Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Infoschůzka VÍTEJTE NA FPE ZČU!

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Infoschůzka VÍTEJTE NA FPE ZČU!"— Transkript prezentace:

1 1. Infoschůzka VÍTEJTE NA FPE ZČU!

2 Co nás čeká? TÉMA: Představení SKVAIPu a FPE ZČU Kreditní systém
Studijní plán, typy předmětů Zápisová propustka vážený studijní průměr (VSP) a jeho význam zápočty a zkoušky Volba vedlejšího sloupu (VS) či prohlubujícího modulu (PM)

3 Představení skvaipu a zču fpe
jsme tým aktivních studentů zabýváme se informováním prváků pořádáme různé akce (o nich vám řekneme na 3. infoschůzce) Jak se s námi spojit? web: facebook: jedním z našich hlavních cílů je pomoci nastupujícím studentům s orientací na naší škole!

4 fpe zču Veleslavínova 42 Chodské náměstí 1 Klatovská 51

5 Kreditní systém za každý úspěšně ukončený předmět získáte určitý počet kreditů (u předmětů se zápočtem i zkouškou až po splnění zkoušky!!) počet kreditů by měl odrážet náročnost předmětu, ale většinou odpovídá spíše týdennímu rozsahu výuky (příklad: 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně…zpravidla 4, nejvýše 5 kreditů)

6 Limity nutno dodržet, výjimky se neakceptují!!
Limity počtu kreditů po 1. semestru – nejméně 20 kreditů (pro Přírodovědná studia 15 – nespoléhat na to!) po 1. roce – nejméně 40 kreditů každé 4 po sobě jdoucí semestry – 80 kreditů dokončení studia – počet let * 60; pro Bc. studium tedy 3*60 = 180 kreditů na ak. rok si lze zapsat max 70 kreditů, standard je něco přes 60 kreditů Limity nutno dodržet, výjimky se neakceptují!!

7 Studijní plán kromě získání dostatečného počtu kreditů je rovněž třeba splnit ty správné předměty, které jsou dány studijním plánem svůj studijní plán (v PDF) naleznete na DVD, které jste obdrželi při zápisu, nebo si jej můžete stáhnout z našich webových stránek naše doporučení: studijní plán si vytiskněte a předměty si ručně odškrtávejte (neřiďte se tím, co vám ukazuje Portál v sekci Moje studium)

8 Typy předmětů a) povinné („áčkové“)
musíte je absolvovat, nesplnění při 2. zapsání = ukončení studia! b) povinně volitelné („béčkové“) v blocích, z každého musíte splnit stanovený počet kreditů c) volitelné („céčkové“) vybíráte si z nabídky celé univerzity (dávat přednost FPE, neplýtvat!) Základní pravidlo: hlavní je splnit áčka a béčka, kredity už vždycky nějak naženete…!

9 zápisová propustka POZOR! Podle nového SZŘ (platnost od 1.  ) je povinné si znovu zapsat i nesplněný béčkový či céčkový předmět!!! Pokud po prvním zapsání nesplníte nějaký béčkový či céčkový předmět a nebudete si jej chtít znovu zapsat, můžete využít tzv. zápisové propustky, a to maximálně tolikrát, kolik let činí standardní doba vašeho studia (Bc. – 3x, Mgr. – 5x, NMgr. – 2x). Pokud jakýkoli předmět nesplníte po druhém zapsání, bude vám ukončeno studium!

10 VÁŽENÝ STUDIJNÍ PRŮMĚR
POZOR, průměr se počítá jinak než na SŠ! je zohledněn počet kreditů: jednička z předmětu za 6 kreditů je jako 6 jedniček příklad: mám jedničku z předmětu za 5 kreditů, dvojku z předmětu za 4 kredity a trojku z předmětu za 2 kredity… VSP=(1*5+2*4+3*2)/(5+4+2)=1,73 (zaokrouhluje se na 2 desetinná místa)

11 VÝZNAM VSP prospěchové stipendium – vždy 10 % nejlepších z daného oboru celkový výsledek studia – „červený diplom“ konkurzy např. na zahraniční stáže přijímání do dalšího studia POZOR: VSP horší než 3,40 za daný akademický rok je důvodem k ukončení studia!!!

12 Zápočty a zkoušky hned na úvod semestru vyučující sdělí podmínky pro získání zápočtu podmínky vyučující nesmí během semestru měnit získání zápočtu je podmínkou k připuštění ke zkoušce (je-li předmět se zkouškou) o zkouškách se dozvíte při našem posledním vystoupení 

13 Volba vedlejšího sloupu (VS) či prohlubujícího modulu (PM)
zásadní záležitost, která má velký význam pro vaše studium (špatně zvolený VS = mnoho komplikací!) VS = blok předmětů z jiného oboru PM = blok předmětů navíc z vašeho oboru VS či PM si musíte zvolit, předměty vámi zvoleného VS či PM jsou povinné – musíte tedy z příslušného bloku splnit všechny předměty!!!

