Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program TEMPUS Vladimír Horák únor 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program TEMPUS Vladimír Horák únor 2011"— Transkript prezentace:

1 Program TEMPUS Vladimír Horák únor 2011
Part FCL Vladimír Horák únor 2011

2 Struktura předpisů Vertikální struktura
Základní nařízení (EP&R 216/2008) Nařízení EK (Implementing Rules – prováděcí předpisy) AMC & GM (Přijatelné způsoby shody a návody) Postupy úřadu Dokumenty organizace (příručky, atd.)

3 Struktura prováděcích předpisů
Struktura předpisů Struktura prováděcích předpisů Letová způsobilost počáteční: 1702/2003 (Part-21, CS…) pokračující: 2042/2003 (Part-M Part-145 Part-66 Part-147) Letové standardy posádky: 1178/2011 provoz: Návrh TCO (provozovatelé ze třetích států): Návrh ATM/ANS ATCO: 805/2011 SERA – AUR – ATM/ANS – SYSTEMS Letiště (ADR)

4 Struktura Nařízení 1178/2011 (Posádky)
Struktura předpisů Struktura Nařízení 1178/2011 (Posádky) Annex I: Part-FCL Annex II: Převod národních průkazů Annex III: Průkazy států mimo EU Annex IV: Part-MED Annex V: Part-CC Annex VI: Part-ARA (Návrh) Annex VII: Part-ORA (Návrh)

5 Struktura předpisů Struktura Part ARA Part-ARA: - GEN (všeobecně)
FCL (piloti) CC (palubní průvodčí) ATO (schválené organizace pro výcvik) FSTD (simulátory a výcviková zařízení) AeMC (letecko-lékařská centra)

6 Struktura předpisů Struktura Part ORA Part-ORA: - GEN (všeobecně)
ATO (schválené organizace pro výcvik) FSTD (simulátory a výcviková zařízení) AeMC (letecko-lékařská centra)

7 Článek 1: Cíl a působnost
Nařízení 1178/2011 Předmluva Článek 1: Cíl a působnost Toto nařízení stanovuje podrobná pravidla pro: - různé kvalifikace v průkazech pilota, podmínky pro vydání, udržení, změnu, omezení, zadržení nebo odebrání průkazu, práv a odpovědností držitelů, podmínky pro převod národních průkazů pilota a palubního inženýra na průkaz pilota EU a podmínky pro přijetí průkazů třetích států

8 Článek 1: Cíl a působnost
Nařízení 1178/2011 Článek 1: Cíl a působnost osvědčování osob odpovědných za poskytování letového výcviku a výcviku na simulátoru a za hodnocení dovednosti pilotů osvědčení zdravotní způsobilosti pro piloty, podmínky pro vydání, udržení, změnu, omezení, pozastavení nebo odebrání osvědčení, práva a odpovědnosti držitelů osvědčení zdravotní způsobilosti i podmínky pro převod národních osvědčení zdravotní způsobilosti na osvědčení EU pověření AME a podmínky, za kterých praktičtí lékaři mohou působit jako AME pravidelné lékařské vyšetření CC a kvalifikaci osob odpovědných za tato vyšetření

9 Nařízení 1178/2011 Článek 2: Definice
Pro účely tohoto nařízení platí následující definice: průkaz dle Part-FCL JAR LAPL průkaz dle JAR průkaz nesplňující JAR zápočet (credit) zpráva o zápočtech (credit report) převodní zpráva (conversion report) piloti vyhovující požadavkům JAR (JAR compliant pilots) piloti nevyhovující požadavkům JAR (non-JAR compliant pilots)

10 Článek 3: Způsobilost pilotů a zdravotní osvědčení
Nařízení 1178/2011 Článek 3: Způsobilost pilotů a zdravotní osvědčení Aniž by byl dotčen článek 7, piloti letadel dle článku 4(1)(b) a 4(5) nařízení 216/2008 musí splňovat technické požadavky a administrativní postupy uvedené v příloze I a IV tohoto nařízení.

