Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o studiu na ZČU pro studenty prvních ročníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o studiu na ZČU pro studenty prvních ročníků"— Transkript prezentace:

1 Informace o studiu na ZČU pro studenty prvních ročníků
Zpracováno podle Studijního a zkušebního řádu ZČU platného od Zpracoval: SK AS ZČU, 2012

2 I. Nejdelší možná doba studia
1,5 násobku standardní doby studia stanoveným příslušným studijním programem Tzn.: bakalářské studium: 3 x 1,5 = 4,5 roku navazující magisterské studium: 2 x 1,5 = 3 roky magisterské studium 5 x 1,5 = 7,5 roku (Pozn. Do standardní ani nejdelší možné doby studia se nezapočítává doba přerušení studia)

3 Nedodržení těchto limitů je důvodem k ukončení studia!!!
II. Kreditní hranice Prvním semestr studia: min. 20 kreditů (děkan může hranici snížit) do termínu, který je stanoven harmonogramem akademického roku První rok studia: min. 40 kreditů Další léta studia: min. 80 kreditů ve čtyřech po sobě jdoucích semestrech Nedodržení těchto limitů je důvodem k ukončení studia!!!

4 III. Typy předmětů Povinné (áčkové) předměty – musí se splnit,
V doporučeném studijním plánu se vyskytují tři druhy předmětů: Povinné (áčkové) předměty – musí se splnit, Povinně volitelné (béčkové) předměty – tyto předměty jsou rozloženy do bloků předmětů, přičemž z každého bloku je třeba splnit určitý počet kreditů, Výběrové (céčkové) předměty – dobrovolné, lze vybírat z nabídky všech fakult a ústavů ZČU (jazyky, tělocviky …) Nesplnění předmětu (A, B i C) po druhém zapsání je důvod k ukončení studia!!!

5 Při nesplnění povinně volitelného či výběrového předmětu má student povinnost si tento předmět zapsat znovu, případně využít zápisovou propustku…

6 IV. Zápisová propustka (ZP)
Při uplatnění ZP si student nemusí znovu zapisovat nesplněný béčkový či céčkový předmět Každý student má na začátku svého studia tolik ZP, kolik let tvoří standardní dobu studia jeho studijního programu (bakalářské studium: 3 ZP, navazující magisterské studium 2 ZP, magisterské studium: 5 ZP … ) Počet ZP a jejich využití se eviduje v IS/STAG (pozn. V odůvodněných případech může děkan na žádost studenta přidělit další ZP)

7 V. Zápočty a zkoušky Předmět je ukončen zápočtem (Zp) nebo zápočtem a zkouškou (Zk) Podmínky pro získání Zp určí vyučující na začátku semestru. Pokud je předmět ukončen Zp i Zk, je získání Zp podmínkou k připuštění ke Zk Je-li Zp či Zk prováděna ústní formou, s výsledkem je student seznámen ihned po ukončení zkoušení V ostatních případech oznámí vyučující výsledek studentovi nejpozději do tří pracovních dnů od provedení kontroly Výsledky Zk a Zp zadává vyučující do IS/STAG do tří pracovních dnů

8 VI. Zkouškové termíny, přihlašování se ke zkoušce
Zkouškové termíny se vyhlašují pouze prostřednictvím IS/STAG Aby mohl student zkoušku vykonat musí se předem na zkušební termín přihlásit (přes IS/STAG) Student se může odhlásit ze zkoušky nejpozději 24 hodin před začátkem zkušebního termínu

9 Na Zk a opravné termíny z jednoho předmětu může student provést celkem 5 přihlašovacích zápisů
Jestliže student nezruší přihlášení se ke Zk v témže kalendářním dni, kdy přihlášení provedl, považuje se toto za provedený zápis Pokud student vyčerpal přihlašovací zápisy aniž by zkoušku splnil alespoň s hodnocením „dobře“, považuje se tento předmět za nesplněný

10 VII. Závěr Plné znění nového SZŘ najdeš na V případě dotazů nám napiš prostřednictvím Či kontakt hledej na Studentská komora Akademického senátu ZČU


Stáhnout ppt "Informace o studiu na ZČU pro studenty prvních ročníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google