Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Možnosti podpory investičních záměrů v oblasti vzdělávání 27. 11. 2008 Liberec – KÚ Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program NUTS II Severovýchod Možnosti podpory investičních záměrů v oblasti vzdělávání 27. 11. 2008 Liberec – KÚ Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program NUTS II Severovýchod Možnosti podpory investičních záměrů v oblasti vzdělávání Liberec – KÚ Libereckého kraje

2 Možná podpora oblasti vzdělávání z ROP SV 2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM 2.2 Rozvoj měst 2.3 Rozvoj venkova 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

3 Zaměření podpory:  Investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání  Investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol 2.1 Rozvoj regionálních center

4 2.2 Rozvoj měst Zaměření podpory:  Investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání  Investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol

5 2.3 Rozvoj venkova Zaměření podpory:  Investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání  Investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání

6 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Zaměření podpory:  Investice do zlepšení materiálně-technického vybavení učeben a dalších prostor na školách a učilištích, které jsou určeny pro získávání praktických znalostí a dovedností (interiérové vybavení, počítačová technika apod.)  Investice do vybavení učeben, případně dalších prostor určených pro praktickou výuku na školách a učilištích, strojním a přístrojovým vybavením souvisejícím přímo se získáváním praktických dovedností  Investice do rekonstrukce sociálního zázemí a dalších souvisejících prostor nezbytných pro výuku a získávání praxe  Investice do rekonstrukcí, případně nástaveb, přístaveb budov (nikoli do výstavby nových budov), určených výhradně pro potřeby výuky a získávání praktických znalostí a dovedností

7 Oprávnění žadatelé 2.1 – kraje, obce s více než 50 tis. obyvateli, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, Hospodářská komora a její složky 2.2 – kraje, obce s více než 5 tis. obyvateli, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, Hospodářská komora a její složky, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob 2.3 – kraje, obce s počtem obyvatel , organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, NNO, Hospodářská komora a její složky, dobrovolné svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob 4.1 – kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, střední školy !!! Přesné vymezení oprávněných žadatelů s odkazem na příslušnou legislativu – ROP NUTS II SV !!!

8 Minimální výše CZV na 1 projekt Oblast podporyMin. CZV 2.11 mil. Kč* 2.21 mil. Kč* tis. Kč* tis. Kč *Pouze v případě předložení projektu na výše definované zaměření oblasti podpory CZV – celkové způsobilé výdaje projektu

9 Veřejnoprávní subjekty – projekt nezakládá veřejnou podporu Dotace RR92,5% CZV Vlastní zdroje žadatele 7,5% CZV Veřejnoprávní subjekty – projekt zakládá veřejnou podporu Dotace RR40% CZV Vlastní zdroje žadatele60% CZV Struktura kofinancování projektů v rámci ROP SV

10 Neveřejnoprávní subjekty – projekt nezakládá veřejnou podporu Dotace RR90% CZV Vlastní zdroje žadatele10% CZV Neveřejnoprávní subjekty – projekt zakládá veřejnou podporu Dotace RR40, 50, 60% CZV* Vlastní zdroje žadatele60, 50, 40% CZV * * Dle velikosti podniku (malý, střední, velký)

11  → Vše pro žadatele a příjemcewww.rada-severovychod.cz  Příručka pro žadatele a příjemce  Regionální tisk (informace o konání výzvy)  Konzultace na ÚORP Základní zdroje informací

12 Kontakty Jméno a příjmení, FunkceTelefon Ing. Michal Vereščák vedoucí odboru Bořek Machatý koordinátor úseku administrace projektů Ing. Richard Klimeček odborný referent Ing. Vitaliy Osypenko odborný referent Bc. Petra Vokurková odborná referentka

13 Děkuji za pozornost Ing. Michal Vereščák tel.: Územní odbor realizace programu - Liberec Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod


Stáhnout ppt "Regionální operační program NUTS II Severovýchod Možnosti podpory investičních záměrů v oblasti vzdělávání 27. 11. 2008 Liberec – KÚ Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google