Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace"— Transkript prezentace:

1 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace
Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 68 Praha 6 Josef Kratochvíl, náměstek předsedy 11. dubna 2006

2 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace
Duševní vlastnictví Práva autorská Práva průmyslová Technická řešení Průmyslové vzory Práva na označení Díla: literární umělecká vědecká počítačové programy databáze Práva výkonných umělců Zvukové a obrazové záznamy Než se začneme zabývat jednotlivými předměty ochrany, připomeneme si zákl. rozdělení PV a jeho vztah k DV. Jedná se o nehmotná práva, která se tím, že jsou nehmotná, hůře chrání proti zneužití. Autorská práva jsou chráněna od okamžiku vzniku díla, aniž by bylo potřeba jakékoliv registrace či zápisného (udělovacího) řízení. Na práva k V, UžV,.. Lze dosáhnout po úspěšném správním řízení. Zlepšovatel je povinen nabídnout zaměstnavateli ZN, týkající se oboru činnosti, a má právo s ní nakládat až po 2 měsících, pokud s ním do té doby zaměstnavatel neuzavře smlouvu o přijetí nabídky a odměně.

3 C P P D R TM Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace
COPYRIGHT – výhrada autorského práva knihy, časopisy, film, databáze P PHONOS – označení originálních zvukových nosičů P PATENT – patentované výrobky D DESIGN – výrobky s originálním vnějším tvarem či vzhledem R REGISTERED MARK – ochranné známky zapsané do rejstříku především v Evropě TM TRADE MARK – ochranné známky výrobků především v USA

4 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace
vynálezy (patenty) a užitné vzory – ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti průmyslové vzory – ochrana předmětů průmyslového výtvarnictví ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu – ochrana práv na označení Princip ochrany práv k uvedeným předmětům Ke vzniku těchto práv je třeba rozhodnutí státního orgánu Princip teritoriality

5 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace
1. významná část podnikového majetku 2. chrání výsledky výzkumu a vývoje před konkurencí 3. umožňuje získávat finanční prostředky – licenční smlouvy (roční objem obchodu s licencemi ve světě mld. USD) 4. poskytuje informace o nechráněných technických řešeních

6 Úřad průmyslového vlastnictví
Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace Úřad průmyslového vlastnictví Ústřední orgán státní správy ČR na ochranu průmyslového vlastnictví plní funkci národního patentového a známkového úřadu rozhoduje v rámci správního řízení o poskytování ochrany na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků vede rejstříky předmětů průmyslových práv - poskytuje patentové informace

7 Podmínky ochrany technických řešení
Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace Podmínky ochrany technických řešení VYNÁLEZY UŽITNÉ VZORY 1. předmět ochrany = technické řešení 2. světově nové výsledkem vynálezecké činnosti - vynález překračuje rámec pouhé řemeslné dovednosti - užitný vzor 4. průmyslově využitelné 3. TŘ je možné chránit jako V nebo UžV nebo obojí. Podmínky patentovatelnosti: -předmět ochrany, - novost, - vynálezecká činnost a prům. využitelnost TŘ nevyplývá zřejmým způsobem pro odbor. Ze stavu techniky Opakovatelně vyrobitelné či proveditelné V - § 5 odst. 5 - ochranná lhůta - stavem techniky není zveřejnění v době 6. m. před podáním - svět. výstava - zjevné zneužití 3. osobou UžV - 6.m. bez podmínek Věci-výrobky, zařízení, zapojení, látky, látky získané přeměnou at. Jádra, kmeny produkčních mikroorganizmů způsoby výroby a pracovní postupy - zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech - zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech

8 Řízení o přihlášce vynálezu a užitného vzoru
Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace Řízení o přihlášce vynálezu a užitného vzoru - podání přihlášky, priorita (právo přednosti) žádost + přílohy, správní poplatky strukturovaný popis technického řešení, patentové nároky resp. nároky na ochranu, výkresy, anotace možnost zastupování patentovým zástupcem ( nebo advokátem Správní poplatky - vynálezy a užitné vzory Za podání přihlášky , ,- výlučně původce , ,- Další správní poplatky, např. udržovací Patent - 20 let platnosti - cca ,- Kč

9 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace
Nemusí se jednat o řešení mimořádně složitá, nákladná, ale i jednoduchá a laciná, kde není žádný příčinný vztah mezi složitostí či náročností řešeného problému a úspěšným obchodním uplatněním. Patentový spis může mít několik, ale i mnoho set stran textu OTEVÍRÁNÍ KONZERV ČIP TELEFONNÍ KARTY

10 Přihlašování do zahraničí
Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace Přihlašování do zahraničí Patenty Národní cestou Cestou „Evropského patentu“ Cestou mezinárodní přihlášky dle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) Užitné vzory Užitné vzory - národní cestou

11 Úmluva o udělování evropských patentů
Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace Úmluva o udělování evropských patentů 31 členských států Užitné vzory - národní cestou

12 Smlouva o patentové spolupráci (PCT)
Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace Smlouva o patentové spolupráci (PCT) Užitné vzory - národní cestou 128 členských států

13 Poplatky - evropský patent
Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace Poplatky - evropský patent Přihláška podána do 8 států, doba udržování 10 let Správní poplatky EUR Překlady EUR Zastupování EUR Udržovací poplatky EUR Celkem cca EUR

14 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace

15 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace
Evropské patentové přihlášky Čeští přihlašovatelé

16 PATENTOVÁ AKTIVITA ČESKÝCH PŘIHLAŠOVATELŮ VE SVĚTĚ
Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace PATENTOVÁ AKTIVITA ČESKÝCH PŘIHLAŠOVATELŮ VE SVĚTĚ EPO PCT US PTO

17 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace
PATENTOVÁ DOKUMENTACE nejlepší zdroj technických informací  ≈ 50 mil. patentových dokumentů  skupin mezinárodního patentového třídění  nejčerstvější informace o stavu techniky (18 měsíců po přihlášení) zachycuje trendy vývoje  80% všech zveřejněných technických informací se neobjeví jinde než právě v patentových dokumentech  obsahuje detailní popis, podle kterého je odborník schopen informace využívat, včetně vzorců a výkresů  je z podstatné části dostupná zdarma na internetu –

18 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace
www. espacenet.com

19 Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace

20 www.upv.cz www.epo.org www.wipo.int http://oami.eu.int
Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ochrana průmyslového vlastnictví a patentové informace"

Podobné prezentace


Reklamy Google