Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dovoz letadel do ČR (se zaměřením na kluzáky a balóny)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dovoz letadel do ČR (se zaměřením na kluzáky a balóny)"— Transkript prezentace:

1 Dovoz letadel do ČR (se zaměřením na kluzáky a balóny)

2 Úvodem Legislativní rámec postupu převodu letadla
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1592/2002 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1702/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2042/2003 Úplné znění zákona č. 49/1997 sb. o civilním letectví Předpis L8/A (národní odvozenina ICAO Annex 8)

3 Úvodem ÚCL je dle §3 leteckého zákona provádět úkony související s pokračováním letové způsobilosti v souladu s platnými evropskými předpisy (nařízeními). Nicméně, ČR je stále také signatářem Chicagské úmluvy o civilním letectví ICAO. Tudíž v případech, kde není některý úkon popsán v rámci evropských předpisů, postupuje ÚCL podle platných předpisů řady L, odvozených z Annexů ICAO.

4 Úvodem Jednotlivé kroky převodu letadla v logickém řazení jsou:
Zjištění, zda je letadlo transferováno. Zajištění potřebných dokumentů – ARC EASA Form 15a/b, nebo EOLZ. Deregistrace z leteckého rejstříku státu vývozu. Podání Žádosti o zápis do LR ČR a Žádosti o vydání OLZ + ARC. Dokončení zápisu do LR ČR. Kontrola kluzáku ÚCL – administrativní nebo úplná kontrola letové způsobilosti a vystavení OLZ EASA Form 25 + ARC EASA Form 15a. Obecně jsou povinnosti související s uznáním letové způsobilosti sériově vyráběného letadla stanoveny §8 leteckého zákona. V praxi se pořadí výše uvedených kroků může lišit a jejich může v čase probíhat zároveň.

5 Zjištění, zda je letadlo transferováno
Tento krok ovlivňuje zásadně další postup. Podle toho, kdo (která autorita) „spravuje“ typová osvědčení letadel, dělíme letadla na transferovaná a netransferovaná (vyhovující Annexu II Nařízení ES 1592/2002, str. 31). Letadla nespadající ani do jedné skupiny mohou být registrována v EU, ale jejich provoz je možný pouze na Permit to Fly schválené EASA.

6 2. Zajištění potřebných dokumentů – ARC EASA Form 15a/b, nebo EOLZ
Dovoz (i následný provoz) letadla v Annex II podléhá legislativě (viz článek 4, str.6 Nařízení ES 1592/2002) dle sytému ICAO a řídí se tudíž postupy (předpis L 8/A, Hlava 7) pro dovoz, platnými před vznikem EASA. Transferovaná letadla, dovážená z členských zemí EU (i třetích zemí) musí být vybavena dokumenty dle článku 21.A.174 Hlavy H, Nařízení ES 1702/2003 (str. 36). Pro letadla ze třetích zemí platí, stejně jako pro letadla v Annex II, postup podle ICAO.

7 2. Zajištění potřebných dokumentů – ARC EASA Form 15a/b, nebo EOLZ
Pro transferovaná letadla má ÚCL zpracovánu směrnici ÚCL-S-085-2/04, požadavek na vybavenost dokumenty. Avšak v případě, že členský stát ještě nepřistoupil k vystavování dokumentů (viz. Nařízení ES 1702/2003 článek 5, str. 10 platnost) dle EASA, postupuje se opět dle systému ICAO. Pro všechna první letadla určitého typu, platí navíc článek 2.4 směrnice ÚCL-S-085-2/04. Veškerou odpovědnost za schvalování typu v EU převzala EASA a národní úřady na tuto činnost již nemají právo (i když stále existuje §7 leteckého zákona). Tento požadavek je pozůstatkem z dob, kdy schválení typu prováděl ÚCL (Článek b) L 8/A, Hlava 7). Tady přijde navíc odkud vzniká požadavek na kopii dokumentace pro ÚCL.

