Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení. 2 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení. 2 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení

2 2 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů

3 3 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů • Schválení podmínek akademickým senátem

4 4 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů • Schválení podmínek akademickým senátem • Den otevřených dveří

5 5 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů • Schválení podmínek akademickým senátem • Den otevřených dveří • Lhůta pro podávání přihlášek

6 6 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů • Schválení podmínek akademickým senátem • Den otevřených dveří • Lhůta pro podávání přihlášek • Ověření splnění podmínek pro přijetí (přij. zkouška)

7 7 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů • Schválení podmínek akademickým senátem • Den otevřených dveří • Lhůta pro podávání přihlášek • Ověření splnění podmínek pro přijetí (přij. zkouška) • Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

8 8 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů • Schválení podmínek akademickým senátem • Den otevřených dveří • Lhůta pro podávání přihlášek • Ověření splnění podmínek pro přijetí (přij. zkouška) • Vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu • Zápis do prvního ročníku

9 9 Harmonogram • Odvolací řízení

10 10 Harmonogram • Odvolací řízení • Druhé kolo přijímacího řízení

11 11 Harmonogram • Odvolací řízení • Druhé kolo přijímacího řízení • Dodatečný zápis do prvního ročníku

12 12 Harmonogram • Odvolací řízení • Druhé kolo přijímacího řízení • Dodatečný zápis do prvního ročníku • Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení

13 13 Podmínky pro přijetí ke studiu • Vysokoškolský zákon (§§ 48 – 51) • Statut univerzity a fakulty (část II, článek 6) • Studijní a zkušební řád (článek 17) • Vedení fakulty • Schválení akademickým senátem

14 14 Podmínky pro přijetí ke studiu • Způsob a lhůta pro podávání přihlášek • Výše poplatku a způsob jeho úhrady • Požadavky na předchozí vzdělání • Kritéria pro přijetí • Způsob rozhodování o přijetí • Počty přijímaných studentů

15 15 Aktuální podmínky pro přijetí • Bcstudijní průměr ze všech povinných předmětů za 1. pololetí závěrečného ročníku střední školy • Mgrbodový zisk při přijímací zkoušce • Ph.D.složení přijímací zkoušky vypracování tezí k tématu dizertační práce

16 16 Počty přijímaných studentů • Konkrétní počty stanovuje fakulta • MŠMT stanovuje počty financovaných studentů = limitní počty studentů • Limitní počet je určen pro univerzitu jako celek • Jsou financováni pouze studenti, kteří nestudují déle, než je standardní doba studia + jeden rok • MŠMT vychází z počtu k 31.10. předchozího roku

17 17 První ročníky studijních programů • Samostatně pro všechny stupně studia (B1, N1, P1) • Každoroční snižování limitního počtu o 5 % (s výjimkou doktorských studijních programů) • Snižování limitního počtu ovlivňuje nezaměstnanost absolventů a kvalita vysoké školy (zejména výkony v oblasti vědy a výzkumu) • Započítává se skutečné počet studentů nebo určený limit, podle toho, co je nižší

18 18 Vyšší ročníky studijních programů • Vychází z limitních počtů minulých let • Je-li skutečný počet nižší, pak se započítává tento nižší počet studentů

19 19 Rozhodování o počtu studentů • Počet přijatých > počet zapsaných • Počet zapsaných > počet k 31.10.

20 20 Počty financovaných studentů

21 21 Poplatky za přijímací řízení • Výše poplatku 500 Kč za přihlášku • Poplatek je v současné době stanoven přímo statutem Univerzity Pardubice a fakulta jej nemá možnost měnit.

22 22 Podpora uchazečů o studium • Přípravné kurzy z matematiky • Stipendium pro nadané studenty • Výše 5 000 Kč • Složení státní maturity v roce 2014 s výsledkem „prospěl s vyznamenáním“

23 23 Přijímací zkouška NMgr • Testy • Automatické vyhodnocování • Výsledky jsou známé následující den

24 24 Přijímání zahraničních uchazečů • Studijní programy • BcSystem Engineering and Informatics • NMgrSystem Engineering and Informatics • Ph.D.System Engineering and Informatics Applied Informatics Economic Policy and Administration • Test přijímací zkoušky zaslaný e-mailem • Na vypracování testu mají uchazeči omezený čas • Poplatek za studium musí být uhrazen nejpozději v den zápisu

25 25 Zapojení akademických pracovníků • Realizace přípravných kurzů • Příprava testových otázek – NMgr • Pomoc v komisích přijímacích zkoušek (distribuce testů, dozor)


Stáhnout ppt "Přijímací řízení. 2 Harmonogram • Příprava podmínek a určení počtu studentů."

Podobné prezentace


Reklamy Google