Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doporučení pro přípravu žádosti;

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doporučení pro přípravu žádosti;"— Transkript prezentace:

1 Doporučení pro přípravu žádosti;
bilaterální fond na programové úrovni -opatření „B“ Veronika Imrich Dudková – Ministerstvo financí Seminář pro žadatele v rámci programu CZ06

2 Doporučení pro přípravu žádosti
Postup dle textu výzvy a Pokynu pro žadatele Oprávněnost žadatelů Specifikace aktivit Podmínky (koncepce, stavební povolení, apod.) Soulad s cíli programu Způsobilost výdajů Spolufinancování Partnerství s donorskými státy

3 Doporučení pro přípravu žádosti
Časové hledisko reálný začátek projektu – leden 2015 nejzazší termín ukončení včetně ukončení způsobilosti výdajů projektu maximální doba realizace projektu 16 měsíců: z toho pouze 1 stavební sezóna (pozor na sezónní práce) v tom zahrnut i čas na výběr dodavatele a proplacení všech výdajů projektu za předpokladu, že nedojde k nečekaným zpožděním prací (např. na základě archeologického průzkumu) omezený čas na využití úspor v projektu stanovení reálného harmonogramu!!! možnost prodloužení realizace projektu – pouze ve výjimečných případech a max. do

4 Doporučení pro přípravu žádosti
Časové hledisko veřejné zakázky možno připravit a vyhlásit ještě před schválením grantu, ale podle pravidel EHP a Norských fondů doporučení - vyhlásit výběrové řízení se může po rozhodnutí hodnotící komise, avšak do oznámení o schválení grantu nesmí být uzavřena smlouva možnost uspořádat seminář týkající se veřejných zakázek pro „potenciální úspěšné žadatele“ po hodnotící komisi podpis smlouvy možný až po schválení grantu

5 Doporučení pro přípravu žádosti
Finanční hledisko nutnost zajistit předfinancování a spolufinancování – ex-post proplácení možnost požádat o zálohu do výše max. 20% uděleného grantu a zároveň max Kč reálná kalkulace rozpočtu (časově omezené využití úspor) příjmy z projektu – využití v souladu s účelem projektu, projekt nesmí generovat zisk

6 Doporučení pro přípravu žádosti
Věcné hledisko projekt přispívá k cíli (výsledku programu) a výsledky projektu jsou v souladu s výstupy programu provázanost logického rámce projektu, rozpočtu a harmonogramu udržitelnost projektu – 5 let

7 Bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“
Cíl navazování a prohlubování spolupráce, výměna, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi konečnými příjemci a subjekty v donorských státech během implementace projektů Zaměření pro jednorázové a doplňkové iniciativy ve schválených projektech není určen pro financování plánovaných projektových aktivit

8 Bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“
Financování výše grantu v rozmezí – Kč proplácení ex-post v 100% výši skutečně vynaložených výdajů v Kč na základě předložené žádosti Administrace Zprostředkovatel programu (Ministerstvo financí) CEDR – informační systém k předkládání a administraci žádostí o grant prostřednictvím otevřené výzvy (web MF) k dispozici Pokyn pro žadatele a příjemce

9 Bilaterální fond na programové úrovni, opatření „B“
Způsobilé iniciativy studijní a pracovní cesty, návštěvy a vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe, bilaterální setkání Pořádání akcí nebo účast na akcích s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů - workshopy, semináře, konference podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi příjemci grantu a donorskými státy prezentační, propagační aktivity k posílení bilaterálních partnerství

10 Děkuji za pozornost. Dotazy prosím zasílejte na czp@mfcr.cz


Stáhnout ppt "Doporučení pro přípravu žádosti;"

Podobné prezentace


Reklamy Google