11 Článek 4: Národní průkazy pilotů
Nařízení 1178/2011 Článek 4: Národní průkazy pilotů Průkazy dle JAR vydané nebo uznané státem před musí být považovány za průkazy dle tohoto nařízení. Stát musí tyto průkazy vyměnit za průkazy dle Part-ARA do Průkazy nevyhovující JAR včetně všech souvisejících kvalifikací, osvědčení, schválení anebo oprávnění vydaných nebo uznaných státem před účinností tohoto nařízení musí být státem vydání průkazu převedeny na průkazy Part-FCL. Průkazy nevyhovující JAR musí být převedeny na průkazy, související kvalifikace nebo osvědčení dle Part-FCL v souladu s: ustanoveními přílohy II, nebo dle jednotlivých požadavků převodní zprávy

12 Článek 4: Národní průkazy pilotů
Nařízení 1178/2011 Článek 4: Národní průkazy pilotů Převodní zpráva musí být zpracována státem vydání průkazu po konzultaci s Agenturou popisovat národní požadavky na vydání průkazu popisovat práva pilotů uvádět zápočet vůči požadavkům Part-FCL uvádět všechna omezení průkazu Part-FCL a požadavky na jejich odstranění

13 Článek 4: Národní průkazy pilotů
Nařízení 1178/2011 Článek 4: Národní průkazy pilotů Převodní zpráva musí obsahovat kopie dokumentů pro doložení výše uvedených požadavků včetně kopií příslušných národních požadavků a postupů. Při zpracování převodní zprávy se musí stát zaměřit na umožnění pilotům udržet jejich stávající rozsah činnosti. Nehledě na výše uvedené odstavce držitelům CRI nebo osvědčení examinátora s právy pro jednopilotní HPA komplexní letadla musí být jejich práva převedena na osvědčení TRI nebo examinátora pro SPA. Stát může oprávnit pilot-žáka vykonávat omezená práva bez dozoru před tím, než splní požadavky na vydání LAPL za následujících podmínek:

14 Článek 4: Národní průkazy pilotů
Nařízení 1178/2011 Článek 4: Národní průkazy pilotů - práva budou omezena na území státu nebo jeho část práva budou omezena na určitou zeměpisnou oblast a na SEP s MTOM do 2 t a nesmí zahrnovat další osoby na palubě tato oprávnění musí být vydána na základě vyhodnocení rizika bezpečnosti provedeného instruktorem podle konceptu vyhodnocení rizika vytvořeného státem stát musí podávat periodická hlášení Komisi a Agentuře každé 3 roky

15 Článek 5: Národní zdravotní osvědčení a pověření AME
Nařízení 1178/2011 Článek 5: Národní zdravotní osvědčení a pověření AME Osvědčení zdravotní způsobilosti pilotů dle JAR a pověření AME dle JAR vydaná nebo uznaná státem před nabytím účinnosti tohoto nařízení musí být považována za vydaná dle tohoto nařízení. Stát musí nahradit osvědčení zdravotní způsobilosti pilotů a pověření AME osvědčeními dle Part-ARA do Osvědčení zdravotní způsobilosti pilotů a pověření AME vydaná státem před nabytím účinnosti tohoto nařízení zůstanou v platnosti do doby jejich konce platnosti nebo do podle toho, co nastane dříve. Prodloužení platnosti osvědčení a pověření uvedených výše musí být dle Part-MEDICAL.

16 Článek 6: Převod kvalifikací pro zkušební lety
Nařízení 1178/2011 Článek 6: Převod kvalifikací pro zkušební lety Piloti, kteří před nabytím účinnosti tohoto nařízení prováděli zkušební lety kategorie 1 nebo 2 dle přílohy k nařízení 1702/2003, nebo kteří poskytovali výcvik zkušebních pilotů, musí mít jejich kvalifikace pro zkušební lety převedeny na kvalifikace dle Part-FCL, případně na osvědčení instruktora pro zkušební lety od státu, který vydal kvalifikace pro zkušební lety. Tento převod musí být proveden dle převodní zprávy vyhovující výše uvedeným požadavkům.

17 Článek 7: Národní průkazy palubních inženýrů
Nařízení 1178/2011 Článek 7: Národní průkazy palubních inženýrů O převod průkazů palubních inženýrů vydaných dle Annexu 1 ICAO na průkazy Part-FCL musí jejich držitelé požádat stát vydání průkazu. Průkazy palubních inženýrů musí být převedeny na průkazy Part-FCL dle převodní zprávy splňující výše uvedené požadavky. Při žádosti o ATPL(A) musí být splněny ustanovení o zápočtu dle Part-FCL.

