Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brno 2009. Nové trendy ve vzdělávání Změny v českém školství po roce 1989 – nový školský zákon 361/2004 Sb. Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brno 2009. Nové trendy ve vzdělávání Změny v českém školství po roce 1989 – nový školský zákon 361/2004 Sb. Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními."— Transkript prezentace:

1 Brno 2009

2 Nové trendy ve vzdělávání Změny v českém školství po roce 1989 – nový školský zákon 361/2004 Sb. Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je možná ve všech školách a školských zařízení Změny v přípravě učitelů a speciálních pedagogů na pedagogické fakultě Boloňský proces na univerzitě – bakalář, magistr, doktor

3 Studijní programy Studijní program forma bakalářNavazující magistr Učitelství pro základní školu, střední školu (prezenční a kombinované studium) Speciální pedagogika Kombinace dvou oborů Speciální pedagogika pro učitele Kombinace dvou oborů (jeden je speciální pedagogika) Speciální pedagogika (prezenční a kombinované studium) Speciální pedagogika (prezenční a kombinované studium) Speciální pedagogikaSpeciální pedagogika pro učitele Speciální pedagogika (prezenční a kombinované studium) Speciální pedagogikaSpeciální angragogika

4 Speciální pedagogika Vzdělávání speciálních pedagogů (učitelů se speciální pedagogikou) pro speciálně pedagogickou činnost V inkluzivních mateřských školách Ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami V základních školách speciálních V pedagogicko-psychologických poradenských službách V sociálních službách a ve zdravotnictví

5 Profil absolventa Vymezení znalostí a dovedností Všeobecné základy Speciálně-pedagogické základy Specializace ve speciální pedagogice Získání kompetencí ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (podle zákona o vzdělávání pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.)

6 Struktura bakalářského studia Speciálně pedagogické základy Úvod do speciální pedagogiky Základy speciálně pedagogických disciplín Inkluzivní pedagogika Speciálně-pedagogická diagnostika Psychopatologie a patopsychologie Medicínská propedeutika Specializace – výběr ze dvou specializací

7 Specializace A Specializace 1 logopedie Specializace 2 surdopedie Specializace B Specializace 1 pschopedie Specializace 2 somatopedie

8 Specializace C Specializace 1 psychopedie Specializace 2 oftalmopedie Specializace D Specializace 1 psychopedie Specializace 2 etopedie

9 Struktura magisterského studia Speciálně pedagogický základ Metodologie Patopsychologie Specifické poruchy učení Specializace 1 Specializace 2

10 Specializace 1 A. Didaktika pro vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami B. Pedagogika dospělých a seniorů

11 Specializace 2 A. Logopedie a surdopedie B. Surdopedie se znakovým jazykem C. Edukace žáků s mentálním postižením D. Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami E. Edukace žáků s poruchami chování

12 SWOT analýza PříznivéNepříznivé Silné stránky Slabé stránky Strukturované studium rozmanitost nabídky studijních oborů Snižující se počet studentů, kteří si volí učitelství pro ZŠ nebo SŠ Dobré personální zabezpečení oboruZávislost na počtu studentů na kombinaci dvou oborů Optimální věková struktura odborných asistentů s aktivní znalostí cizích jazyků -AJ, VV – převis studentů -NJ, TeIV – dostatek studentů -RJ, FJ, M – nedostatek studentů Velmi dobrá publikační činnost akademických pracovníkůNástroje Přehledné, aktuální a funkční internetové stránky - Rozšíření akreditace na kombinované studium www.ped.muni.cz/wsedu-Jednooborové studium spec. ped. -Nabídka nových oborů spec. ped.

13 PříznivéNepříznivé PříležitostiHrozby Vybudování konkurence schopného oboru spec. ped. se zaměřením na inkluzivní vzdělávání Úbytek studentů – je klesající populační křivka Začlenění předmětu spec. ped. do vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ na PdF, FI, PřF, FSpS Ekonomická dostupnost pro české studenty v zahraničí Rozšíření počtu pedagogických fakult v ČR Akreditace DSP speciální pedagogikaNárůst kateder spec. ped. na PdF Habilitační řízení a jmenovací řízení profesorem v oboru spec. ped.Nástroje Úspěšnost v získávání grantůVybudování konkurence schopného oboru spec. ped. v ČR a v zahraničí VZ speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV 2007 - 2013 Spolupráce s univerzitami v ČR a v zahraničí SWOT analýza

14 Strategické cíle Pokračovat v budování konkurence schopného oboru speciální pedagogika Vybudovat výzkumný institut inkluzivního vzdělávání Výběr talentovaných studentů pro DSP spec. ped. Pokračovat v internacionalizaci studia oboru spec. ped. Propagace oboru spec. ped. na internetových stánkách v AJ na mezinárodních sympoziích a konferencích v odborných publikacích v AJ Prohlubovat vztahy s univerzitami v ČR a v zahraničí


Stáhnout ppt "Brno 2009. Nové trendy ve vzdělávání Změny v českém školství po roce 1989 – nový školský zákon 361/2004 Sb. Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními."

Podobné prezentace


Reklamy Google