Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LETNÍ ŠKOLA PRO PREZENČNÍ FORMU OBORU SHV ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH POVINNOSTECH PO: 11.00 – 12.30 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LETNÍ ŠKOLA PRO PREZENČNÍ FORMU OBORU SHV ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH POVINNOSTECH PO: 11.00 – 12.30 2010."— Transkript prezentace:

1 LETNÍ ŠKOLA PRO PREZENČNÍ FORMU OBORU SHV ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH POVINNOSTECH PO: 11.00 – 12.30 2010

2 Jak vystudovat SHV?  Proč studovat SHV?  Organizační struktura SHV  Studijní pravidla  Semestrální kontroly a minimální počty kreditů pro postup do dalšího úseku studia  Povinné, povinně volitelné a volitelné předměty  Studijní plán + popis povinných zkoušek

3 SHV – jednota 6 diskursů  filosofie; historie; sociologie+psychologie+ ekonomie+ antropologie  Z těchto pak úvodní a souborné zkoušky  Dále jazyková, kreativní a praktická příprava  Z jazyka pak překlad (Aj, Nj, Fj) + souborná zkouška; kreativní a kvalifikační příprava zkoušku nemají

4 Proč studovat SHV?  Je to nejlepší příprava pro humanitně orientované navazující magisterské obory na naší fakultě i jinde.  Je to liberální studium – mám možnost sestavit si kurikulum ve značné míře podle svých představ, tj. studuji ve větší míře než jinde to, co studovat chci, nikoliv to, co studovat musím.

5 Organizační struktura SHV

6 Studijní pravidla  Studijní a zkušební řád UK  Pravidla pro organizaci studia UK FHS  Opatření děkana (Harmonogram)  Vyhlášky vedoucích modulů

7 Studijní pravidla – ECTS systém  Studium probíhá podle ECTS kreditního systému, tj. v rámci studia je rozlišeno mezi performance (tj. známka, zápočet či kolokvium) a workload (tj. počet ECTS kreditů).  ECTS kredit je míra času, kterou je třeba vynaložit na složení dané atestace (zhruba ekvivalent 27 hodin (přednášky, domácí příprava, konzultace)  Za rok má student složit povinnosti za 60 kreditů (40 pracovních týdnů po 40 hodinách týdně, tj. 1600 hodin práce)  SHV je tříletý program, tj. k jeho absolvování je třeba získat 180 ECTS kreditů, složit všechny povinné předměty a získat minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty  První čtyři roky studia jsou zdarma (pokud jste předtím ovšem neúspěšně nestudovali v bak. programu); pátý a šestý rok platíte

8 Harmonogram akademického roku  K dispozici na www.fhs.cuni.czwww.fhs.cuni.cz  Důležitá data jsou zejména konec zkouškového období, tj. pro ZS 18. 2. 2011.

9 Semestrální kontrola – normální a minimální počty ECTS bodů po prvním semestru25 ECTS30 ECTS po druhém semestru50 ECTS60 ECTS po třetím semestru75 ECTS90 ECST po čtvrtém semestru100 ECTS120 ECTS po pátém semestru125 ECTS150 ECST po šestém semestru150 ECTS180 ECTS po sedmém semestru175 ECTS

10 Struktura povinností na prezenčním studiu SHV

11 Povinné předměty

12 Povinné předměty - pravidla  Neregistrují se po webu, zapisuje je SBS (Kateřina Pollaková)  Je třeba je splnit v semestru, kdy jsou Vám podle studijního plánu zapsány  Pokud je nesplníte, lze je plnit již jen v semestru bezprostředně následujícím  Na zkoušky jsou tři termíny, na zápočty počet termínů stanovuje garant  Pokud Vám zbudou nevyčerpané termíny, garant není povinen vypsat další termíny zkoušky; termíny mohou být rozděleny na řádné a opravné.