8 3. Deregistrace z leteckého rejstříku státu vývozu
Deregistrace nikdy nesmí proběhnout před obdržením dokumentů dle kroku 2! V takovémto případě může být obdržení českého OLZ + ARC znemožněno!

9 4. Podání Žádosti o zápis do LR ČR a Žádosti o vydání OLZ + ARC
Žádost o zápis letadla do leteckého rejstříku a Žádost o OLZ + ARC mohou být podány současně (žádost o OLZ může být podána jako první s větším předstihem). Žádost o přidělení předběžné poznávací značky může být podána již v době, kdy ještě nebylo letadlo deregistrováno z cizího rejstříku. Pro všechna první letadla určitého typu musí být ÚCL navíc doručena, spolu s žádostí, průvodní technická dokumentace podle článku 2.4 směrnice ÚCL-S-085-2/04. Pro, v zahraničí vyráběná, letadla smí být tato dokumentace pouze v Českém nebo Anglickém jazyce (viz. AIC C 32/03, článek 21A.175 Nařízení ES 1702/2003, str. 36).

10 5. Dokončení zápisu do LR ČR
Zápis do LR ČR probíhá formou správního řízení s lhůtou 30 dnů, podmínkou dokončení, mimo jiné, je předložení osvědčení o deregistraci kluzáku z cizího rejstříku. Následně je vydáno Osvědčení o zápisu do LR ČR a tudíž je možno přistoupit k domluvě s odpovědným inspektorem OZL ÚCL na kontrole letové způsobilosti.

11 6. Kontrola kluzáku ÚCL Obecně o kontrole letové způsobilosti hovoří §10 leteckého zákona. Prováděcím předpisem pro kontroly letové způsobilosti je primárně Nařízení ES 2042/2003 (viz. článek M.A.710 Kontrola letové způsobilosti). Pro letadla netransferovaná platí (směrnice PO/TI–L8/A ) z praktického hlediska stejný postup, neboť podrobnostech je systém, používaný před EASA, minimálně ekvivalentní. Úplná kontrola letové způsobilosti se obecně skládá z kontroly dokumentace a fyzické kontroly letadla (viz. kapitola 3. a tabulka v příloze ke směrnici ÚCL-S-085-2/04). Provedení kontroly letové způsobilosti je podmínkou pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti.

12 6. Kontrola kluzáku ÚCL Dovoz do EU:
OLZ ÚCL vydá na základě předložení dokumentů viz. článek 21.A.174 Hlavy H, Nařízení ES 1702/2003 (str. 36) a úspěšné úplné kontroly letové způsobilosti (dále viz také článek M.A.904 Nařízení ES 2042/2003 str.26 a AMC M.A.904 (a) 2).

13 6. Kontrola kluzáku ÚCL Převod mezi členskými státy EU:
Podle článku 21A.179 (str. 37), Nařízení ES 1702/2003, musí být nové OLZ vydáno po předložení ARC EASA Form 15, vydaného původním státem registrace, při převodu v rámci EU (tím dochází k nahrazení exportního osvědčení letové způsobilosti). Podle článku M.A.903 b) (str.26), Nařízení ES 2042/2003 zachovává platnost tohoto ARC (viz. také AMC M.A.903 (b)).

14 6. Kontrola kluzáku ÚCL Provedení kontroly letové způsobilosti je podmínkou nutnou pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti. Úkolem provádět kontroly letové způsobilosti, v rámci státního dozoru v letectví, je ÚCL pověřen jak leteckým zákonem (§10) tak Nařízeními ES 1702/2003 (viz. článek 21.A.180) a ES 2042/2003 (viz. článek M.B.303, AMC M.B.303). V současné době ÚCL provádí úplné kontroly letové způsobilosti, včetně zkušebního letu, u letadel (kluzáků) dovážených na EOLZ vždy.


Stáhnout ppt "Dovoz letadel do ČR (se zaměřením na kluzáky a balóny)"

Podobné prezentace


Reklamy Google