Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."— Transkript prezentace:

1 1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR

2 2 Financování projektu Příprava rozpočtu Celkové způsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje Formy realizace Financování projektů Žádost o proplacení

3 3 Důležité odkazy Hlavní stránka SZIF http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous Program rozvoje venkova http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd Harmonogram příjmu žádostí projektových opatření PRV http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/do kumenty_ke_stazeni/eafrd/1197553816796.pdf? URI=/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke _stazeni/eafrd/1197553816796.pdf&action=dow nload http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/do kumenty_ke_stazeni/eafrd/1197553816796.pdf? URI=/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke _stazeni/eafrd/1197553816796.pdf&action=dow nload

4 4 Celkové výdaje rozpočtu Způsobilé výdaje rozpočtu Stanovujeme dle kódů způsobilých výdajů pro každé opatření samostatně Pozor!!! U některých kódů jsou stanoveny limity !!! Pozor !!! Jsou stanoveny minimální a maximální výše způsobilých výdajů v jednotlivých výzvách a v jednotlivých záměrech – mohou se velmi lišit U projektů s veřejnou podporou lze uplatnit jen výdaje čistě investiční (obnova, rekonstrukce, opravy nejsou investicí, musí jít o technické zhodnocení) U projektů bez veřejné podpory lze uplatnit investiční i neinvestiční (ministerstvo má přesný soupis jednotlivých opatření, kde lze kombinovat investice a neinvestice)

5 5 Projekty s veřejnou podporou Investiční projekty Výdaje uskutečněné v rámci projektu, který zakládá veřejnou podporu jsou způsobilé jestliže vznikly a byly uhrazeny nejdříve v den shodný s datem vystavení potvrzení o registrování Žádosti o dotaci z PRV ZNAMENÁ: nelze uplatňovat výdaje na technickou a projektovou dokumentaci, která je prakticky vždy před datem registrace Nemusí se jednat jen o projekty pro podnikatele V nových pravidlech PRV pro výzvu z podzimu 2008 je možnost předkládat např. projekty Občanského vybavení a služeb s veřejnou podporou. Záměr c)

6 6 Nezpůsobilé výdaje rozpočtu nezpůsobilé výdaje rozpočtu Pořízení použitého movitého majetku DPH Pozor na přípravu projektů žadatelů plátců DPH Do celkových nákladů uvádět položky rozpočtu s DPH DPH uvést jako nezpůsobilý výdaj

7 7 Formy realizace způsobilých výdajů Bezhotovostní platby –realizuje příjemce prostřednictvím vlastního účtu Hotovostní platby – v rámci jednoho projektu max. do 100 tis Věcné plnění –na poskytnutí vybavení –na poskytnutí surovin –Stavební práce a dobrovolná neplacená činnost Leasing – finanční leasing strojů, staveb, vybavení, počítačového sw, výdajem jsou uhrazené leasingové splátky, ne náklady se smlouvou, refinancování úroků, režijní a pojistné náklady

8 8 Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům Internetový odkaz http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/do kumenty_ke_stazeni/eafrd/1195034408593.pdf? URI=/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke _stazeni/eafrd/1195034408593.pdf&action=dow nloadhttp://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/do kumenty_ke_stazeni/eafrd/1195034408593.pdf? URI=/irj/go/km/docs/apa_anon/cs/dokumenty_ke _stazeni/eafrd/1195034408593.pdf&action=dow nload

9 9 Způsoby financování projektů Projekty z PRV financuje žadatel sám Předkládá po profinancování výdajů Žádost o proplacení Finanční prostředky obdrží po doložení zaplacených výdajů v souladu s předloženým projektem VÝJIMKA: tzv. průběžné financování lze aplikovat u obcí a svazku obcí A to v polovině projektu, výdaje na první a druhou část musí být v položkovém rozpočtu zcela odděleny!!!!

10 10 Předfinancování projektu Na předfinancování projektu je třeba získat finanční prostředky –Úvěry, kontokorenty, vlastní prostředky Ne všechny komerční bankovní subjekty poskytnou podporu, a to zejména neziskovým organizacím s krátkou historií (přesto, že mohou získat vysoké prostředky z dotací)

11 11 Žádost o proplacení Žádost musí být založena na skutečně prokázaných způsobilých výdajích Příjemce předkládá účetní/daňové doklady se soupiskou dokladů V případě, že žadatel nedodal všechny potřebné doklady a přílohy, je vyzván k doplnění, pokud nedojde k odstranění závad, mlže být ukončena administrace celé žádosti

12 12 Žádost o proplacení - 4. kolo Internetový odkaz http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon /cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1223450 021062.pdf?URI=/irj/go/km/docs/apa_ano n/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/122345 0021062.pdf&action=downloadhttp://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa_anon /cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/1223450 021062.pdf?URI=/irj/go/km/docs/apa_ano n/cs/dokumenty_ke_stazeni/eafrd/122345 0021062.pdf&action=download

13 13 Děkuji za pozornost Ing. Ivana Chytilová +420 737 151 813 Ivana.chytilova@smarv.cz www.smarv.cz Ing. Jiří Pospíšil +420 517 371 400 pospisil@ps-pm.cz www.ps-pm.cz


Stáhnout ppt "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google