Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003."— Transkript prezentace:

1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003

2 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), a zejména na články 5 a 6 uvedeného nařízení, PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

4 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Článek 1 Účel a oblast působnosti 1. Toto nařízení stanoví společné technické požadavky a správní postupy pro zajištění zachování letové způsobilosti letadel, včetně jakéhokoliv zastavěného letadlového celku, které jsou: a) zapsány v leteckém rejstříku členského státu, nebo b) zapsány v leteckém rejstříku třetí země a jsou používány provozovatelem, pro kterého členský stát zajišťuje dohled nad jeho provozem. Článek 2 ………………………………………….

5 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Článek 3 Požadavky na zachování letové způsobilosti 1. Zachování letové způsobilosti letadel a letadlových celků se zajišťuje v souladu s přílohou I. (PART M) 2. Organizace a personál zapojené v zachování letové způsobilosti letadel a letadlových celků, včetně údržby, musí splňovat požadavky přílohy I a případně i článků 4 a 5.

6 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Článek 3 (Pokračování) 3. Odchylně od odstavce 1 se zachování letové způsobilosti letadla, kterému bylo vydáno povolení k letu, zajišťuje na základě vnitrostátních předpisů států zápisu do rejstříku, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství.

7 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Pokračování: Článek 4 Oprávnění organizace k údržbě Článek 5 Osvědčující personál Článek 6 Požadavky na výcvikové organizace

8 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Pokračování: Článek 7 Vstup v platnost 1.Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 2. ………….. 3. Odchylně od odstavců 1 a 2 se mohou členské státy rozhodnout nepoužívat a) do 28. září 2008 P řílohu I. na letadla, která nejsou používána pro obchodní leteckou dopravu,

9 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Příloha I. Část M M.1 Pro účely této části je příslušným úřadem: 1. pro dozor nad zachováním letové způsobilosti jednotlivých letadel a vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti úřad určený členským státem zápisu do rejstříku. 2. pro dozor nad organizací k údržbě, jak je stanoveno v části M oddílu A hlavě F, i) úřad určený členským státem, kde je umístěno hlavní místo obchodní činnosti takové organizace.

10 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Příloha I. Část M (…je příslušným úřadem) 3. pro dozor nad organizací k řízení zachování letové způsobilosti, jak je stanoveno v části M oddílu A hlavě G, i) úřad určený členským státem, kde je umístěno hlavní místo obchodní činnosti této organizace, jestliže oprávnění není obsaženo v osvědčení leteckého provozovatele. ii) úřad určený členským státem provozovatele, jestliže je oprávnění obsaženo v osvědčení leteckého provozovatele.

11 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Příloha I. Část M (…je příslušným úřadem) 4. pro schvalování programů údržby, i) úřad určený členským státem zápisu do rejstříku.

12 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Příloha I. Část M HLAVA A - OBECNĚ HLAVA B ODPOVĚDNOST HLAVA C ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI HLAVA D NORMY ÚDRŽBY HLAVA E LETADLOVÉ CELKY

13 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 Příloha I. Část M HLAVA F ORGANIZACE K ÚDRŽBĚ HLAVA G ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI HLAVA H OSVĚDČENÍ O UVOLNĚNÍ DO PROVOZU - CRS HLAVA I OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (ARC) +Dodatky - Formuláře

14 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 P ř íloha II. Část 145 Příloha III. Část 66 Příloha IV. Část 147

15 KONEC


Stáhnout ppt "NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google