-li je stanovený maximální poměr dotace uvedený ve výzvě. V současné době je tento princip možné uplatněn pro:  oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava  podoblast podpory 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit. Interval hodnocení poměru dotace z rozpočtu regionální rady k celkově způsobilým výdajům projektu Bodové zvýhodnění Od 80,1 do 85%0 Od 75,1% (včetně) do 80,0%1 Od 70,1% (včetně) do 75,0%2 Od 65,1% (včetně) do 70,0%3 Od 60,1% (včetně) do 65,0%4 do 60% (včetně)5 Pozn.: kritérium hospodárnosti

34 Jednou z příloh je „Územně plánovací informace a její možné nahrazení“ Žadatel doloží územně plánovací informaci vydanou příslušným úřadem dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů. Tuto Územně plánovací informaci lze nahradit listinou, vydanou příslušným stavebním úřadem, pokud je tato Územně plánovací informace konečná z pohledu daného stavebního řízení (např. územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení aj.) Nezbytné podmínky

35 Relevantní monitorovací indikátory: Žadatel je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací indikátory na úrovni výstupu, výsledku i dopadu (min. 1 indikátor za každou úroveň), které budou v rámci projektu naplněny a uvést je ve webové žádosti BENEFIT7. Definice monitorovacích indikátorů je uvedena v Instrukci pro práci s monitorovacími indikátory. Nezbytné podmínky

36 Lhůty z pohledu žadatele Aktivita Lhůta v pracovních dnech Aktivita Lhůta v pracovních dnech Etapa 1 Etapa 2 Předložení projektové žádosti od vyhlášení výzvy 40 Doložení příloh k dopracování projektu na základě výzvy - projekty do 10 mil Kč 66 Doložení příloh k dopracování projektu na základě výzvy - projekty nad 10 mil Kč 110 Doložení formálních nedostatků na základě výzvy 5 Opětovná výzva k doložení příloh k dopracování projektu prostřednictvím dopisu minimálně 5 Vyzvednutí originálu projektové žádosti v případě vyřazení z administrace projektových žádostí 66 Vyzvednutí originálu projektové žádosti v případě vyřazení z administrace projektových žádostí 66 Aktivita Lhůta v pracovních dnech Etapa 3 Doložení příloh před podpisem Smlouvy na základě výzvy44

37 Nové podoblasti podpory Prioritní osa 2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu:  2.2.9 Integrované projekty ve městech nad 5000 obyvatel Podporu rozvoje zón v rámci měst, u kterých půjde o komplexní přístup k řešení problémů vybraného území.  2.2.10 Integrované projekty rozvoje zón Podpora rozvoje konverze zóny.  2.3.3 Integrované projekty na venkově Podpora rozvoje ucelené části obce, kde bude uplatněn komplexní přístup k řešení problémů vybraného území.

38 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Lenka Lokajová Hnilová Odbor řízení projektů lenka.lokajova@rr-strednimorava.cz www.rr-strednimorava.cz Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc, 2. 9. 2009, Zlín 8. 9. 2009 FINANCE PRO VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR Harmonogram výzev."

Podobné prezentace


Reklamy Google