Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Možnosti financování vzdělávacích programů pro zaměstnance v rámci OP LZZ Prezentující Ing. Lenka Piruchová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Možnosti financování vzdělávacích programů pro zaměstnance v rámci OP LZZ Prezentující Ing. Lenka Piruchová."— Transkript prezentace:

1 1 Možnosti financování vzdělávacích programů pro zaměstnance v rámci OP LZZ Prezentující Ing. Lenka Piruchová

2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost –Jeden z celkem 26 operačních programů ČR v programovém období 2007 – 2013 –Pro podnikatelské subjekty určena prioritní osa 1 Adaptabilita. –Cílem je předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů a moderních systémů jejich řízení. 2

3 Výzva Školení je šance –vyhlášena v březnu 2009 –Celková alokovaná částka 1,8 mld. Kč –Platnost výzvy do 31. 12. 2009 Oprávnění žadatelé –Podnikatelské subjekty = právnické osoby založené za účelem podnikání Obchodní společnosti, výrobní družstva Osoby samostatně výdělečně činné 3

4 Školení je šance – podporované aktivity Podporované aktivity část 1 –další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, –tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, –aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce pro konkrétní pracovní pozici, 4

5 Školení je šance – podporované aktivity Podporované aktivity část 2 –podpora systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství, –uplatňování pružných forem organizace práce. –Vzdělávání obecné x vzdělávání specifické 5

6 Školení je šance – omezení činností Omezení podporovaných činností specifického vzdělávání –Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků), –Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, –Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, –Sekce F Stavebnictví apod. –Detailní seznam uveden v příloze prezentace. 6

7 Školení je šance – intenzita podpory Intenzita podpory –Podpora z OP LZZ má charakter veřejné podpory: Podpora podle pravidla de minimis Podpora na základě blokové výjimky Podpora podle dočasného rámce 7

8 Školení je šance – typy projektů Typy projektů –Regionální Minimální výše podpory 1 mil. Kč Maximální výše podpory 7 mil. Kč –Nadregionální Minimální výše podpory 2 mil. Kč Maximální výše podpory 15 mil. Kč –Maximální délka projektu 24 měsíců 8

9 Školení je šance – způsobilé výdaje Přehled způsobilých výdajů –Přímé x nepřímé náklady –Nákup služeb, –Přímá podpora, –Zařízení a vybavení, –Osobní náklady projektového týmu, –Drobné stavební úpravy, –Křížové financování, –Nepřímé náklady. 9

10 Školení je šance – oprávněnost výdajů Postup při výběru dodavatelů –Jsou stanoveny závazné postupy – Metodický pokyn pro zadávání zakázek –Cenové limity (předpokládaná hodnota zakázky) pro jednotlivé režimy –Povinnost archivace veškeré dokumentace týkající se výběrového řízení –Při nedodržování postupů a pravidel daných metodickým pokynem poskytovatel dotace uloží sankci anebo označí výdaje jako nezpůsobilé 10

11 Školení je šance - inovativnost Inovativnost projektu –Jedno z hodnotících kritérií. –Odlišení Vašeho projektu od dalších žádostí. –Hodnotí se využití nových inovativních přístupů ke vzdělávání a komplexní systémový přístup k rozvoji lidských zdrojů: Inovace v procesu, Inovace v produktu, Inovace v kontextu. 11

12 Diskuze a závěr Prostor pro Vaše dotazy. 12

13 Diskuze a závěr Děkuji za pozornost. Ing. Lenka Piruchová lenka.piruchova@centire.com, 585 204 045.lenka.piruchova@centire.com 13


Stáhnout ppt "1 Možnosti financování vzdělávacích programů pro zaměstnance v rámci OP LZZ Prezentující Ing. Lenka Piruchová."

Podobné prezentace


Reklamy Google