Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra informatiky a počítačů Informatika na OU doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra informatiky a počítačů Informatika na OU doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry."— Transkript prezentace:

1 Katedra informatiky a počítačů Informatika na OU doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry

2 Vznik katedry V květnu 1990 v rámci Pedagogické fakulty. První sídlo v budově E a vybavení PC z JZD Slušovice. V akademickém roce 1990/91 – učitelský obor matematika-informatika. V akademickém roce 1991/92 – přijati první studenti do bakalářského studia informatiky. V roce 1992 – přestěhování do budovy A. Katedra informatiky a počítačů

3 Zakládající členové katedry RNDr. Miroslav Liška, CSc. RNDr. Alena Lukasová, CSc. Ing. František Huňka Ing. Josef Tvrdík, CSc. RNDr. Petr Jančar, CSc. RNDr. Václav Škarka Katedra informatiky a počítačů

4 Vedoucí kateder RNDr. Miroslav Liška, CSc. (1990 – 1993) doc. RNDr. Alena Lukasová, CSc. (1993 – 1996) Ing. František Huňka, CSc. (1996 – 2000) doc. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc. (2000 – 2001) doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (2001 – dosud) Katedra informatiky a počítačů

5 Základní milníky katedry 1990 založení 1991 nástup prvních studentů 1996 první magisterští studenti 2002 přechod na boloňský model (3+2+3) 2003 získání akreditace distanční formy studia 2004 získání akreditace doktorského studia 2010 zapojení do centra excelence IT4I Katedra informatiky a počítačů

6 Současná personální struktura Teoretická informatika –2 profesoři, 3 docenti, 1 odborný asistent s PhD Technické a systémové prostředky počítačů –1 docent, 1 OA s PhD, 1 OA bez PhD Aplikovaná informatika a programování –1 docent, 6 OA s PhD, 1 OA bez PhD Didaktika informatiky –1 OA s PhD, 1 OA bez PhD Angličtina informatiky –1 OA bez PhD Ostatní –Sekretářka, technik Katedra informatiky a počítačů

7 Současné vybavení katedry 3 obecné počítačové učebny (jedna notebooková) 1 specializovaná multimediální a jazyková učebna 1 specializovaná učebna síťových prvků 1 specializovaná laboratoř soft computingu Katedra informatiky a počítačů

8 Současné vybavení katedry 1specializovaná učebna grafiky 1specializovaná videokonferenční učebna Katedra informatiky a počítačů

9 Akreditované obory a počty studentů Bakalářský typ studia –Informatika v prezenční formě – 80 studentů –Informatika dvouoborová v prezenční a kombinované formě – 30 studentů –Aplikovaná informatika (v prezenční, kombinované a distanční formě) – 320 studentů Navazující magisterský typ studia –Informační systémy v prezenční a kombinované formě - 90 studentů –Učitelství informatiky pro střední a základní školy - 10 studentů Doktorský typ studia –Informační systémy v prezenční a kombinované formě – 30 studentů Katedra informatiky a počítačů

10 Vývoj počtu studentů informatických oborů Katedra informatiky a počítačů

11 Vědecké zaměření katedry Formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky v informačních a znalostních systémech. Modely a realizace vzájemně komunikujících informačních a znalostních systémů. Modelování a počítačová simulace systémů. Informační systémy, modelování procesů za neurčitosti, technické a systémové prostředky. Informační a znalostní systémy inspirované přírodou modelovatelné neuronovými sítěmi a evolučními algoritmy. Doménově specifikované modelování se zaměřením na oblasti podnikových procesů a využití existujících programových komponent. Základní směr výzkumu Soft Computing. Katedra informatiky a počítačů

12 CŽV na katedře Rozšiřující studium informatiky Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti ICT CISCO NETWORKING ACADEMY MAYA ECDL Kurzy DVPP z oblasti ICT Kurzy pro přijaté studenty Univerzita 3. věku Katedra informatiky a počítačů

13 Zapojení do projektů EU Zapojení do 10 projektů OP VpK v oblastech: –dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v MSK, –zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků, –tvorbu distančních vzdělávacích modulů. Zapojení do 2 projektů OP VaVpI: –Centrum excelence IT4I, –Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu. Katedra informatiky a počítačů

14 Další aktivity katedry Řešení projektů pro veřejnou a komerční sféru. Zapojení akademických pracovníků do mezioborových projektů OU, VŠB a SU. Vytváření podmínek pro studenty se specifickými potřebami. Katedra informatiky a počítačů

15 Vize katedry Od extenzívního rozvoje ke zvyšování kvality. Zvýšit podíl magisterských studentů. Zvýšit podíl doktorských studentů. Stabilizace studijních programů. Kvalita vzdělání a kvalita vědy a výzkumu. Zapojení studentů do vědy a výzkumu. Zahraniční mobility studentů. Katedra informatiky a počítačů kvantitativní růst kvalitativní rozvoj

16 Navázat na vše dobré, co se dosud podařilo! Katedra informatiky a počítačů


Stáhnout ppt "Katedra informatiky a počítačů Informatika na OU doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry."

Podobné prezentace


Reklamy Google