Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Jan PODOLA Západočeská univerzita v Plzni Odbor legislativní a právní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Jan PODOLA Západočeská univerzita v Plzni Odbor legislativní a právní."— Transkript prezentace:

1 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Jan PODOLA Západočeská univerzita v Plzni Odbor legislativní a právní www.olp.zcu.cz jpodo@rek.zcu.cz

2 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 2 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Pojem Význam Právo duševního vlastnictví

3 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 3 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Autorské právo Právo průmyslového vlastnictví

4 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 4 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Autorské právo –Autorská práva včetně počítačových programů –Práva související s právem autorským –Právo pořizovatele databáze

5 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 5 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Průmyslové vlastnictví –Výsledky tvůrčí činnosti vynálezy Užitné vzory Průmyslové vzory Topografie polovodičů Nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat Odrůdy rostlin a plemena zvířat

6 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 6 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ –Ochranná označení Ochranné známky Označení původu zboží Obchodní jména

7 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 7 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Další části duševního vlastnictví a ochrany proti nekalé soutěži –Obchodní tajemství –Know-how Práva na ochranu osobitosti subjektu –Ochrana osobnosti fyzické osoby –Ochrana dobré pověsti právnické osoby –Právo na ochranu osobních údajů

8 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 8 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Právní předpisy ochrany duševního vlastnictví 1.Mezinárodní smlouvy Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví Smlouva o patentové spolupráci Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek

9 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 9 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží Nicejská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a jejich mezinárodního zápisu Štrasburská dohoda o mezinárodním patentového třídění Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl Všeobecná úmluva o autorském právu

10 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví Haagská dohoda o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů Smlouva o známkovém právu Smlouva o patentovém právu Úmluva o udělování evropských patentů Světová obchodní organizace

11 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 11 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 2.Právo EU č. 40/1994 o ochranné známce Společenství č. 3288/1994 kterým se mění nařízení Rady č. 40/1994 č. 2868/1995 prováděcí nařízení k č. 40/1994 č. 1653/2003 změna nařízení č. 40/1994 č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství č. 2081/1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin č. 157/2004 o vynucení práv z duševního vlastnictví

12 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 12 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 3.Nová legislativa EU Návrh směrnice Rady ES a EP o patentovatelnosti vynálezů implementovaných počítačem Návrh směrnice Rady ES a EP, kterou se mění článek 14 směrnice č. 98/71/ES o právní ochraně vzorů Směrnice Rady ES a EP 2004/48/ES o vynucení práv k duševnímu vlastnictví

13 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 13 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 4.Právní předpisy ČR Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech Zákon č. 207/2000 Sb., o průmyslových vzorech Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu Zákon č. 441/2003 Sb. O ochranných známkách Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

14 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 14 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu Zákon č. 116/2000 Sb., změna zákonů o ochraně průmyslového vlastnictví Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích Zákon č. 173/2002 Sb., o udržovacích poplatcích Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákoník

15 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 15 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Autorské právo –Zásady –Dílo –Autor –Obsah –Omezení –Smlouvy

16 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 16 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ –Zaměstnanecké dílo –Školní dílo –Dílo vytvořené na objednávku –Počítačový program

17 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 17 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ –Ochrana autorského práva Občanskoprávní –Určení autorství –Zákaz ohrožení autorského práva –Sdělení údajů o původu –… Trestněprávní –Trestní zákon –Přestupky

18 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 18 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Novela autorského zákona –Obsah novely –Výjimky a omezení práva autorského –Porušení autorského práva –Uzavírání licenční smlouvy –Správní delikty

19 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 19 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Průmyslové vlastnictví –Zásady –Vynálezy a patenty –Užitné vzory –Průmyslové vzory –Ochranné známky

20 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 20 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Zásady –Průmyslová využitelnost –Formálnost –Absolutní práva –Teritorialita –Časové omezení doby ochrany

21 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 21 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Patent –Co nemůže být patentováno –K čemu je patent –Jak získat patent –Jak dlouho patent platí

22 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 22 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Užitný vzor –Co je to užitný vzor –Jak ho získat

23 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 23 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Průmyslový vzor –Co je to průmyslový vzor –Jak přihlásit průmyslový vzor

24 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 24 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Ochranná známka –Co je to ochranná známka –Co může / nemůže být OZ –Jak přihlásit

25 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 25 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Zákon o vynucování práv z průmyslového vlastnictví –Právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví –Právo na informace –Opatření k nápravě –Soudní příslušnost

26 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 26 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Ochrana duševního vlastnictví v instituci –Strategie –Legislativa Zákon „130“ –Dokumentace –Využití Ochrana Komercializace

27 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 27 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Úřad průmyslového vlastnictví –Informační centrum –Služby veřejnosti Literatura Rešerše Kopírování Patentová dokumentace Databáze národních OZ

28 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 28 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Odkazy –Úřad průmyslového vlastnictví – www.upv.czwww.upv.cz –Světová organizace duševního vlastnictví – www.wipo.intwww.wipo.int –Evropský patentový úřad – www.european-patent-office.orgwww.european-patent-office.org –Úřad pro organizaci ve vnitřním trhu – http://oami.eu.inthttp://oami.eu.int –Komora patentových zástupců – www.patent.agents.czwww.patent.agents.cz –Česká advokátní komora – www.cak.czwww.cak.cz –Regionální kontaktní organizace pro západní Čechy – http://rko.zcu.cz http://rko.zcu.cz –IPR Helpdesk www.ipr-helpdesk.orgwww.ipr-helpdesk.org

29 27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 29 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Děkuji za pozornost ! Jan Podola Západočeská univerzita v Plzni Odbor legislativní a právní http://olp.zcu.cz jpodo@rek.zcu.cz


Stáhnout ppt "27.6.2006AKADEMIK 06 - ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Jan PODOLA Západočeská univerzita v Plzni Odbor legislativní a právní."

Podobné prezentace


Reklamy Google