18 Článek 8: Podmínky pro přijetí průkazů ze třetích států
Nařízení 1178/2011 Článek 8: Podmínky pro přijetí průkazů ze třetích států Aniž by byl dotčen článek 12 nařízení 216/2008 a kde neexistuje dohoda mezi EU a třetím státem o způsobilosti pilotů, smí stát EU přijmout průkaz třetího státu a související osvědčení zdravotní způsobilosti dle přílohy III k tomuto nařízení. Žadatelé o průkaz Part-FCL, kteří jsou již držiteli ekvivalentního průkazu dle Annexu 1 ICAO vydaného ve třetím státě, musí splnit všechny požadavky Part-FCL, pouze požadavky na délku kurzu, počet hodin a počet hodin při výcviku, které mohou být sníženy. Zápočet udělený uchazeči musí být stanoven státem, který pilot požádal o vydání průkazu, na základě doporučení ATO.

19 Článek 8: Podmínky pro přijetí průkazů ze třetích států
Nařízení 1178/2011 Článek 8: Podmínky pro přijetí průkazů ze třetích států Držitelům ATPL vydaného třetím státem dle Annexu 1 ICAO, kteří splňují požadavky na zkušenost pro vydání ATPL pro příslušnou kategorii letadla dle Part-FCL, může být přiznán plný zápočet na kurz před teoretickou zkouškou a zkouškou dovednosti za předpokladu, že průkaz třetího státu obsahuje platnou kvalifikaci pro letadlo použité při zkoušce dovednosti. Žadatelé o průkaz Part-FCL, kteří už mají průkaz, kvalifikaci nebo osvědčení dle Annexu 1 ICAO, musí splnit všechny požadavky Part-FCL kromě požadavků na délku kurzu, počtu hodin a délku prakticého výcviku, které mohou být zkráceny.

20 Článek 8: Podmínky pro přijetí průkazů ze třetích států
Nařízení 1178/2011 Článek 8: Podmínky pro přijetí průkazů ze třetích států Zápočet žadatelům musí být stanoven státem, který pilot žádá o vydání průkazu, na základě doporučení ATO. Držitelé ATPL z třetích států dle Annexu 1 ICAO splňující požadavky na zkušenost pro ATPL v dané kategorii dle Part-FCL mohou obdržet úplný zápočet z požadavků na výcvik před zkouškou z teoretických znalostí a zkouškou dovednosti za předpokladu, že průkaz vydaný ve třetím státu obsahuje platnou typovou kvalifikaci pro letadlo, které bude použito při zkoušce dovednosti ATPL. Typové kvalifikace pro letoun nebo vrtulník mohou být vydány držiteli průkazu Part-FCL, který splňuje požadavky na vydání této kvalifikace stanovené třetím státem. Tyto kvalifikace musí být omezeny ne letadla registrovaná v tomto třetím státě. Omezení může být odstraněno, splní-li pilot požadavky přílohy III.

21 Článek 9: Zápočet za výcvik zahájený před tímto nařízením
Za výcvik podle JAR s plným uznáváním zahájený před nabytím účinnosti tohoto nařízení musí být pro vydání průkazu Part-FCL vydán úplný zápočet s tím, že takový výcvik a zkoušky musí být dokončeny do Za výcvik podle Annexu 1 ICAO zahájený před nabytím účinnosti tohoto nařízení musí být pro vydání průkazu Part-FCL vydán zápočet podle převodní zprávy zřízené státem po konzultaci s Agenturou. Převodní zpráva musí popisovat rozsah výcviku, označit zápočet z požadavků Part-FCL, a požadavky ke splnění pro vydání průkazu Part-FCL. Musí obsahovat kopie dokumentů pro prokázání rozsahu výcviku a národních předpisů a postupů, podle kterých byl výcvik zahájen.

22 Článek 10: Zápočet za vojenské průkazy
Nařízení 1178/2011 Článek 10: Zápočet za vojenské průkazy Držitelé vojenského průkazu pilota žádající o průkaz Part-FCL musí o jeho vydání požádat stát, ve kterém sloužili. Za znalosti, zkušenosti a dovednost získanou při vojenské službě v porovnání s Annexen 1 ICAO musí být vydán zápočet podle převodní zprávy zřízené státem po konzultaci s Agenturou. Převodní zpráva musí: popsat národní požadavky pro vojenské průkazy, kvalifikace a pověření, podle kterých byly vydávány popsat práva udělená pilotům označit zápočty proti Annexu 1 ICAO označit omezení průkazů Part-FCL a požadavky na jejich odstranění zahrnovat kopie všech potřebných národních požadavků a postupů.

