Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."— Transkript prezentace:

1 1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací projektu z PRV“ Spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření III.3.1. Vzdělávání a informace Programu rozvoje venkova ČR

2 2 Způsobilé výdaje všeobecné podmínky pro Program rozvoje venkova

3 3 Způsobilé výdaje /1 realizace způsobilých výdajů Způsobilé výdaje je možné realizovat maximálně po dobu 18-ti měsíců od data podpisu Dohody.Tato lhůta se –prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody, a to v případě financování formou leasingu a dále –v případě kde je to umožněno ve specifických podmínkách pravidel.

4 4 Způsobilé výdaje /2 omezení způsobilých výdajů Ve specifických podmínkách Pravidel je někdy stanoveno omezení částky způsobilých výdajů (limitů). Výdaje přesahující toto omezení nelze zahrnout do způsobilých výdajů deklarovaných v Žádosti o dotaci či v Žádosti o proplacení. !!! Nelze z nich vypočítávat dotaci !!!

5 5 Způsobilé výdaje /3 realizace způsobilých výdajů Způsobilé výdaje jsou realizovány (vynaloženy) následující formou, není-li uvedeno jinak : -bezhotovostní platbou (prostřednictvím vlastního bankovního účtu příjemce dotace) -hotovostní platbou (maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může činit 100 000,- Kč) -věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace

6 6 Způsobilé výdaje /4 výše způsobilých výdajů Výše způsobilých výdajů je vypočtena na základě: -dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem -sazby na základě kalkulace -sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu -vnitřních účetních dokladů žadatele, pokud jsou uvedeny ve specifických podmínkách Pravidel -sazeb dle katalogu stanoveného pro poskytnutí nájmu výukových prostor -částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu nemovitosti nebo pozemků

7 7 Způsobilé výdaje /5 způsobilé výdaje z hlediska času Způsobilé výdaje jsou realizovány následovně, pokud není ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak: -od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie apod.) -od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení – výdaje spojené s nákupem nemovitosti -od zaregistrování Žádosti o dotaci do data předložení Žádosti o proplacení – ostatní výdaje Výdaje související s přípravou projektu představují: a)projektovou dokumentaci, tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingovou studii, zadávací řízení b)technickou dokumentaci, tj. dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet

8 8 Způsobilé výdaje /5 způsobilé výdaje z hlediska času Způsobilým výdajem není: a)pořízení použitého movitého majetku b)nákup zemědělských výrobních práv c)v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování d)daň z přidané hodnoty, není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak e)prosté nahrazení investic, tzn. výměna investice, která nepředstavuje zhodnocení


Stáhnout ppt "1 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí „ Kdo za to může – kompletní vzdělávání pro přípravu a realizací."

Podobné prezentace


Reklamy Google