Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o přijímacím řízení na ak. rok 2012-13 Přírodovědecká fakulta UJEP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o přijímacím řízení na ak. rok 2012-13 Přírodovědecká fakulta UJEP."— Transkript prezentace:

1 Informace o přijímacím řízení na ak. rok 2012-13 Přírodovědecká fakulta UJEP

2 Přírodovědecká fakulta Katedry  Katedra biologie  Katedra fyziky  Katedra chemie  Katedra geografie  Katedra informatiky  Katedra matematiky

3 Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY  Matematika  Geografie  Chemie  Biologie  Fyzika  Aplikovaná fyzika  Informatika  Aplikovaná informatika

4 Přírodovědecká fakulta JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (3 roky)  Matematika Matematická informatika (prezenční studium) Matematika a její použití v přírodních vědách (prezenční studium)  Geografie Geografie (prezenční studium) přij. zk. (portfolio) Geografie střední Evropy (prezenční studium) přij. zk. (portfolio)  Chemie Toxikologie a analýza škodlivin (prezenční studium) – Ústí n. L., Litvínov  Biologie Biologie (prezenční a kombinované studium) přijímací zkouška (pís. test)  Aplikovaná informatika Informační systémy (prezenční studium) - Ústí n. L., Litvínov  Fyzika Počítačové modelování ve fyzice a technice (prez. a komb.studium) - Ústí n. L. Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě (komb. stud.) - Chomutov  Aplikovaná fyzika Aplikované nanotechnologie (prezenční studium)

5 Přírodovědecká fakulta DVOUOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (3 roky) – prezenční studium Studijní program Matematika Matematika + Geografie Matematika + Informatika Matematika + Biologie přijímací zkouška (pís. test) Matematika + Historie přij ímací zkouška (ústní pohovor) Matematika + Německý jazyk a literatura Studijní program Chemie Chemie + Biologie přijímací zkouška (pís. test) Chemie + Informatika Chemie + Geografie Chemie + Matematika Chemie + Tělesná výchova přij. zkouška (praktická) Studijní program Biologie Biologie + Geografie přijímací zkouška (pís. test) Studijní program Fyzika Fyzika + Biologie přijímací zkouška (pís. test) Fyzika + Chemie Fyzika + Informatika Fyzika + Matematika (také kombinované studium!) Fyzika + Tělesná výchova přij ímací zkouška (praktická) Studijní program Geografie Geografie + Informatika Geografie + Historie přij ímací zkouška (ústní pohovor) Geografie + Německý jazyk a literatura Geografie + Politologie přij ímací zkouška (ústní pohovor) Geografie + Tělesná výchova přij. zkouška (praktická) Studijní program Informatika Informatika + Historie Informatika + Tělesná výchova přijímací zkouška

6 Přírodovědecká fakulta DVOUOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY se zaměřením na vzdělávání (3 roky) – prezenční studium Studijní program Matematika Matematika + Informatika Matematika + Německý jazyk a literatura Matematika + Historie přij ímací zkouška (ústní pohovor) Matematika + Anglický jazyk a lit. přij. zk. (pís. test) Matematika + Tělesná výchova přij. zk. (praktická) Matematika + Hudební výchova přij. zk. (praktická) Matematika + Výtvarná výchova přij. zk. (praktická) Matematika + Technická výchova Studijní program Chemie Chemie + Informatika Chemie + Matematika Chemie + Technická výchova Studijní program Fyzika Fyzika + Chemie Fyzika + Informatika Fyzika + Matematika Fyzika + Tělesná výchova přijímací zkouška (praktická) Fyzika + Technická výchova Studijní program Informatika Informatika + Anglický jazyk přij. zk. (pís. test) Informatika + Technická výchova

7 Přírodovědecká fakulta JEDNOOBOROVÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY (2 roky) – prezenční studium  Geografie přij. zk. (portfolio) Geografie  Fyzika Počítačové modelování ve vědě a technice  Nanotechnologie přij. zk. (pís. zkouška a ústní pohovor) Aplikované nanotechnologie

8 Přírodovědecká fakulta DVOUOBOROVÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY (2 roky) Dvouoborová studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ – prezenční studium Studijní program Matematika Učitelství matematiky + geografie pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky + historie pro 2. st. ZŠ Učitelství matem. + angl. jaz. a lit. pro 2. st. ZŠ přij. zk. (ústní pohovor) Učitelství matematiky + českého jazyka pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky + něm. jaz. pro 2. st. ZŠ přij. zk. (ústní pohovor) Učitelství matematiky + tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ Učitelství matematiky + hudební výchovy pro 2. st. ZŠ Studijní program Geografie Učitelství geografie + angl. jaz. a lit. pro 2. st. ZŠ přij. zk. (ústní pohov.) Učitelství geografie + historie pro 2. st. ZŠ Učitelství geografie + něm. jazyka pro 2. st. ZŠ přij. zk. (ústní pohovor) Studijní program Fyzika Učitelství fyziky + biologie pro 2. st. ZŠ Učitelství fyziky + chemie pro 2. st. ZŠ Učitelství fyziky + matem. pro 2. st. ZŠ také kom. st. Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ Studijní program Chemie Učitelství chemie + biologie pro 2. st. ZŠ Učitelství chemie + geografie pro 2. st. ZŠ Učitelství chemie + matematiky pro 2. st. ZŠ Učitelství chemie + tělesné vých. pro 2. st. ZŠ Studijní program Biologie Učitelství biologie + geografie pro 2. st. ZŠ

