Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení UJEP AK ČR Závěry a doporučení. Personální zajištění posilovat kvalifikační strukturu pracovišť - vytvořit realistické a kontrolovatelné plány.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení UJEP AK ČR Závěry a doporučení. Personální zajištění posilovat kvalifikační strukturu pracovišť - vytvořit realistické a kontrolovatelné plány."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení UJEP AK ČR Závěry a doporučení

2 Personální zajištění posilovat kvalifikační strukturu pracovišť - vytvořit realistické a kontrolovatelné plány kvalifikačního růstu, plnění plánu periodicky kontrolovat vytvářet prostor pro odborný růst mladých pracovníků zapojovat odborné asistenty do doktorských studijních programů prostřednictvím „dojíždějících“ habilitovaných pracovníků motivovat k habilitacím snížit počet pracovníků na částečný úvazek dbát na vyváženou věkovou skladbu

3 Závěry a doporučení Vědecká a další tvůrčí činnost dbát na souvislost tvůrčí činnosti s akreditovanými studijními programy, příp. s připravovanými akreditacemi a potřebami regionu publikační činnost orientovat na celostátní nebo mezinárodní časopisy, časopisy s IF, monografie v renomovaných nakladatelstvích (podle povahy konkrétních oborů), nikoliv na sborníky a regionální periodika zapojovat další pracovníky do tvůrčí činnosti snažit se o efektivní spolupráci mezi součástmi

4 Závěry a doporučení Vzdělávací činnost optimalizovat strukturu studijních oborů, analyzovat jejich obsahové překrývání (v rámci fakult i univerzity) rozvíjet studijní opory včetně e-learningových programů pro kombinované studium vyřešit občasné problémy s uznáváním kreditů při studiu v zahraničí začleňovat do českých studijních programů předměty v cizím jazyce zvýšit počet studijních oborů v AJ nebo NJ zvýšit účast studentů ve studentském hodnocení, pokračovat v absolventském hodnocení

5 Závěry a doporučení Spolupráce součástí prohloubit spolupráci fakult - vytvářet společné předměty, spojovat katedry, realizovat společné výzkumné projekty příklady doporučované spolupráce v oblasti vzdělávání FF (Dokumentace památek) + technické obory PřF + FŽP (SP FŽP, SP PřF v oblasti biologie a chemie) FVTM + PřF (matematika, fyzika, mechanika) FSE + FVTM (ekonomicko – manažerské disciplíny) FSE + PF (sociálně vědní obory) FUD + PF (doktorské programy, teorie dějin a umění) PF, FF, FVTM, PřF (mezifakultní učitelské SP)

6 Závěry a doporučení Zabezpečení SP učitelské přípravy a didaktik zvýšit úroveň pedagogických a psychologických disciplín na PF prohloubit spolupráci všech oborových didaktiků personálně posílit katedry pedagogiky, psychologie - vytvořit prostor pro odborný růst pracovníků na těchto katedrách na PF zajistit prioritně učitelské, nikoliv neučitelské studium, jehož další navyšování je pro PF rizikem

7 Závěry a doporučení Závěry k akreditaci studijních programů AK vyslovila souhlas s prodloužením platnosti akreditace všech bakalářských a magisterských programů na 6 let! výjimkou je obor Fotografie, pro nějž bude formulován závěr v dubnu 2009 při hodnocení vyslovila AK souhlas s akreditací tří nových magisterských oborů, a to opět na 6 let: FSE – Finanční management, Regionální rozvoj FŽP – Revitalizace krajiny

8 Závěry a doporučení Předložení kontrolní zprávy AK požaduje předložit v listopadu 2010 kontrolní zprávu k těmto SP: FF – SP z oblasti politologie FSE – SP z oblasti sociální práce FVTM – doktorský SP, Zabezpečení výroby, Technologie zpracování skla a polymerů FŽP – všechny magisterské SP PF – SP s ped.-psychologickou přípravou PřF – SP z oblasti informatiky a chemie ÚZS – SP Ošetřovatelství

9 Hodnocení UJEP AK ČR Kontrola plnění závěrů a doporučení AK požaduje předložit kontrolní zprávu za UJEP i jednotlivé součásti v listopadu 2010. Poděkování Patří Vám všem, kteří jste se na tomto historickém úspěchu univerzity podíleli. Děkujeme!


Stáhnout ppt "Hodnocení UJEP AK ČR Závěry a doporučení. Personální zajištění posilovat kvalifikační strukturu pracovišť - vytvořit realistické a kontrolovatelné plány."

Podobné prezentace


Reklamy Google