Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro MAS projekty (období 2007 – 2013) Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro MAS projekty (období 2007 – 2013) Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství."— Transkript prezentace:

1 pro MAS projekty (období 2007 – 2013) Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství

2 o Forma realizace o Způsobilost výdajů o Hlášení změn o Výběrové řízení o Soupiska, žádost o proplacení 2

3  Forma realizace 1. Bezhotovostní platbou – vlastní bankovní účet, úvěr 2. Hotovostní platbou - max. výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může činit 100 000 Kč 3. Věcným plněním - strany žadatele dotace

4  Z hlediska času 1. od 1.1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě projektu 2. od 1.1. 2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti 3. od zaregistrování Žádosti o dotaci – ostatní výdaje 4. Různá opatření – investice, od data podání žádosti

5  Výdaje související s přípravou projektu 1. projektovou dokumentaci - 20 000 Kč (smlouva) 2. technickou dokumentaci - 80 000 Kč 5

6  1) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu  2) Doklad o uhrazení závazku dodavateli  3) V případě nákupu strojů a technologií technickou dokumentaci k výrobku s dokladem o posouzení shody – ES prohlášení o shodě  4) Kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo povolení ke zkušebnímu provozu - originál nebo úředně ověřená kopie (možno vrátit příjemci dotace), nebo čestné prohlášení příjemce, že pro užívání stavby dle daného projektu není v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. kolaudační souhlas ani oznámení zapotřebí  5) smlouva o vedení účtu, prohlášení banky POVINNÉ PŘÍLOHY předkládané při Žádosti o proplacení

7  6) Dokumentace k zadávacímu řízení  7) Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům  8) Položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých výdajů.  9) V případě nákupu stavby/pozemku, jako způsobilého výdaje, kupní smlouva, ne starší 12 měsíců k datu podání žádosti, zároveň však ne starší než 1. 1. 2007 POVINNÉ PŘÍLOHY předkládané při Žádosti o proplacení

8  14 dnů  Realizace  Kódy  Položky  Číslo účtu

9  LV (objekty)  Vypracované studie  Čestné prohlášení (lůžka)  Čestné prohlášení o počtu osob  Počty projektů  Školení  Pracovní smlouvy

10  Předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu  pokud nepřesáhne 500 000 Kč (bez DPH) – marketing  pokud přesáhne 500 000 Kč (bez DPH)

11  Výzva  Zadávací dokumentace  Nabídky  Vyhodnocení  Komise  Oznámení o výběru nabídky  Smlouva 11


Stáhnout ppt "Pro MAS projekty (období 2007 – 2013) Státní zemědělský intervenční fond, Ministerstvo zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google