Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 8. prosince 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 8. prosince 2010"— Transkript prezentace:

1 Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 8. prosince 2010
Informace o studiu Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 8. prosince 2010

2 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO
Vývoj počtu studentů

3 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO
Vývoj počtu studentů dle typu studia

4 Počty studentů dle oborů – bakalářské studium
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Počty studentů dle oborů – bakalářské studium 4

5 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO
Počty studentů dle oborů – navazující magisterské studium 5

6 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO
Počty studentů– doktorské studium

7 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO
Počet studentů dle formy a typu studia

8 Počet studentů FBI akademický rok 2010/11
Bakalářské studium prezenční kombinované CELKEM Magisterské studium prezenční kombinované CELKEM Doktorské studium prezenční kombinované CELKEM

9 Počet studentů FBI akademický rok 2010/11
Bakalářské studium Magisterské studium Doktorské studium Celkový počet studentů

10 Informace k přijímacímu řízení
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu na FBI pro akademický rok 2011/2012

11 Bakalářské studium Bodový systém Hodnocení výsledků na střední škole:
Studijní výsledky za jednotlivé ročníky Studijní výsledky z profilujících předmětů: Matematika Fyzika Chemie Výsledky maturity - profilující předměty

12 Bakalářské studium Bodový systém Další hodnocená kritéria:
Výsledky národních srovnávacích zkoušek (Scio) v matematice v obecných studijních předpokladech Absolvování Vyšší odborné školy - zaměření Odborná praxe po absolvování střední školy (jen u kombinovaného studia)

13 Možnost prominutí přijímací zkoušky
Dosažení minimálně 40 bodů v bodovém hodnocení za studium na střední (bez započtení bodového hodnocení maturitní zkoušky), Národní srovnávací zkoušky v matematice na úrovni percentilu 40 nebo vyšší, v testech obecných studijních předpokladů na úrovni percentilu 40 nebo vyšší, Vyšší odborné školy příbuzných oborů s akreditovanými obory FBI

14 Přijímací řízení Písemná zkouška z matematiky
úpravy algebraických výrazů řešení rovnic a nerovnic definiční obory funkcí kombinatorika posloupnosti analytická geometrie v rovině

15 Rozhodování o přijetí Výsledky přijímací zkoušky (matematika)
Výsledky maturitní zkoušky Dosažený studijní průměr Hodnocení z profilujících předmětů (M, F, Ch) Praxe po střední škole (u kombinované formy)

16 Magisterské studium přijímací řízení
K navazujícímu magisterskému studiu mohou být přijati Absolventi studijních oborů studijního programu B 3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Absolventi jiných akreditovaných příbuzných bakalářských a magisterských studijních programů/oborů, kteří absolvovali určené předměty s příslušným kreditovým hodnocením.

17 Magisterské studium přijímací řízení
Pro magisterské studium jsou uchazeči přijímáni na studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na základě kritérií: VSP za celkovou dobu bakalářského studia b) VSP z profilových předmětů c) Zapojení do studentské vědecké nebo tvůrčí odborné soutěže

18 Magisterské studium přijímací řízení
Pro absolventy příbuzných magisterských technických studijních programů/oborů bude toto magisterské studium studiem v dalším studijním programu. Nesplnění určených předmětů s úhrným kreditovým hodnocením vyšším než 25 kreditů - musí před nástupem na řádné studium absolvovat tzv. vyrovnávací ročník, a to formou celoživotního vzdělávání (podle §60 zákona 111/1998 Sb.). Nesplnění určených předmětů s úhrným kreditovým hodnocením 25 kreditů a nižším - může dle své volby tyto předměty absolvovat formou celoživotního vzdělávání (podle §60 zákona 111/1998 Sb.) buď během řádného studia a nebo v kurzu celoživotního vzdělávání.

19 Rozvoj v oblasti studijních programů
V období do 01/2014 udržení stávajících akreditací (reakreditace): Navazující Mgr. studium Bezpečnostní plánování (10/2011) Bezpečnostní inženýrství (08/2012) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (08/2012) Doktorandské studium Požární ochrana a bezpečnost (07/2013) Fire Protection and Safety (07/2013) Kontrolní zpráva pro AK o publikační činnosti (04/2011)

20 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 8. prosince 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google