Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Informace o studiu Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 8. prosince 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Informace o studiu Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 8. prosince 2010."— Transkript prezentace:

1 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Informace o studiu Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 8. prosince 2010

2 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Vývoj počtu studentů

3 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Vývoj počtu studentů dle typu studia

4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Počty studentů dle oborů – bakalářské studium

5 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Počty studentů dle oborů – navazující magisterské studium

6 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Počty studentů– doktorské studium

7 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Počet studentů dle formy a typu studia

8 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Počet studentů FBI akademický rok 2010/11 Bakalářské studium  prezenční 785  kombinované 524  CELKEM 1309 Magisterské studium  prezenční 208  kombinované 204  CELKEM 412 Doktorské studium  prezenční 24  kombinované 80  CELKEM 104

9 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Počet studentů FBI akademický rok 2010/11 Bakalářské studium 1 309 Magisterské studium 412 Doktorské studium 104 Celkový počet studentů 1 825

10 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Informace k přijímacímu řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu na FBI pro akademický rok 2011/2012

11 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Bakalářské studium Bodový systém Hodnocení výsledků na střední škole:  Studijní výsledky za jednotlivé ročníky  Studijní výsledky z profilujících předmětů: Matematika Fyzika Chemie  Výsledky maturity - profilující předměty

12 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Bakalářské studium Bodový systém Další hodnocená kritéria:  Výsledky národních srovnávacích zkoušek (Scio)  v matematice  v obecných studijních předpokladech  Absolvování Vyšší odborné školy - zaměření  Odborná praxe po absolvování střední školy (jen u kombinovaného studia)

13 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Možnost prominutí přijímací zkoušky  Dosažení minimálně 40 bodů v bodovém hodnocení za studium na střední (bez započtení bodového hodnocení maturitní zkoušky),  Národní srovnávací zkoušky v matematice na úrovni percentilu 40 nebo vyšší, v testech obecných studijních předpokladů na úrovni percentilu 40 nebo vyšší,  Vyšší odborné školy příbuzných oborů s akreditovanými obory FBI

14 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Přijímací řízení Písemná zkouška z matematiky úpravy algebraických výrazů řešení rovnic a nerovnic definiční obory funkcí kombinatorika posloupnosti analytická geometrie v rovině

15 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Rozhodování o přijetí  Výsledky přijímací zkoušky (matematika)  Výsledky maturitní zkoušky  Dosažený studijní průměr  Hodnocení z profilujících předmětů (M, F, Ch)  Praxe po střední škole (u kombinované formy)

16 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Magisterské studium přijímací řízení K navazujícímu magisterskému studiu mohou být přijati Absolventi studijních oborů studijního programu B 3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Absolventi jiných akreditovaných příbuzných bakalářských a magisterských studijních programů/oborů, kteří absolvovali určené předměty s příslušným kreditovým hodnocením.

17 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Magisterské studium přijímací řízení Pro magisterské studium jsou uchazeči přijímáni na studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na základě kritérií: a)VSP za celkovou dobu bakalářského studia b) VSP z profilových předmětů c) Zapojení do studentské vědecké nebo tvůrčí odborné soutěže

18 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Magisterské studium přijímací řízení Pro absolventy příbuzných magisterských technických studijních programů/oborů bude toto magisterské studium studiem v dalším studijním programu. Nesplnění určených předmětů s úhrným kreditovým hodnocením vyšším než 25 kreditů - musí před nástupem na řádné studium absolvovat tzv. vyrovnávací ročník, a to formou celoživotního vzdělávání (podle §60 zákona 111/1998 Sb.). Nesplnění určených předmětů s úhrným kreditovým hodnocením 25 kreditů a nižším - může dle své volby tyto předměty absolvovat formou celoživotního vzdělávání (podle §60 zákona 111/1998 Sb.) buď během řádného studia a nebo v kurzu celoživotního vzdělávání.

19 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Rozvoj v oblasti studijních programů V období do 01/2014 udržení stávajících akreditací (reakreditace): Navazující Mgr. studium Bezpečnostní plánování (10/2011) Bezpečnostní inženýrství (08/2012) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu (08/2012) Doktorandské studium Požární ochrana a bezpečnost (07/2013) Fire Protection and Safety (07/2013) Kontrolní zpráva pro AK o publikační činnosti (04/2011)

20 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Informace o studiu Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 8. prosince 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google