23 Článek 11: Zdravotní způsobilost palubních průvodčích
Nařízení 1178/2011 Článek 11: Zdravotní způsobilost palubních průvodčích Palubní průvodčí dle článku 4(1)(b) a (c) nařízení 216/2008 musí splňovat požadavky Part-CC. Lékařské vyšetření CC dle EU-OPS platné při nabytí účinnosti tohoto nařízení je platné podle toho, co nastane dříve do: konce platnosti dle EU-OPS konce platnosti dle Part MED.C.005 Období platnosti se počítá od datumu posledního lékařského vyšetření. Do konce platnosti tohoto lékařského vyšetření musí být provedeno lékařské vyšetření dle Part-MED.

24 Článek 12: Nabytí účinnosti a použití
Nařízení 1178/2011 Článek 12: Nabytí účinnosti a použití Toto nařízení vstoupí v platnost 20. den po zveřejnění ve věstníku EU a nabude účinnosti Odchylkou od výše uvedeného může stát rozhodnout neuplatnit následující ustanovení Part-FCL do : - letadla s pohonem vztlaku, vzducholodi, balóny a kluzáky hlava B Part-FCL (LAPL) FCL.800 (ACR), 805 (TOW), 815 (Mountain) a 820 (TST) pro (H) sekce 8 hlava J (MCCI) Odchylkou může stát rozhodnout nepřevádět průkazy nevyhovující JAR (A) a (H) vydané do

25 Článek 12: Nabytí účinnosti a použití
Nařízení 1178/2011 Článek 12: Nabytí účinnosti a použití Odchylkou může stát rozhodnout neuplatnit toto nařízení na průkazy a osvědčení zdravotní způsobilosti vydané třetím státem pro neobchodní provoz dle článku 4(1)(b) nebo (c) nařízení 2106/2008 do Odchylkou může stát rozhodnout neuplatnit ustanovení sekce 3 hlavy B Part-FCL (LAPL H) do Odchylkou může stát rozhodnout neuplatnit ustanovení hlavy C Part-MED (ATCo) do Využije-li stát odchylky, musí to oznámit Komisi a Agentuře. Oznámení musí uvést důvody odchylky a program uplatnění včetně plánované činnosti a její načasování.

26 Part-FCL hlavy A: Všeobecně B: LAPL (A) (H) (S) (B)
C: PPL (A) (H) (As) SPL BPL D: CPL (A) (H) (As) E: MPL F: ATPL (A) (H) G: IR (A) (H) (As) H: Třídní a typové kvalifikace I: Další kvalifikace: akrobacie, vleky (S BT), VFR noc, hory (W S), zkušební lety (pouze Part-21 nad 2t), J: Instruktoři K: Examinátoři

27 Part-FCL Instruktoři FI (A) (H) (As) (S) (B) TRI (A) (H) (PL) CRI (A)
IRI (A) (H) (As) SFI (A) (H) MCCI (A) (H) STI (A) (H) MI FTI

28 Part-FCL Examinátoři FE (A) (H) (As) (S) (B) TRE (A) (H) (PL) CRE (A)
IRE (A) (H) (As) SFE (A) (H) FIE (A) (H) (As) (S) (B)

29 Part-FCL Přílohy 1: Zápočty teoretických znalostí
2: Stupnice ICAO Language proficiency 3: Kurzy ATPi(A) ATPm(A) CPL/IRi(A) CPLi(A) CPLm(A) ATP/IRi(H) ATPi(H) ATPm(H) CPL/IRi(H) CPLi(H) CPLm(H) CPL/IRi(As) CPLi(As) CPLm(As) 4: Zkouška dovednosti CPL(A) (H) (As) 5: Kurz MPL 6: Kurzy IR (A) (H) (As) 7: Zkouška dovednosti IR (A) (H) (As) 8: Zápočty IR pro třídní a typové kvalifikace 9: Výcvik, zk. dovednosti a přezkoušení – typ, třída, IR, ATPL

30 Part-FCL Rozdíly Legislativa Národní průkazy ATO (místo RF FTO TRTO)
CPL – před kurzem požadován MEP land CRI – TRI (pověření) CRE – TRE Obnova – ATO Kurz teorie: Platnost 1 rok


Stáhnout ppt "Program TEMPUS Vladimír Horák únor 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google