13 Povinně volitelné předměty – pravidla  Celkem je třeba z nich získat nejméně 56 kreditů  Registrují se po webu  Jsou to všechny předměty, jež jsou vypisovány jakožto předměty bakalářského studia, tj. jejich kód má prefix YB______.  V případě, že je v daném semestru nesplníte, nenese to fatální důsledky  Některé lze zapisovat opakovaně

14 Volitelné předměty  Můžete jich splnit až 26 kreditů  Registrujete si je po webu volně dle svého uvážení, a to z nabídky UK FHS, ale i ostatních fakult UK  Penzum kreditů za volitelné předměty lze splnit i zápisem povinně volitelných předmětů  Maximální počet registrovaných předmětů (tj. volitelných a povinně volitelných) po webu je omezen na 18  Pro semestrální kontrolu byste neměli pro daný úsek studia získat více jak 20% kreditů za volitelné předměty (tj. více jak 6 kreditů za semestr).

15 Podmínky pro absolvování studia  Splnit všechny povinné předměty  Splnit minimum kreditů za povinně volitelné předměty (tj. minimálně 56 kreditů)  Celkem získat 180 kreditů  Potom může student přistoupit k obhajobě bakalářské práce a úspěšně ukončit studium

16 Rozhodné doby studia  Standardní doba studia – 3 roky: je dána akreditací, je to doba, na kterou je rozvržen studijní plán a v níž by měl student studium dokončit.  Standardní doba studia navýšená o jeden rok – 4 roky; nevznikla-li mu povinnost již dříve, je student po jejím uplynutí je povinen platit poplatek (cca 10 000 kč za semestr), nepočítá se do ní přerušení.  Maximální doba studia – 6 let; počítá se na 6*365 dní od zápisu, počítají se do ní přerušení: je to maximální doba, po kterou lze být zapsaná v daném studiu.

17 Přerušení studia  Studium může být i opakovaně přerušeno.  Studentovi může děkan přerušit studium, a to buď na jeho písemnou žádost, anebo v mimořádném případě i z vlastního podnětu.  Pokud student o přerušení studia požádá poté, co prokázal splnění povinností v daném úseku studia děkan této žádosti vyhoví;  studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru.  Dnem přerušení studia student pozbývá postavení studenta podle zákona o vysokých školách

18 Studijní plán ZS 1. ročník  Letní škola(2 ECTS)  Proseminář k interpretaci (2 ECTS)  Úvod do ekonomie (5 ECTS)  Úvod do psychologie (5 ECTS)  Úvod do sociologie (5 ECTS)  Reference na netlumočenou přednášku (2 ECTS)  Celkem 21 ECTS

19 Studijní plán LS 1. ročník  Úvod do filosofie (5 ECTS)  Úvod od antropologie (5 ECTS)  Úvod do historie (5 ECTS)  Disputace s rodilým mluvčím(2 ECTS)  Celkem 17 ECTS

20 Studijní plán ZS 2. ročník  Ověření jazykové kompetence (10 ECTS)  Celkem 10 ECTS

21 Studijní plán LS 2. ročník  Filosofická antropologie (10 ECTS) Celkem 10 ECTS

22 Studijní plán ZS 3. ročník  Evropské dějiny v kontextech (10ECTS)  Celkem 10 ECTS

23 Studijní plán LS 3. ročník  Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (10ECTS)  Příprava bakalářské práce (20 ECTS)  Celkem 30 ECTS

24 Osobní rada bez záruky   Jaké předměty bych si na Vašem místě zapsal v zimním semestru?  Celkem mám nyní zapsáno 21 kreditů za povinné předměty, které musím splnit.  Tj. zapsal bych si zhruba pět či maximálně šest předmětů povinně volitelných či volitelných tak, aby součet dal 31-33 kreditů.  Zapsal bych si dva předměty z Kontrolované četby či konzultační semináře, dvě velké přednášky v aule, a potom jeden dva předměty dle svého zájmu, eventuelně i z jiných kateder či fakult


Stáhnout ppt "LETNÍ ŠKOLA PRO PREZENČNÍ FORMU OBORU SHV ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIJNÍCH POVINNOSTECH PO: 11.00 – 12.30 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google