Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace projektů z PRV Zpracovala Jiřina Bischoffiová – MAS Labské skály – Březen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace projektů z PRV Zpracovala Jiřina Bischoffiová – MAS Labské skály – Březen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje."— Transkript prezentace:

1 Realizace projektů z PRV Zpracovala Jiřina Bischoffiová – MAS Labské skály – Březen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Projekt je odevzdán na SZIF k zaregistrování – co dál???? Projekt prochází Administrativní kontrolou na RO SZIF Na základě výsledku AK RO SZIF vyzve žadatele k doplnění odstranitelných chyb Po doplnění probíhá kontrola přijatelnosti – Následně na to kontrola na CP SZIF

3 Projekty jsou doporučeny k financování – co dál??? Podpis dohody bude probíhat cca v březnu na RO SZIF v Ústí nad Labem - RO rozešle úspěšným žadatelům zvací dopis k podpisu Dohody – součástí dopisu je seznam potřebných dokumentů Podpis dohody bude probíhat cca v březnu na RO SZIF v Ústí nad Labem - RO rozešle úspěšným žadatelům zvací dopis k podpisu Dohody – součástí dopisu je seznam potřebných dokumentů

4 Povinné přílohy poředkládané při podpisu Dohody – Fiche 2, fiche 3 a fiche 4 1 ) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody. V případě obcí a svazků obcí ne starší než 1.1.2007 - originál nebo úředně ověřená kopie. 2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli poskytnuta dotace – prostá kopie. 3) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, (státnímu rozpočtu) ne starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie. 1 ) Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody. V případě obcí a svazků obcí ne starší než 1.1.2007 - originál nebo úředně ověřená kopie. 2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli poskytnuta dotace – prostá kopie. 3) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, (státnímu rozpočtu) ne starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie.

5 Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody – fiche 1 Cestovní ruch 1) Osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody - originál nebo úředně ověřená kopie. Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele, osvědčení právního statutu nepředkládá. 2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude ţadateli poskytnuta dotace – prostá kopie. 3) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie. 1) Osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody - originál nebo úředně ověřená kopie. Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele, osvědčení právního statutu nepředkládá. 2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude ţadateli poskytnuta dotace – prostá kopie. 3) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci - prostá kopie.

6 Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody – fiche 5 Zemědělství FICHE 5 – Zemědělství 1) Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele - úředně ověřená kopie. 2) V případě právnických osob také Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody – originál nebo úředně ověřená kopie. 3) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli poskytnuta dotace - prostá kopie. 4) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie. FICHE 5 – Zemědělství 1) Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele - úředně ověřená kopie. 2) V případě právnických osob také Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu, které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podpisu Dohody – originál nebo úředně ověřená kopie. 3) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude žadateli poskytnuta dotace - prostá kopie. 4) Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie.


Stáhnout ppt "Realizace projektů z PRV Zpracovala Jiřina Bischoffiová – MAS Labské skály – Březen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google