Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVINKY V DOKUMENTACI – NOVÝ SYSTÉM HODNOCENÍ 24.ZÁŘÍ 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVINKY V DOKUMENTACI – NOVÝ SYSTÉM HODNOCENÍ 24.ZÁŘÍ 2013."— Transkript prezentace:

1 NOVINKY V DOKUMENTACI – NOVÝ SYSTÉM HODNOCENÍ 24.ZÁŘÍ 2013

2 ZMĚNY V ROCE 2013 Pro nové výzvy vyhlašované od září 2013 platí aktuální dokumentace. Nejdůležitější úpravy oproti předchozím výzvám: Změny v systému hodnocení Délka realizace projektů Změny v dokumentaci

3 HODNOCENÍ PROJEKTŮ Změna systému hodnocení schválena 16. Monitorovacím výborem ROP dne 10.9.2012. Administrativní kontrola (kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí) zůstává beze změny – provádí ji 2 pracovníci OAP Odpovědi na otázky ANO – NE V případě neshody obou pracovníků rozhoduje třetí arbitrážní hodnocení.

4 HODNOCENÍ PROJEKTŮ Hodnoceny pouze projekty, které prošly administrativní kontrolou. Hodnocení projektů - změna: 1.Hodnocení způsobilosti žadatele a vlivu projektu na horizontální témata 2.Hodnocení technické a finanční kvality projektu včetně výsledků projektu

5 HODNOCENÍ PROJEKTŮ 1. Hodnocení způsobilosti žadatele (34 %)‏ provádí dva projektoví manažeři OAP  zkušenost žadatele s relevantními projekty (předchozí realizace obdobných projektů),  management projektu (organizační zajištění projektu v různých fázích realizace projektu, kvalifikační předpoklady, zkušenosti, úspěchy, technické vybavení),  finanční hodnocení žadatele (finanční zdraví, výše obratu ve vztahu k požadované dotaci, historie žadatele, změny právní formy či statutárních orgánů)

6 HODNOCENÍ PROJEKTŮ  zda při přípravě a realizaci projektu je respektován princip partnerství,  soulad projektu s rozvojovými strategiemi,  zda projekt přispívá svými prostředky k naplnění cílů Lisabonské strategie (tzv. earmarkingu),  jaký vliv má projekt na udržitelný rozvoj,  jaký je dopad akce na rovné příležitosti.

7 HODNOCENÍ PROJEKTŮ 2. Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu (66 %) provádí odborní experti  finanční a ekonomické hodnocení projektu (ekonomická efektivnost projektu, ekonomický přínos, efektivnost vložených prostředků),  technická proveditelnost,  časová proveditelnost,  kvalita rozpočtu (hodnocení rozpočtu, relevance částek vzhledem k aktivitám).

8 HODNOCENÍ PROJEKTŮ  rizikovost projektu (identifikace rizik a návrhy protiopatření na jejich zmírnění nebo odstranění),  udržitelnost (udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu, hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní),  analýza trhu a cílové skupiny,  multiplikační efekty,  vazba na indikátory (výstupy, výsledky). Kritéria – příloha č. 4 PPŽ – Přehled hodnotících kritérií.

9 HODNOCENÍ PROJEKTŮ Výsledky jednotlivých fází hodnocení se sčítají a z obou samostatných hodnocení se vypočítá průměr. Dosažený počet bodů se váží - váha jednotlivých hodnotících kritérií v IS MONIT7+ je 0,5. V případě rozdílu hodnocení o více jak 10 % - arbitr (dříve rozdíl o 20 %). Experti – nově budou losováni za přítomnosti notáře. Výběrové řízení na externí hodnotitele (probíhá).

10 SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ  V případě, že projekt dosáhl v rámci hodnocení méně než 65 % vážených bodů – nemůže získat podporu.  V případě, že projekt získal v rámci hodnocení více než 80 % vážených bodů – získává podporu vždy (v případě dostatečné alokace).  VRR schvaluje bodovou hranici pro každou oblast podpory – min. 65 % vážených bodů

11 DÉLKA REALIZACE PROJEKTU Počet etapDatum ukončení (předložení žádosti o platbu) Jednoetapovýdo 31.7.2014 Dvouetapový - první etapado 31.7.2014 - druhá etapado 31.7.2015 Tří a víceetapový - první etapado 31.7.2014 - druhá etapado 31.7.2015 - třetí etapado 31.12.2015

12 ZMĚNY V DOKUMENTACI 1. Požadavky na žadatele: V případě posouzení finančního zdraví žadatele je v kategorii F – nepřijatelný (u organizací zřízených krajem/obcí je finanční zdraví stanoveno podle zřizovatele, u NNO není možno podle pravidel ROP SZ finanční zdraví vyhodnotit – získává 0 bodů) Podnikatelský subjekt nemá minimálně dvouletou účetní historii Ke dne předložení žádost musí být v OR, ŽR (příp. jiném registru) zaregistrován předmět činnosti vztahující se k projektu Žadatelem nesmí být společnost s akciemi na majitele

13 ZMĚNY V DOKUMENTACI 2. Doplnění náležitostí předkládání žádosti o dotaci 3. Aktualizace některých druhů příloh (jejich náležitostí) a s tím související kontrola 3E a způsobilých výdajů 4. Pokyny pro zadávání veřejných zakázek 5. Doplnění a upřesnění pravidel způsobilosti výdajů

14


Stáhnout ppt "NOVINKY V DOKUMENTACI – NOVÝ SYSTÉM HODNOCENÍ 24.ZÁŘÍ 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google