Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. INFOSCHŮZKA VÍTEJTE NA FPE ZČU!. CO NÁS ČEKÁ? TÉMA:  Představení SKVAIPu a FPE ZČU  Kreditní systém  Studijní plán, typy předmětů  Zápisová propustka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. INFOSCHŮZKA VÍTEJTE NA FPE ZČU!. CO NÁS ČEKÁ? TÉMA:  Představení SKVAIPu a FPE ZČU  Kreditní systém  Studijní plán, typy předmětů  Zápisová propustka."— Transkript prezentace:

1 1. INFOSCHŮZKA VÍTEJTE NA FPE ZČU!

2 CO NÁS ČEKÁ? TÉMA:  Představení SKVAIPu a FPE ZČU  Kreditní systém  Studijní plán, typy předmětů  Zápisová propustka  vážený studijní průměr (VSP) a jeho význam  zápočty a zkoušky  Volba vedlejšího sloupu (VS) či prohlubujícího modulu (PM)

3 PŘEDSTAVENÍ SKVAIPU A ZČU FPE  jsme tým aktivních studentů  zabýváme se informováním prváků  pořádáme různé akce (o nich vám řekneme na 3. infoschůzce)  Jak se s námi spojit?  e-mail: skvaip@email.cz  web: www.skvaip.fpe.zcu.cz  facebook: www.facebook.com/skvaip  jedním z našich hlavních cílů je pomoci nastupujícím studentům  s orientací na naší škole!

4 FPE ZČU VELESLAVÍNOVA 42 CHODSKÉ NÁMĚSTÍ 1 KLATOVSKÁ 51

5 KREDITNÍ SYSTÉM  za každý úspěšně ukončený předmět získáte určitý počet kreditů (u předmětů se zápočtem i zkouškou až po splnění zkoušky!!)  počet kreditů by měl odrážet náročnost předmětu, ale většinou odpovídá spíše týdennímu rozsahu výuky (příklad: 2 hodiny přednášky, 2 hodiny cvičení týdně…zpravidla 4, nejvýše 5 kreditů)

6 LIMITY POČTU KREDITŮ  po 1. semestru – nejméně 20 kreditů (pro Přírodovědná studia 15 – nespoléhat na to!)  po 1. roce – nejméně 40 kreditů  každé 4 po sobě jdoucí semestry – 80 kreditů  dokončení studia – počet let * 60; pro Bc. studium tedy 3*60 = 180 kreditů  na ak. rok si lze zapsat max 70 kreditů, standard je něco přes 60 kreditů Limity nutno dodržet, výjimky se neakceptují!!

7 STUDIJNÍ PLÁN  kromě získání dostatečného počtu kreditů je rovněž třeba splnit ty správné předměty, které jsou dány studijním plánem  svůj studijní plán (v PDF) naleznete na DVD, které jste obdrželi při zápisu, nebo si jej můžete stáhnout z našich webových stránek  naše doporučení: studijní plán si vytiskněte a předměty si ručně odškrtávejte (neřiďte se tím, co vám ukazuje Portál v sekci Moje studium)

8 TYPY PŘEDMĚTŮ  a) povinné („áčkové“) musíte je absolvovat, nesplnění při 2. zapsání = ukončení studia!  b) povinně volitelné („béčkové“) v blocích, z každého musíte splnit stanovený počet kreditů  c) volitelné („céčkové“) vybíráte si z nabídky celé univerzity (dávat přednost FPE, neplýtvat!)  Základní pravidlo: hlavní je splnit áčka a béčka, kredity už vždycky nějak naženete…!

9 ZÁPISOVÁ PROPUSTKA  POZOR! Podle nového SZŘ (platnost od 1. 9. 2012) je povinné si znovu zapsat i nesplněný béčkový či céčkový předmět!!!  Pokud po prvním zapsání nesplníte nějaký béčkový či céčkový předmět a nebudete si jej chtít znovu zapsat, můžete využít tzv. zápisové propustky, a to maximálně tolikrát, kolik let činí standardní doba vašeho studia (Bc. – 3x, Mgr. – 5x, NMgr. – 2x).  Pokud jakýkoli předmět nesplníte po druhém zapsání, bude vám ukončeno studium!

10 VÁŽENÝ STUDIJNÍ PRŮMĚR  POZOR, průměr se počítá jinak než na SŠ!  je zohledněn počet kreditů: jednička z předmětu za 6 kreditů je jako 6 jedniček  příklad: mám jedničku z předmětu za 5 kreditů, dvojku z předmětu za 4 kredity a trojku z předmětu za 2 kredity… 73 (zaokrouhluje se na 2 desetinná místa)  VSP=(1*5+2*4+3*2)/(5+4+2)=1,73 (zaokrouhluje se na 2 desetinná místa)

11 VÝZNAM VSP  prospěchové stipendium – vždy 10 % nejlepších z daného oboru  celkový výsledek studia – „červený diplom“  konkurzy např. na zahraniční stáže  přijímání do dalšího studia  POZOR: VSP horší než 3,40 za daný akademický rok je důvodem k ukončení studia!!!

