Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ"— Transkript prezentace:

1 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Jan PODOLA Západočeská univerzita v Plzni Odbor legislativní a právní AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

2 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Pojem Význam Právo duševního vlastnictví AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

3 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Právo průmyslového vlastnictví Autorské právo AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

4 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Autorské právo Autorská práva včetně počítačových programů Práva související s právem autorským Právo pořizovatele databáze AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

5 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Průmyslové vlastnictví Výsledky tvůrčí činnosti vynálezy Užitné vzory Průmyslové vzory Topografie polovodičů Nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat Odrůdy rostlin a plemena zvířat AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

6 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Ochranná označení Ochranné známky Označení původu zboží Obchodní jména AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

7 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Další části duševního vlastnictví a ochrany proti nekalé soutěži Obchodní tajemství Know-how Práva na ochranu osobitosti subjektu Ochrana osobnosti fyzické osoby Ochrana dobré pověsti právnické osoby Právo na ochranu osobních údajů AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

8 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Právní předpisy ochrany duševního vlastnictví Mezinárodní smlouvy Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Smlouva o patentové spolupráci Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

9 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží Nicejská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu Štrasburská dohoda o mezinárodním patentového třídění Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl Všeobecná úmluva o autorském právu AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

10 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví Haagská dohoda o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů Smlouva o známkovém právu Smlouva o patentovém právu Úmluva o udělování evropských patentů Světová obchodní organizace AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

11 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Právo EU č. 40/1994 o ochranné známce Společenství č. 3288/1994 kterým se mění nařízení Rady č. 40/1994 č. 2868/1995 prováděcí nařízení k č. 40/1994 č. 1653/2003 změna nařízení č. 40/1994 č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství č. 2081/1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin č. 157/2004 o vynucení práv z duševního vlastnictví AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

12 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Nová legislativa EU Návrh směrnice Rady ES a EP o patentovatelnosti vynálezů implementovaných počítačem Návrh směrnice Rady ES a EP, kterou se mění článek 14 směrnice č. 98/71/ES o právní ochraně vzorů Směrnice Rady ES a EP 2004/48/ES o vynucení práv k duševnímu vlastnictví AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

13 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Právní předpisy ČR Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech Zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu Zákon č. 441/2003 Sb. O ochranných známkách Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

14 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu Zákon č. 116/2000 Sb., změna zákonů o ochraně průmyslového vlastnictví Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích Zákon č. 173/2002 Sb., o udržovacích poplatcích Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákoník AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

15 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Autorské právo Zásady Dílo Autor Obsah Omezení Smlouvy AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

16 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Zaměstnanecké dílo Školní dílo Dílo vytvořené na objednávku Počítačový program AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

17 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Ochrana autorského práva Občanskoprávní Určení autorství Zákaz ohrožení autorského práva Sdělení údajů o původu Trestněprávní Trestní zákon Přestupky AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

18 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Novela autorského zákona Obsah novely Výjimky a omezení práva autorského Porušení autorského práva Uzavírání licenční smlouvy Správní delikty AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

19 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Průmyslové vlastnictví Zásady Vynálezy a patenty Užitné vzory Průmyslové vzory Ochranné známky AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

20 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Zásady Průmyslová využitelnost Formálnost Absolutní práva Teritorialita Časové omezení doby ochrany AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

21 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Patent Co nemůže být patentováno K čemu je patent Jak získat patent Jak dlouho patent platí AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

22 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Užitný vzor Co je to užitný vzor Jak ho získat AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

23 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Průmyslový vzor Co je to průmyslový vzor Jak přihlásit průmyslový vzor AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

24 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Ochranná známka Co je to ochranná známka Co může / nemůže být OZ Jak přihlásit AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

25 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Zákon o vynucování práv z průmyslového vlastnictví Právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví Právo na informace Opatření k nápravě Soudní příslušnost AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

26 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Ochrana duševního vlastnictví v instituci Strategie Legislativa Zákon „130“ Dokumentace Využití Ochrana Komercializace AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

27 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Úřad průmyslového vlastnictví Informační centrum Služby veřejnosti Literatura Rešerše Kopírování Patentová dokumentace Databáze národních OZ AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

28 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Odkazy Úřad průmyslového vlastnictví – Světová organizace duševního vlastnictví – Evropský patentový úřad – Úřad pro organizaci ve vnitřním trhu – Komora patentových zástupců – Česká advokátní komora – Regionální kontaktní organizace pro západní Čechy – IPR Helpdesk AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

29 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Děkuji za pozornost ! Jan Podola Západočeská univerzita v Plzni Odbor legislativní a právní AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI


Stáhnout ppt "OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google