Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Dřevohostice 25. 6. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Dřevohostice 25. 6. 2013."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Dřevohostice

2 Obsah: 1.Pokrok v realizaci ROP SM 2.Aktualizace podmínek administrace projektů 3.Harmonogram výzev na rok Změna č. 4 ROP Střední Morava

3 1. Pokrok v realizaci ROP SM

4 Stav a počet projektů ROP Střední Morava

5 Detail schválených projektů ROP Střední Morava

6 Věcné plnění vybraných monitorovacích indikátorů (z projektů v realizaci a projektů finančně ukončených) Délka nových silnic II. a III. třídy - reálné plnění 5 km (36% z cílové hodnoty) Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy - reálné plnění 106 km (76% z cílové hodnoty) Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras - reálné plnění 109 km (76% z cílové hodnoty) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) - reálné plnění 8 ha (41% z cílové hodnoty) Počet nově vytvořených pracovních míst celkem - reálné plnění 504 nových pracovních míst (59% z cílové hodnoty) Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cest. ruch - reálné plnění 39 produktů (72% z cílové hodnoty)

7

8

9 2. Aktualizace podmínek administrace projektů – základní východiska Aktualizace postupů administrace ROP Střední Morava - důvody:  nejzazšího termínu podpisu Smluv o poskytnutí dotace do ,  nejzazšího termínu pro ukončení fyzické realizace projektů do ,  rizik spojených s okamžikem posuzování veřejné podpory. Základní východiska a principy aktualizace podmínek administrace schválil Výbor Regionální rady na svém jednání dne a aktualizovaná dokumentace Výzvy platí od Výzvy č. 40/2013.

10 3. Harmonogram výzev na rok 2013 Oblast/Podoblast podpory Alokace mil. Kč Obnova vozidel v systému veřejné dopravy Rozvoj regionálních center - IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 76,5 2.1 Rozvoj regionálních center - IPRM Olomouc - Městské parky33, Integrovaný rozvoj cestovního ruchu- IPRÚ Bouzovsko5, Integrovaný rozvoj cestovního ruchu- IPRÚ Olomouc 32, Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory Termín vyhlášení výzvy – , termín pro podávání žádostí – VRR bude schvalovat projekty k dopracování dne Ukončené výzvy – 42. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje)

11 Aktuálně vyhlášené výzvy – 42. výzva Oblast/Podoblast podpory Alokace mil. Kč Silnice II. a III. třídy285 Termín vyhlášení výzvy – , termín pro podávání žádostí –

12 Oblast/Podoblast podpory Alokace mil. Kč Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty – Inovační vouchery 10 Termín vyhlášení výzvy – , termín pro podávání žádostí – Aktuálně vyhlášené výzvy – 43. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje)

13 Plánované výzvy – 44. výzva Předpokládaný termín vyhlášení výzvy – , předpokládaný termín pro podávání žádostí – Oblast/Podoblast podpory Plánovaná alokace mil. Kč Infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví Rozvoj krizové infrastruktury

14 Plánované výzvy – 45. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje) Předpokládaný termín vyhlášení výzvy – srpen 2013, předpokládaný termín pro podávání žádostí – září 2013 Oblast/Podoblast podpory Předpoklá- daná alokace v mil. Kč Silnice II. a III. třídy – klasická výzva Bude upřesněno Silnice II. a III. třídy – dodatečné finanční prostředky Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje – realokace – viz Změna č. 4 ROP Střední Morava 194 mil. Kč Obnova vozidel v systému veřejné dopravy– realokace – viz Změna č. 4 ROP Střední Morava Fyzická revitalizace území - venkov Bude upřesněno

15 Úprava výběrových kritérií pro – Fyzická revitalizace území: -předložena Monitorovacímu výboru ke schválení Principy úpravy výběrových kritérií pro 2.3.1:  sběr projektových námětů s bodováním vyváženého rozvoje území (cílem je omezit výdaje na nepodpořené projekty z důvodu omezené finanční alokace), a  minimální změny vůči schválených kritériím pro výběr projektových žádostí, zejména odstranění eliminační podmínky zisku minimálně 50% bodového hodnocení v části 4.2.B Efektivita a hospodárnost projektu.

16 Plánované výzvy – 46. výzva (bez specifických výzev na území Zlínského kraje) Předpokládaný termín vyhlášení výzvy – podzim 2013 Oblast/Podoblast podpory Předpoklá- daná alokace v mil. Kč Silnice II. a III. třídy – realokace - viz Změna č. 4 ROP Střední Morava Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání – realokace – viz Změna č. 4 ROP Střední Morava 140

17 4. Změna č. 4 ROP Střední Morava  Dodatečná realokace finančních prostředků ve výši 646 mil. Kč z ROP Severozápad a OP Technická pomoc.  Využití realokovaných prostředků: –vzdělávací infrastrukturu v podobě vybavení škol technického a přírodovědného charakteru mil. Kč –udržitelná a ekologická městská doprava – 194 mil. Kč (tramvaje, trolejbusy a autobusy) –silnice II. a III. třídy – 312 mil. Kč Monitorovací výbor ROP Střední Morava bude změnu programu schvalovat v červenci 2013 a Evropská komise musí tuto změnu schválit do Veškeré výzvy budou vyhlášeny před schválením změny č. 4 ROP Střední Morava Evropskou komisí – jejich vyhlášení bude podmínečné.

18 Rizika schvalování změny č. 4 ROP Střední Morava  Časové hledisko – požadavek na posouzení vlivu změny č. 4 ROP Střední Morava na životní prostředí, nezbytnost schválení změny č. 4 ROP Střední Morava nejpozději do Evropskou komisí.  Monitorovací výbor ROP Severozápad dosud neschválil převod finančních prostředků z ROP Severozápad. Jednání Monitorovacího výboru je plánováno na  značné zúžení témat, které je možné v rámci realokovaných finančních prostředků podporovat (ve vztahu k problematice veřejné podpory anebo krátkého termínu pro zajištění přípravy odpovídajících projektů).

19 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru metodiky a monitoringu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Jeremenkova 40b Olomouc Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj.


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 2007 – 2013 Dřevohostice 25. 6. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google