Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci"— Transkript prezentace:

1 Příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (děkan) doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (proděkanka)

2 Přírodovědecká fakulta
výzkumně zaměřená fakulta poskytuje: bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy 5 základní oborů: Matematika a informatika Fyzika Chemie Biologie a ekologie Vědy o Zemi V rámci UP v Olomouci: 3. podle počtu studentů (1. FF, 2. PdF) 16% studentů UP v Olomouci

3 Současnost PřF UP - studující
Akademický rok 2012/2013 Počet studentů: 4 270 bakalářské studijní programy: navazující magisterské programy: doktorské studijní programy: CŽV: Počet přihlášek (2012): 4 252 Počet nově přijatých studentů: 3 298 Počet zapsaných studentů: 1 767

4 Kreditový systém studia
Ph.D. Bc.

5 Studijní programy/obory

6 Dvouoborová studia na PřF UP
Všechny základní přírodovědné obory: Matematika Informatika/Výpočetní technika Deskriptivní geometrie Chemie Fyzika Zeměpis/Geografie Biologie Biologie v ochraně životního prostředí Geologie a ochrana životního prostředí

7 Dvouoborová studia (učitelství)
Matematika Deskriptivní geometrie Teologická studia CMFT Matematika Tělesná výchova Fyzika Fyzika FTK Chemie pro dvouoborové studium Chemie Historie Francouzská fil. Biologie Biologie FF Anglická filol. Geografie Geografie Ruská filol. Informatika pro vzdělávání Informatika pro vzdělávání Základy technické výchovy PdF Geologie a OŽP pro vzdělávání Geologie a OŽP pro vzdělávání Základy společenských věd Biologie v ŽP Biologie v ŽP

8 Studenti bakalářských studijních programů
Dvouoborová studia: 2005/2006: 254 studentů (20,9 %) 2011/2012: 205 studentů (13,8 %)

9

10

11

12 Absolventi dvouoborových studií (NMgr.) na PřF UP 2011/2012
70 absolventů NMgr. za akademický rok 2011/ studující zapsaní na jiných fakultách UP Srovnání: 2006/2007 – Mgr. studium: 107 absolventů

13 Vývoj počtu absolventů dvouoborových studií na PřF UP
Magisterské programy (5-ti leté) Navazující magisterské programy (2 leté)

14 Absolventi 2003/2004 a 2011/2012

15 Struktura studia Bakalářské + navazující magisterské studium
Společný základ + Obor 1 + Obor 2 BP i DP z jednoho z oborů přímá prostupnost V NMgr. studiu - široká nabídka praxí (asistentské, náslechové, průběžné, souvislé,..) + předmětů společného základu Rigorózní řízení (RNDr.) – ve všech oborech Doktorské studium – 4 leté: Didaktika chemie (akreditace do ), Didaktika fyziky (akreditace do ), Didaktika matematiky (akreditace do )

16 Hlavní principy přípravy budoucích učitelů
Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání – jako široká škála filozofických, kurikulárních a pedagogických přístupů k vyučování – aplikováno nejčastěji ve fyzice a chemii Podpořeno projekty – např. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů (vedoucí týmu: prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.) Podpora interdisciplinární výuky – např. v geografii (Centrum pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ ) Propojení výzkumu a vzdělávání – zapojení do řešených grantových úkolů Motivace aktivního přístupu – podpora soutěží, olympiád, práce s nadanými žáky

17 Popularizační aktivity
☺Univerzita dětského věku ☺ Jarmark ☺ Projekt Badatel ☺ Letní škola v Jevíčku ☺ Oborové olympiády

18 Dobré zkušenosti Projekt Badatel (http://www.badatel.upol.cz/)
Propojení s Univerzitou třetího věku (U3V - v přírodovědných oborech – posluchači U3V přivádí do laboratoří vnuky a vnučky) Univerzita dětského věku – motivace žáků ZŠ Zachování přípravy budoucích učitelů přírodovědných oborů na Přírodovědeckých fakultách Návštěvy a praktické ukázky v laboratořích na fakultě – třídy, skupiny žáků ze ZŠ a SŠ přichází přímo na fakultu – využití moderních laboratoří pro náročnější pokusy U všech aktivit – zapojení studentů dvouoborových studií

19 Projekt Pevnost poznání
propojení nejmodernějších technologií s historií města Olomouce a jeho fortových opevnění z dob rakousko-uherské monarchie po vzoru interaktivních muzeí v zahraničí vznik návštěvnického centra Pevnost poznání otevření pro veřejnost v roce 2014

20 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava učitelů na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci"

Podobné prezentace


Reklamy Google