Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doporučení pro přípravu žádosti; bilaterální fond na programové úrovni -opatření „B“ Veronika Imrich Dudková – Ministerstvo financí Seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doporučení pro přípravu žádosti; bilaterální fond na programové úrovni -opatření „B“ Veronika Imrich Dudková – Ministerstvo financí Seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Doporučení pro přípravu žádosti; bilaterální fond na programové úrovni -opatření „B“ Veronika Imrich Dudková – Ministerstvo financí Seminář pro žadatele v rámci programu CZ

2 Doporučení pro přípravu žádosti Postup dle textu výzvy a Pokynu pro žadatele •Oprávněnost žadatelů •Specifikace aktivit •Podmínky (koncepce, stavební povolení, apod.) •Soulad s cíli programu •Způsobilost výdajů •Spolufinancování •Partnerství s donorskými státy

3 Doporučení pro přípravu žádosti Časové hledisko •reálný začátek projektu – leden 2015 •nejzazší termín ukončení včetně ukončení způsobilosti výdajů projektu •maximální doba realizace projektu 16 měsíců: •z toho pouze 1 stavební sezóna (pozor na sezónní práce) •v tom zahrnut i čas na výběr dodavatele a proplacení všech výdajů projektu •za předpokladu, že nedojde k nečekaným zpožděním prací (např. na základě archeologického průzkumu) •omezený čas na využití úspor v projektu •stanovení reálného harmonogramu!!! •možnost prodloužení realizace projektu – pouze ve výjimečných případech a max. do

4 Doporučení pro přípravu žádosti Časové hledisko •veřejné zakázky možno připravit a vyhlásit ještě před schválením grantu, ale podle pravidel EHP a Norských fondů •doporučení - vyhlásit výběrové řízení se může po rozhodnutí hodnotící komise, avšak do oznámení o schválení grantu nesmí být uzavřena smlouva •možnost uspořádat seminář týkající se veřejných zakázek pro „potenciální úspěšné žadatele“ po hodnotící komisi •podpis smlouvy možný až po schválení grantu

5 Doporučení pro přípravu žádosti Finanční hledisko •nutnost zajistit předfinancování a spolufinancování – ex-post proplácení •možnost požádat o zálohu do výše max. 20% uděleného grantu a zároveň max Kč •reálná kalkulace rozpočtu (časově omezené využití úspor) •příjmy z projektu – využití v souladu s účelem projektu, projekt nesmí generovat zisk

6 Doporučení pro přípravu žádosti Věcné hledisko •projekt přispívá k cíli (výsledku programu) a výsledky projektu jsou v souladu s výstupy programu •provázanost logického rámce projektu, rozpočtu a harmonogramu •udržitelnost projektu – 5 let

7 Bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“ Cíl •navazování a prohlubování spolupráce, výměna, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi konečnými příjemci a subjekty v donorských státech během implementace projektů Zaměření •pro jednorázové a doplňkové iniciativy ve schválených projektech •není určen pro financování plánovaných projektových aktivit

8 Bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“ Financování •výše grantu v rozmezí – Kč •proplácení ex-post v 100% výši skutečně vynaložených výdajů v Kč na základě předložené žádosti Administrace •Zprostředkovatel programu (Ministerstvo financí) •CEDR – informační systém k předkládání a administraci žádostí o grant • prostřednictvím otevřené výzvy (web MF) – k dispozici Pokyn pro žadatele a příjemce

9 Bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“ Způsobilé iniciativy -studijní a pracovní cesty, návštěvy a vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe, bilaterální setkání -Pořádání akcí nebo účast na akcích s cílem bi- /multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů - workshopy, semináře, konference -podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci grantu a donorskými státy -prezentační, propagační aktivity k posílení bilaterálních partnerství

10 Děkuji za pozornost. Dotazy prosím zasílejte na


Stáhnout ppt "Doporučení pro přípravu žádosti; bilaterální fond na programové úrovni -opatření „B“ Veronika Imrich Dudková – Ministerstvo financí Seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google