Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia na PEF Co by měl student vědět na začátku studia PEF MZLU v Brně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia na PEF Co by měl student vědět na začátku studia PEF MZLU v Brně."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia na PEF Co by měl student vědět na začátku studia PEF MZLU v Brně

2 Provozně ekonomická fakulta • Odborné ústavy • Děkanát – děkan, proděkani – vedoucí ústavu, učitelé – studijní oddělení, referentky – zahraniční oddělení, studium v AJ – oddělení pro vědu a výzkum – systémový integrátor fakulty (SIF) • Senát

3 Studijní oddělení děkanátu • Budova Q, přízemí. Po, St, Čt 9–12 h • Studijní referentky – podle oborů • vedoucí: ing. Hudečková • Žádosti

4 Předpisy • Zákon č. 111/1998 Sb., novely • Studijní a zkušební řád (www.mendelu.cz) • Stipendijní řád • Vyhlášky rektora a děkana (O využívání ICT na MZLU v Brně)

5 Pravidla slušného chování • Oslovování • Elektronická komunikace • Zkoušky a zápočty – PhDr. Jan Novák, CSc. – Doc. JUDr. Jan Novák, Ph.D. – Ing. Jan Novák, Dr. – Prof. Ing. Jan Novák, DrSc. – RNDr. Ing. Jan Novák – Mgr. Ing. Jan Novák

6 Studované předměty • Povinné • Povinně volitelné • Volitelné • Přednášky • Cvičení • Word, Excel (zápis v UIS v týdnu od 25. 9.)

7 Zápisy a návaznosti předmětů • Předpoklady pro studium předmětu • Výjimky • Opakování předmětu • Zrušení zápisu předmětu • Doporučený studijní plán • Standardní doba studia

8 Kreditní systém • Každý předmět je ohodnocen kredity • Pro zápis do dalšího semestru je nutné mít určitý počet kreditů (12; 40) • Pro úspěšné zakončení bakalářského studia je potřebné získat 180 kreditů • Kredity lze získat i studiem jinde

9 Časový harmonogram studia • Časová jednotka – 1 semestr • Období výuky – 14 týdnů (12 týdnů dle rozvrhu) 2 výukové etapy po 7 týdnech • Období registrací předmětů na další semestr • Období zkoušek, evaluace předmětu • Období zápisu do dalšího semestru • Změny po zápisech, sestavení rozvrhu

10 Zápočty, zkoušky • Formy ukončení předmětu: zápočet, zkouška (výhradně ve zk. období) • Ukončení: 1 řádný + 2 opravné termíny • Zakončení zkouškou může být podmíněno získáním tzv. „malého zápočtu“ (konzult. forma) • Forma studia předmětu: normální, konzultační

11 Přerušení studia • Lze uplatnit v libovolné části semestru • Přerušení na semestr, na rok (lze i zkrátit) • Po dobu přerušení není statut studenta • Celková doba přerušení = ½ standardní doby studia (max.), tj. 1,5 roku. • Zápis předmětů po přerušení – nemusí být vypisovány v daném semestru

12 Výuka jazyků • Dvě jazykové zkoušky na bakalářském stupni • Domluva na Ústavu jazykových a kulturních studií MZLU • Odborný jazyk • Světový jazyk

13 Praxe • 4 týdny na bakalářském stupni • Individuální domluva • Zápočet uděluje ing. Krištof, děkanát PEF

14 Státní bakalářská zkouška • Bakalářská práce (http://www.pef.mendelu.cz/zp.php) • Vedoucí bakalářské práce – učitel PEF • Obhajoba práce • Státní zkoušky ze tří předmětů (povinné, volitelné) • Získání titulu „bakalář“ (Bc.)

15 Navazující magisterský stupeň • Přijímací řízení, zkoušky ze dvou předmětů • SE, MO nemají magisterský stupeň • Prominutí přijímací zkoušky na základě pořadí podle dosaženého studijního průměru v bakalářském stupni studia

16 Poplatky za studium • Za nadstandardní dobu zvětšenou o 1 rok • Za studium na další vysoké škole • Za nadstandardní úkony • Výše poplatků je určena vyhláškou rektora • Aktuální hodnoty: www.mendelu.cz

17 Studium v zahraničí • Lze studovat cokoliv, uznávání po dohodě • Kreditní systém: přenos kreditů, EU • Zahraniční studenti u nás • Studium v angličtině – celý obor ME • Možnost studia vybraných předmětů v AJ

18 Dotazy • Proděkanka pro studium a informatiku: machalov@mendelu.cz • studijni@pef.mendelu.cz Přejeme mnoho úspěchů při studiu na PEF MZLU v Brně • sif@pef.mendelu.cz


Stáhnout ppt "Úvod do studia na PEF Co by měl student vědět na začátku studia PEF MZLU v Brně."

Podobné prezentace


Reklamy Google