Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Označování poplachových systémů EZS značkou CE Ing. Miroslav Urban Technický tajemník AGA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Označování poplachových systémů EZS značkou CE Ing. Miroslav Urban Technický tajemník AGA."— Transkript prezentace:

1 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Označování poplachových systémů EZS značkou CE Ing. Miroslav Urban Technický tajemník AGA

2 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Rozhodnutí Rady EU ze dne o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny pro používání ve směrnicích technické harmonizace 93/465/EHS

3 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm označení CE vyjadřuje shodu se všemi povinnostmi, které výrobcům v souvislosti s daným výrobkem ukládají směrnice Společenství, v nichž se stanoví jeho připojení.

4 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm označení CE, jímž jsou průmyslové výrobky opatřeny, vyjadřuje skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba, která uvedené označení připojila nebo za jeho připojení odpovídá, ověřila, že výrobek je ve shodě se všemi směrnicemi Společenství pro plnou harmonizaci, které se na něj vztahují, a že byl podroben všem příslušným postupům posuzování shody;

5 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Prohlášení o shodě 10 let uchovávat dokumentaci na základě které bylo Prohlášení o shodě vydáno Prohlášení o shodě je rodný list výrobku a VYSTAVUJE SE NA ÚZEMÍ EU

6 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Dokumentace Dokumentace musí v míře nezbytné pro posouzení obsahovat například: — celkový popis výrobku, — koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd., — popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku, — seznam norem podle článku 5, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených pro splnění základních požadavků stanovených směrnicí, pokud nebyly použity normy podle článku 5, — výsledky konstrukčních výpočtů, provedených zkoušek atd., — protokoly o zkouškách

7 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Právní předpisy zavádějící rozhodnutí Rady Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

8 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Technické předpisy směrnice 2006/95/EC (LVD Directive) ( NV ČR č. 17/2003 Sb. zařízení nízkého napětí) harm. norma ČSN EN směrnice 2004/108/EC (EMC Directive) (NV ČR č. 616/2006 Sb. EMC) harm. norma ČSN EN , ČSN EN směrnice 1999/5/EC (RTTE Directive) NV ČR č. 426/2000 Sb. koncová telekomunikační a rádiová zařízení). Tato směrnice zahrnuje požadavky s hlediska bezpečnosti (LVD), EMC a telekomunikačních linkových a rádiových zařízení. harm. normy jsou např. ETSI EN Jedna značka CE = shoda s požadavky všech směrnic

9 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. Nařízení vlády č. 168/1997 Sb. Účinnost od: 1. září 1997 Nařízení vlády č. 281/2000 Sb. Změna Účinnost od: 2. července 2001 Nařízení vlády č. 251/2003 Sb. Změna Účinnost od: 6. srpna 2003 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. Ruší 168/1997 Sb.Účinnost od: dne vstupu ČR do EU

10 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Nařízení vlády č. 169/1997 Sb. Účinnost od: 1. září 1997 Nařízení vlády č. 282/2000 Sb. Změna Účinnost od: 2. července 2001 Nařízení vlády č. 251/2003 Sb. Změna Účinnost: 6. srpna 2003 Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. Ruší 167/1997 Sb.Účinnost od: dne vstupu ČR do EU Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. Ruší 18/2003 Sb. Účinnost od: 20 července 2007

11 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. Účinnost od: 1. května 2001 Nařízení vlády č. 483/2002 Sb. Změna Účinnost od: 15. listopadu 2002 Nařízení vlády č. 251/2003 Sb. Změna Účinnost od:

12 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Radiová a telekomunikační zařízení U radiových a telekomunikačních zařízení musí u každého výrobku předávaného uživateli být kopie Prohlášení o shodě, vystaveného výrobcem, dovozcem nebo osobou odpovědnou za uvedení výrobku na trh EU

13 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

14 Prohlášení o shodě EMC (elektromagnetická kompatibilita) EN EN EMC (odolnost proti rušení) EN Elektrická bezpečnost EN Radiové a telekomunikační zařízení EN

15 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Související NV 190/2002, ktrým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Český národní folklór: Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ze dne 6. března 2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky platí pro výrobky uváděné poprvé na trh EU v ČR

16 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Nahrazeno normami: ČSN EN ISO/IEC Prohlášení o shodě-Všeobecné požadavky ČSN EN ISO/IEC Prohlášení o shodě-Podpůrná dokumentace

17 Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Označování poplachových systémů EZS značkou CE Ing. Miroslav Urban Technický tajemník AGA."

Podobné prezentace


Reklamy Google