14 Kdy zvolit vs a pm VS zvolte, pokud plánujete pokračovat v navazujícím dvouoborovém učitelském studiu PM zvolte, pokud chcete na Bc. stupni studovat pouze jeden obor (třeba proto, že po Bc. studiu plánujete nastoupit do práce či pokračovat v odborném neučitelském studiu na jiné škole)

15 VS, pm od do na (odkaz Studenti 1. ročníku), kde v el. formuláři budete moci uvést až 3 preferované VS (priorita 1–3) pokud neprojevíte zájem o žádný VS nebo nesplníte podmínky pro zařazení do vámi vybraného VS, bude vám přidělen PM pro přijetí do některých VS bude třeba projít přijímacím řízením (pokud to určí vedoucí příslušných kateder): u Hv a VK talentovou zkouškou, u Aj jazykovou zkouškou v případě nepřijetí na preferovaný VS (uvedený jako priorita 1) jsou další dvě možnosti → je tedy potřeba dobře promyslet všechny 3 volby přijímací zkoušky do VS (pouze Aj, Hv a VK) – 16. – zveřejnění seznamu studentů s přidělenými VS/PM – do zápis předmětů z VS/PM provede studijní oddělení automaticky

16 VS, pm pokud plánujete pokračovat v dvouoborovém učitelském NMgr. studiu na naší fakultě, volte jako VS takový obor, pro který existuje v NMgr. studiu kombinace s vaším hlavním oborem – většinou (tj. ne vždy) se tyto kombinace shodují s nabídkou VS – viz níže možné kombinace, které lze studovat v NMgr. studiu, najdete na webu FPE které VS si můžete zvolit k vašemu hlavnímu oboru, zjistíte ve studijním plánu svého oboru (DVD, které jste obdrželi u zápisu)

17 Pokud si nebudete něčím jisti, radši se zeptejte, rádi vám poradíme!
Volba vs je to složité... jak mám tedy postupovat? 1. promyslet, zda chci studovat jednoobor či dvouobor, a vytipovat si 3 pro mě nejvhodnější VS (včetně pořadí!) 2. zjistit, zda daná kombinace existuje 3. podle studijního plánu (DVD) zjistit, které předměty bych musel z VS absolvovat 4. splnit všechny potřebné předměty, abych na vybraný VS skutečně mohl nastoupit (týká se Přírodovědných studií) Pokud si nebudete něčím jisti, radši se zeptejte, rádi vám poradíme!

18 VolbA VS - PŘÍKLADY příklad 1 – hlavní obor: angličtina
chci studovat dvouoborově, volím proto např. tyto VS: 1. český jazyk 2. ruština 3. němčina provedu kontrolu: všechny 3 možnosti existují priorita 1 – český jazyk: nesplnil(a) jsem požadavky přijímacího řízení nebo mě nevzali z kapacitních důvodů  ruština – OK 

19 VolbA VS - PŘÍKLADY příklad 2 – hlavní obor: biologie
vím, že nechci žádný VS (chci jednooborové studium) zvolím pouze 1. biologie – PM budu plnit předměty PM

20 VolbA VS - PŘÍKLADY příklad 3 – hlavní obor: vizuální kultura
volím si např. tyto možné VS: 1. český jazyk 2. angličtina 3. vizuální kultura – PM → všechno existuje → chci studovat spíše dvouoborově, ale pokud by nevyšla čeština ani angličtina, půjdu radši na jednoobor 1. český jazyk – nevzali mě z kapacitních důvodů  2. angličtina – nepovedla se jazyková zkouška  3. OK, budu studovat jednooborově VK 

21 VS, PM - ZÁVĚR Je to komplikované, ale nedá se nic dělat.
Rozhodně tu volbu nepodceňte! Případné nejasnosti okamžitě řešte s někým kompetentním, nespoléhejte se na různé informační šumy!

22 skvaip.fpe.zcu.cz skvaip@email.cz
dotazy facebook.com/SKVAIP skvaip.fpe.zcu.cz PŘÍŠTÍ TÉMATA: Portál ZČU výpočetní prostředí stipendia a platby koleje další služby studentům

23 Děujime za pozornost


Stáhnout ppt "1. Infoschůzka VÍTEJTE NA FPE ZČU!"

Podobné prezentace


Reklamy Google