Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (děkan) doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (proděkanka) Příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (děkan) doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (proděkanka) Příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (děkan) doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (proděkanka) Příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci

2 Přírodovědecká fakulta  výzkumně zaměřená fakulta  poskytuje: bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy 5 základní oborů:  Matematika a informatika  Fyzika  Chemie  Biologie a ekologie  Vědy o Zemi V rámci UP v Olomouci: 3. podle počtu studentů (1. FF, 2. PdF) 16% studentů UP v Olomouci

3 Současnost PřF UP - studující Akademický rok 2012/2013  Počet studentů: 4 270 bakalářské studijní programy: 2 940 navazující magisterské programy: 871 doktorské studijní programy: 349 CŽV: 110  Počet přihlášek (2012): 4 252  Počet nově přijatých studentů: 3 298  Počet zapsaných studentů: 1 767

4 Mgr. Ph.D. Bc. Kreditový systém studia

5 Studijní programy/obory Studijní program Studijní obor jednooborovýdvouoborový

6 Dvouoborová studia na PřF UP Všechny základní přírodovědné obory:  Matematika  Informatika/Výpočetní technika  Deskriptivní geometrie  Chemie  Fyzika  Zeměpis/Geografie  Biologie  Biologie v ochraně životního prostředí  Geologie a ochrana životního prostředí

7 Dvouoborová studia (učitelství) Deskriptivní geometrie Fyzika Chemie pro dvouoborové studium Biologie Geografie Informatika pro vzdělávání Geologie a OŽP pro vzdělávání Biologie v ŽP Matematika Fyzika Biologie v ŽP Geologie a OŽP pro vzdělávání Informatika pro vzdělávání Geografie Biologie Chemie Tělesná výchova Historie Anglická filol. Ruská filol. Základy technické výchovy Teologická studia Základy společenských věd CMFT FTK FF PdF Francouzská fil.

8 Studenti bakalářských studijních programů • Dvouoborová studia: 2005/2006: 254 studentů (20,9 %) 2011/2012: 205 studentů (13,8 %)

9

10

11

12 Absolventi dvouoborových studií (NMgr.) na PřF UP 2011/2012 70 absolventů NMgr. za akademický rok 2011/2012 + studující zapsaní na jiných fakultách UP Srovnání: 2006/2007 – Mgr. studium: 107 absolventů

13 Vývoj počtu absolventů dvouoborových studií na PřF UP Magisterské programy (5-ti leté) Navazující magisterské programy (2 leté)

14 Absolventi 2003/2004 a 2011/2012

15 Struktura studia Bakalářské + navazující magisterské studium  Společný základ + Obor 1 + Obor 2  BP i DP z jednoho z oborů  přímá prostupnost  V NMgr. studiu - široká nabídka praxí (asistentské, náslechové, průběžné, souvislé,..) + předmětů společného základu Rigorózní řízení (RNDr.) – ve všech oborech Doktorské studium – 4 leté:  Didaktika chemie (akreditace do 31.12. 2015),  Didaktika fyziky (akreditace do 30. 04. 2017),  Didaktika matematiky (akreditace do 01. 03. 2018)

16 Hlavní principy přípravy budoucích učitelů  Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání – jako široká škála filozofických, kurikulárních a pedagogických přístupů k vyučování – aplikováno nejčastěji ve fyzice a chemii Podpořeno projekty – např. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů (vedoucí týmu: prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.)  Podpora interdisciplinární výuky – např. v geografii (Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ )  Propojení výzkumu a vzdělávání – zapojení do řešených grantových úkolů  Motivace aktivního přístupu – podpora soutěží, olympiád, práce s nadanými žáky

17 Popularizační aktivity ☺Univerzita dětského věku ☺ Jarmark ☺ Projekt Badatel ☺ Letní škola v Jevíčku ☺ Oborové olympiády

18 Dobré zkušenosti  Projekt Badatel (http://www.badatel.upol.cz/)  Propojení s Univerzitou třetího věku (U3V - v přírodovědných oborech – posluchači U3V přivádí do laboratoří vnuky a vnučky)  Univerzita dětského věku – motivace žáků ZŠ  Zachování přípravy budoucích učitelů přírodovědných oborů na Přírodovědeckých fakultách  Návštěvy a praktické ukázky v laboratořích na fakultě – třídy, skupiny žáků ze ZŠ a SŠ přichází přímo na fakultu – využití moderních laboratoří pro náročnější pokusy  U všech aktivit – zapojení studentů dvouoborových studií

19 Projekt Pevnost poznání  propojení nejmodernějších technologií s historií města Olomouce a jeho fortových opevnění z dob rakousko- uherské monarchie  po vzoru interaktivních muzeí v zahraničí  vznik návštěvnického centra  Pevnost poznání otevření pro veřejnost v roce 2014

20 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (děkan) doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (proděkanka) Příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google