12 ZÁPOČTY A ZKOUŠKY  hned na úvod semestru vyučující sdělí podmínky pro získání zápočtu  podmínky vyučující nesmí během semestru měnit  získání zápočtu je podmínkou k připuštění ke zkoušce (je-li předmět se zkouškou)  o zkouškách se dozvíte při našem posledním vystoupení

13 VOLBA VEDLEJŠÍHO SLOUPU (VS) ČI PROHLUBUJÍCÍHO MODULU (PM)  zásadní záležitost, která má velký význam pro vaše studium (špatně zvolený VS = mnoho komplikací!)  VS = blok předmětů z jiného oboru  PM = blok předmětů navíc z vašeho oboru  VS či PM si musíte zvolit, předměty vámi zvoleného VS či PM jsou povinné – musíte tedy z příslušného bloku splnit všechny předměty!!!

14 KDY ZVOLIT VS A PM  VS zvolte, pokud plánujete pokračovat v navazujícím dvouoborovém učitelském studiu  PM zvolte, pokud chcete na Bc. stupni studovat pouze jeden obor (třeba proto, že po Bc. studiu plánujete nastoupit do práce či pokračovat v odborném neučitelském studiu na jiné škole)

15 VS, PM  od 7. 10. do 11. 10. 2013 na www.zcu.cz/fpe (odkaz Studenti 1. ročníku), kde v el. formuláři budete moci uvést až 3 preferované VS (priorita 1–3)  pokud neprojevíte zájem o žádný VS nebo nesplníte podmínky pro zařazení do vámi vybraného VS, bude vám přidělen PM  pro přijetí do některých VS bude třeba projít přijímacím řízením (pokud to určí vedoucí příslušných kateder): u Hv a VK talentovou zkouškou, u Aj jazykovou zkouškou  v případě nepřijetí na preferovaný VS (uvedený jako priorita 1) jsou další dvě možnosti → je tedy potřeba dobře promyslet všechny 3 volby  přijímací zkoušky do VS (pouze Aj, Hv a VK) – 16. – 18. 10. 2013  zveřejnění seznamu studentů s přidělenými VS/PM – do 30. 10. 2013  zápis předmětů z VS/PM provede studijní oddělení automaticky

16 VS, PM  pokud plánujete pokračovat v dvouoborovém učitelském NMgr. studiu na naší fakultě, volte jako VS takový obor, pro který existuje v NMgr. studiu kombinace s vaším hlavním oborem – většinou (tj. ne vždy) se tyto kombinace shodují s nabídkou VS – viz níže  možné kombinace, které lze studovat v NMgr. studiu, najdete na webu FPE  které VS si můžete zvolit k vašemu hlavnímu oboru, zjistíte ve studijním plánu svého oboru (DVD, které jste obdrželi u zápisu)

17 VOLBA VS  je to složité...  jak mám tedy postupovat? 1. promyslet, zda chci studovat jednoobor či dvouobor, a vytipovat si 3 pro mě nejvhodnější VS (včetně pořadí!) 2. zjistit, zda daná kombinace existuje 3. podle studijního plánu (DVD) zjistit, které předměty bych musel z VS absolvovat 4. splnit všechny potřebné předměty, abych na vybraný VS skutečně mohl nastoupit (týká se Přírodovědných studií) Pokud si nebudete něčím jisti, radši se zeptejte, rádi vám poradíme! skvaip@email.cz

18 VOLBA VS - PŘÍKLADY  příklad 1 – hlavní obor: angličtina chci studovat dvouoborově, volím proto např. tyto VS: 1. český jazyk 2. ruština 3. němčina provedu kontrolu: všechny 3 možnosti existují priorita 1 – český jazyk: nesplnil(a) jsem požadavky přijímacího řízení nebo mě nevzali z kapacitních důvodů  ruština – OK

19 VOLBA VS - PŘÍKLADY  příklad 2 – hlavní obor: biologie vím, že nechci žádný VS (chci jednooborové studium) zvolím pouze 1. biologie – PM budu plnit předměty PM

20 VOLBA VS - PŘÍKLADY  příklad 3 – hlavní obor: vizuální kultura volím si např. tyto možné VS: 1. český jazyk 2. angličtina 3. vizuální kultura – PM → všechno existuje → chci studovat spíše dvouoborově, ale pokud by nevyšla čeština ani angličtina, půjdu radši na jednoobor 1. český jazyk – nevzali mě z kapacitních důvodů  2. angličtina – nepovedla se jazyková zkouška  3. OK, budu studovat jednooborově VK

21 VS, PM - ZÁVĚR  Je to komplikované, ale nedá se nic dělat.  Rozhodně tu volbu nepodceňte!  Případné nejasnosti okamžitě řešte s někým kompetentním, nespoléhejte se na různé informační šumy!

22 DOTAZY facebook.com/SKVAIP skvaip.fpe.zcu.cz skvaip@email.cz PŘÍŠTÍ TÉMATA: Portál ZČU výpočetní prostředí stipendia a platby koleje další služby studentům

23 DĚUJIME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1. INFOSCHŮZKA VÍTEJTE NA FPE ZČU!. CO NÁS ČEKÁ? TÉMA:  Představení SKVAIPu a FPE ZČU  Kreditní systém  Studijní plán, typy předmětů  Zápisová propustka."

Podobné prezentace


Reklamy Google