9 Přírodovědecká fakulta DVOUOBOROVÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY (2 roky) Dvouoborová studia učitelství pro střední školy – prezenční studium Studijní program Matematika Učitelství matematiky + biologie pro SŠ Učitelství matematiky + geografie pro SŠ Učitelství matematiky + historie pro SŠ Učitelství matematiky + společ. věd pro SŠ Učitelství matem. + něm. jaz. pro SŠ př. zk. (úst. poh.) Učitelství matematiky + českého jazyka pro SŠ Učitelství matematiky + tělesné výchovy pro SŠ Učitelství matematiky + hudební výchovy pro SŠ Studijní program Fyzika Učitelství fyziky + biologie pro SŠ Učitelství fyziky + chemie pro SŠ Učitelství fyziky + matematiky pro SŠ také komb. st.! Učitelství fyziky + tělesné výchovy pro SŠ Studijní program Geografie Učitelství geografie + historie pro SŠ Učitelství geogr. + něm. jaz. pro SŠ přij. zk. (úst. poh.) Učitelství geografie + společ. věd pro SŠ Učitelství geografie + tělesné výchovy pro SŠ Studijní program Biologie Učitelství biologie + geografie pro SŠ Učitelství biologie + společ. věd pro SŠ Učitelství biologie + tělesné výchovy pro SŠ Učitelství biol. + výtv. vých. pro SŠ přij. zk. (portfolio) Studijní program Chemie Učitelství chemie + biologie pro SŠ Učitelství chemie + geografie pro SŠ Učitelství chemie + matematiky pro SŠ Učitelství chemie + společenských věd pro SŠ Učitelství chemie + tělesné výchovy pro SŠ

10 Přírodovědecká fakulta Strukturovaná studia učitelství pro 2. stupeň ZŠ aneb Jak se stát učitelem na ZŠ Chci být učitelem na ZŠ dvouoborový bakalářský studijní obor nebo dvouoborový bakalářský studijní obor se zaměřením na vzdělávání 3 roky dvouoborový navazující magisterský studijní obor Učitelství pro ZŠ 2 roky

11 Přírodovědecká fakulta Strukturovaná studia učitelství pro stření školy aneb Jak se stát učitelem na SŠ Chci být učitelem na SŠ dvouoborový bakalářský studijní obor nebo dvouoborový bakalářský studijní obor se zaměřením na vzdělávání 3 roky dvouoborový navazující magisterský studijní obor Učitelství pro SŠ 2 roky

12 Přírodovědecká fakulta DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY Prezenční a kombinované studium  Fyzika Počítačové metody ve vědě a technice - 4 roky přijímací zkouška (ústní z o boru a z angl. jazyka)  Matematika Obecné otázky matematiky - 4 roky přijímací zkouška (ústní z o boru a z angl. jazyka) Obory lze studovat v českém a v anglickém jazyce.

13 Přírodovědecká fakulta Jaké další výhody má studium na Přírodovědecké fakultě?  menší skupiny studentů, individuální přístup  na výuce se podílejí i odborníci z jiných VŠ  špičkově vybavené laboratoře a multimediální učebny  možnost získání motivačního stipendia až 10 000 Kč ve vybraných studijních programech  studijní pobyty v zahraničí, spolupráce se zahraničními univerzitami a pracovišti  neplatí se školné (studujete-li ve standardní době studia prodloužené max. o 1 rok)  školní a mimoškolní akce (exkurze, sportovní turnaje, studentské kluby atd.)  ubytování na kolejích pro všechny zájemce (zdarma připojení na internet)  sportovní hal a, odborná knihovn a se studovnou, tělocvičny, posilov ny, kurty atd.

14 Přírodovědecká fakulta Důležité termíny Termín podání přihlášek: do 28. 2. 2012 přihlášky k bakalářskému nebo navazujícímu magisterskému studiu do 30. 4. 2012 přihlášky k doktorskému studiu Termín přijímacích zkoušek: 23. 4. – 27. 4. 2012 praktické přijímací zkoušky z hudební, výtvarné a tělesné výchovy 18. 6. – 22. 6. 2012 písemné a ústní přijímací zkoušky pro ostatní obory Poplatek za přijímací řízení: 555,- při podání přihlášky na tiskopise SEVT 555,- při podání elektronické přihlášky Banka: ČNB Ústí nad Labem, číslo účtu: 1133411/0710 Variabilní symbol pro složenku: písemná přihláška 530509 při elektronické přihlášce platba pouze převodem Variabilní symbol pro platbu převodem:elektronická přihláška 530509 písemná přihláška 530509 Specifický symbol: vygeneruje systém při podávání elektronické přihlášky, při podání písemné přihlášky se specifický symbol neuvádí. Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou:0379 Konstantní symbol při platbě převodem: 0308 Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem

15 Přírodovědecká fakulta KONTAKTY Studijní oddělení Studijní referentky paní Chocholoušová (tel. 475 283 182) paní Kovářová (tel. 475 283 185) Proděkanka pro studium RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (tel. 475 283 186) e-mail: prodekan.stud.prf@ujep.cz http://sci.ujep.cz/studijni-oddeleni.html http://sci.ujep.cz/prijimaci-rizeni-2012-2013.html Úřední hodiny studijního oddělení Pondělí 13:30 - 15:30 Úterý 9:00 - 11:00 Středa 13:30 - 15:30 Čtvrtek 9:00 - 11:00 Pátek ZAVŘENO


Stáhnout ppt "Informace o přijímacím řízení na ak. rok 2012-13 Přírodovědecká fakulta UJEP."

Podobné prezentace


Reklamy Google