Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta Masarykovy univerzity"— Transkript prezentace:

1 Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta Masarykovy univerzity http://www.phil.muni.cz/wupv

2 Personální obsazení Vedoucí pracoviště doc. PhDr. Milan Pol, CSc.

3 Zaměstnanci Docenti doc. PhDr. Milan Pol, CSc. doc. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. Odborní asistenti Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

4 Asistenti Mgr. Lenka Hloušková Mgr. Kateřina Trnková Neučitelští pracovníci Ivana Klusáková (sekretářka) Externí vyučující Výzkumní a vědečtí pracovníci Studenti prezenčního doktorského studia

5 Studium na ÚPV Obory: Pedagogika Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Sociální pedagogika a poradenství Bakalářské studium Navazující magisterské studium

6 Celoživotní vzdělávání  Specializační studium Speciální pedagogika  Specializační studium Školní management  Kvalifikační studium Výchovné poradenství  Doplňující pedagogické studium

7 Uplatnění absolventů Pedagogika  Absolvent bakalářského studia (6 semestrů) je schopen podílet se na plánování, realizaci a hodnocení aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání.

8 Uplatnění absolventů Pedagogika  Absolvent navazujícího magisterského studia (4 semestry) je připraven pro odbornou a koncepční pedagogickou práci, je schopen samostatně plánovat, realizovat a hodnotit mnohostranné aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání.

9 Uplatnění absolventů Pedagogika  Výzkumné ústavy, úřady práce, nakladatelství, personalistika, učitelé,, žurnalistika, poradenské firmy (zahraniční)

10 Uplatnění absolventů Sociální pedagogika a poradenství  Absolvent bakalářského studia (6 semestrů) je připraven na pedagogickou práci s lidmi všech věkových i sociálních kategorií.  Výchovný pracovník ve vězení, působení v poradnách, na úřadech práce, vychovatel, pedagog volného času a působení v neziskových organizacích.

11 Uplatnění absolventů Sociální pedagogika a poradenství  Resort školství:  vychovatel  pedagog v družinách  centrech volného času  Resort spravedlnosti:  ústavní a ochranná výchova  preventivně ochranná výchova  probační a mediační činnost

12 Uplatnění absolventů Sociální pedagogika a poradenství  Resort zdravotnictví:  pedagog a vychovatel v krizových centrech a rehabilitačních zařízeních  Resort sociálních věcí :  soc. asistent v domovech důchodců, stacionářích, azylových domech  Neziskový sektor :  animátoři, relaxace, terapie

13 Přijímací zkoušky  Přijímací řízení tvoří pouze Test studijních předpokladů  Více informací: http://www.phil.muni.cz/ studium/prijimaci_rizeni/ http://www.phil.muni.cz/ studium/prijimaci_rizeni/

14 Počty uchazečů a přijatých (prezenční studium) www.phil.muni.cz/studium/prijimaci_rizeni

15 Plán přijímaných studentů do I. ročníku v roce 2007 Sociální pedagogika a poradenství - 45 studentů Pedagogika – 45 studentů

16 Studium u nás - obory Pedagogika Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Sociální pedagogika a poradenství Bakalářské studium Navazující magisterské studium

17 Studium u nás - kreditový systém  Kredit A : je předmět, který za dobu svého studia musíš určitě splnit. Bývá také označen jako povinný předmět  Kredit B : je předmět, který si můžeš zvolit z nepovinné nabídky svého oboru. Bývá označen volitelný předmět  Kredit C : je předmět, který si můžeš vybrat z nabídky celé Masarykovy univerzity

18 Studium u nás – katalog předmětů http://www.phil.muni.cz/studium/stu dijni_katalog/2006- 2007/PDF/pedagogika2006.pdf

19 Studium na ÚPV (zahraniční studium)  Možnost zahraničních studijních pobytů v rámci programu Socrates/Erasmus  Universita Augsburg (Německo)  Universita v Groningenu (Nizozemsko)  Švédsko  Finsko  Velká Británie

20 Kontakty www.phil.muni.cz www.phil.muni.cz/wupv Tel: +420 549 494 076 fax: +420 549 491 527 Email: klusakov@phil.muni.czklusakov@phil.muni.cz

21 Těšíme se na Vás v září 2007


Stáhnout ppt "Ústav pedagogických věd Filozofická fakulta Masarykovy univerzity"

Podobné prezentace


Reklamy Google