Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program INOVACE Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví OP Podnikání a inovace Ing. Martin Kašpárek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program INOVACE Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví OP Podnikání a inovace Ing. Martin Kašpárek."— Transkript prezentace:

1 Program INOVACE Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví OP Podnikání a inovace Ing. Martin Kašpárek

2 Program Inovace 2007-2013 Inovační projekty Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Podpora projektů zaměřených na ochranu práv průmyslového vlastnictví představuje specifickou, samostatně vyhlašovanou podporovanou aktivitu programu Inovace. Program Inovace

3 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Inovační proces Probíhá ochrana designu výrobku průmyslovým vzorem a ochrana produkce ochrannou známkou VymysletVyvinout Vyrobit a prodat Prototyp POTENCIÁL INOVACE-inovační projekty Probíhá ochrana vyvinutého technického řešení formou patentu nebo užitného vzoru Uvedení na trh INOVACE – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Probíhá rešerše stavu techniky

4 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Cíl programu, důvod podpory Cílem programu je prostřednictvím dotací podpořit zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami. -- Program podporuje průmyslově-právní ochranu vynálezů, designu výrobků a obchodního názvu či značky. Důvodem pro podporu je výrazné zaostávání ČR za vyspělými zeměmi EU v oblasti průmyslově-právní ochrany a rostoucí význam ochrany nehmotných statků pro zajištění konkurenceschopnosti.

5 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Podporované aktivity, alokace a) Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě: -- patentů v ČR a zahraničí -- užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí -- průmyslových vzorů v zahraničí -- a ochranných známek v zahraničí Alokace pro projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví je 350 mil. Kč na období 2007-13 (cca 50 mil.Kč/rok)

6 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Příjemci podpory Inovační projekty projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví -- podnikatelský subjekt-- malý nebo střední podnik -- veřejná výzkumná instituce -- vysoká škola -- fyzická osoba projekty s výstupem v OKEČ – 15,17- 37, 72 a 74.3 kromě odvětví vymezených v bodě 4.4 programu není odvětvové vymezení kromě bodu 4.4 programu Žadatelem/příjemcem podpory v projektech na ochranu práv průmyslového vlastnictví je přihlašovatel daného průmyslového práva.

7 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Podmínky a vymezení -- sídlo nebo bydliště, případně adresa pracoviště příjemce podpory, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl, musí být v ČR mimo území hl. m. Prahy. -- s přihláškou užitného vzoru musí být vždy podána přihlášku vynálezu na stejné technické řešení. -- podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: - nákup dopravních prostředků v odvětví dopravy - uhelný průmysl (oddíly 10 a 23.1 OKEČ) - rybolov a akvakultura (oddíl 05 OKEČ) - prvovýroba výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES

8 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Způsobilé výdaje -- služby oprávněných zástupců, poradců, expertů, studie oprávněnými zástupci mohou být patentový zástupci, specializovaní advokáti, ZV jsou externí nákup služeb oprávněných zástupců spojených se zastupováním před příslušnými úřady a s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky. -- překlady Jen překlady pro účely přípravy a řízení o udělení práv průmyslového vlastnictví dle programu a výzvy. Způsobilými nejsou výdaje na tlumočení. -- správní poplatky spojené s udělením práva průmyslového vlastnictví Jen správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva (mezi ZV nepatří udržovací poplatky hrazené po udělení průmyslového práva)

9 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Forma a výše podpory Výše podpory 10 – 300 tis. Kč na projekt (jedná se o navýšení na 1 mil. Kč) Veřejná výzkumná instituce 75 % způsobilých výdajů Vysoká škola MSP/fyzická osoba45 % způsobilých výdajů MSP spolupracující s VŠ nebo VVI55 % způsobilých výdajů

10 Postup podávání žádostí na CzechInvestu během patentového řízení u ÚPV Postup na CzechInvestu Postup u ÚPV Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Způsob podávání žádostí Podání registrační žádosti u agentury CzechInvest přes eAccount Podání přihlášky vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví Zveřejnění přihlášky Udělení patentu Žádost o úplný průzkum Podání plné žádosti včetně příloh u agentury CzechInvest přes eAccount Podání žádosti o platbu včetně příloh u agentury CzechInvest

11 -- vyhlášení samostatné výzvy: 1.10.07 – 31.12.07 -- příjem registračních žádostí a plných žádostí: 1.10.07 – 31.12.07 Více informací na: -- www.czechinvest.orgwww.czechinvest.org -- jednotlivé výzvy Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva, zahájení příjmu žádostí

12 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2006. Všechna práva vyhrazena Děkuji za pozornost Ing. Martin Kašpárek martin.kasparek@czechinvest.org


Stáhnout ppt "Program INOVACE Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví OP Podnikání a inovace Ing. Martin Kašpárek."

Podobné prezentace


Reklamy Google