Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kreditní systém v doktorském studiu na FF UK Ivan Šedivý 607517133.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kreditní systém v doktorském studiu na FF UK Ivan Šedivý 607517133."— Transkript prezentace:

1 Kreditní systém v doktorském studiu na FF UK Ivan Šedivý ivan.sedivy@ff.cuni.cz 607517133

2 Kreditní systém v DSP platí: v akademickém roce 2010/2011 u nově přijímaných studentů DSP, kteří budou studovat na oborech, jež byly akreditovány s kreditním systémem a vypsaly přijímací řízení (letos 33 oborů akreditovaných od prosince 2008) neplatí tedy pro již studující doktorandy, ani pro ty, kteří byli přijati na obory, jež nemají kreditní systém akreditován

3 Cíle zavedení kreditního systému zkvalitnění úrovně doktorského studia výrazné posílení váhy vědecké složky doktorského studia zkvalitnění práce s doktorandy ze strany školitelů efektivnější kontrola práce doktorandů v doktorském studiu

4 Základní charakteristika kreditní systém v doktorských studijních programech na FF UK v Praze není totožný s Evropským kreditním systémem (ECTS) kreditní systém v DSP je součástí individuální studijních plánů studentů DSP

5 Základní obrysy: minimální počty kreditů pro zápis do studia úsekem studia je ročník pro zápis do druhého úseku studia 30 kreditů pro zápis do třetího úseku studia 60 kreditů Toto je poslední platná varianta, předchozí varianty neplatí!

6 Základní obrysy: požadavky pro obhajobu dizertační práce 1. splnit 180 kreditů za studium 2. splnit všechny povinné studijní povinnosti obecné části studijního plánu v plném rozsahu 3. absolvovat doktorský seminář v rozsahu 18 kreditů. 4. splnit kreditové minimum za vědecko–výzkumné aktivity specializované části základní struktury studijního plánu v rozsahu 70 kreditů 5. splnit publikační minimum v rozsahu 30 kreditů 6. splnit grantové minimum v rozsahu 5, resp. 10 kreditů 7. splnit minimální studijní povinnosti v rámci studijních stáží v rozsahu 10 kreditů 8. složit státní doktorskou zkoušku 9. odevzdat dizertační práci

7 Základní struktura studijních povinností http://www.ff.cuni.cz/FF-7650-version1- DSP_kredity_DEFINITIV.pdfhttp://www.ff.cuni.cz/FF-7650-version1- DSP_kredity_DEFINITIV.pdf

8 Harmonogram DS DS součástí harmonogramu akademického roku zápis do IS studentů zapsaných do 1. ročníku studia 4.10.2010 10.00 – 29.10.2010 18.00 odevzdání vyplněných ISP studentů zapsaných do 1. ročníku studia do 29.10.2010 vrácení hodnocení studenta za akademický rok 2009/2010 vyplněného oborovými radami do 29. 9. 2010 zápis do IS studentů zapsaných do 1. ročníku studia 21.2.2011 10.00 – 18.3.2011 18.00 ostatní viz harmonogram

9 Hodnocení studia atesty povinností základní části studia budou i nadále udělovat k tomu oprávnění zkoušející atesty povinností specializovaných částí bude udělovat k tomu oprávnění zkoušející (doktorský seminář, volitelná oborová zkouška), v ostatních případech (publikační aktivity, konferenční aktivity atd.) předseda OR nebo jím pověřený člen(ové, nky) OR. do 29. 9. 2010 prosím předat na oddělení vědy seznam těchto pověřených osob do IS zapisuje atest osoba, jež je k tomu na ZS oprávněna (jazyky – JC, filozofie – UFAR, ostatní – ZS) Do konce srpna zaslat pí Barboře Černé (LVT) aktualizovaný, respektive rozšířený seznam těchto osob, jež budou mít přístup též k DS!!!! hodnocení studia provádí standardně OR – hodnocení C pro ty studenty, kteří nesplnili postupový počet kreditů, hodnocení B pro ty, kteří průběžně neplní doporučený minimální počet kreditů Opatření děkana č. 4/2009 upřesňující povinnosti v DS – povinnosti prezenčního i kombinovaného studia jsou rozloženy do standardní doby studia

10 ISP Hlavička standardní Obecná část Specializovaná část Název zkoušky Název atestace* Počet počet počer kreditů kreditů 1.ročník 2.ročník 3.ročník atd Dobře plánovat – s ohledem na výše uvedené podmínky zisku kreditů! Plánovat doporučené minimální počty, nikoliv minimální počty!

11 Průběh příprav 2009 jste byli informování o kreditním systému oznámením OV a AR připravujeme Opatření děkana o DS, bude schváleno do zahájení akademického roku v nejbližší době proběhne modelová zkouška připravenosti IS (B. Černá)

12 Viribus unitis volit jen vysoce zodpovědné školitele (bez jejich pomoci je student prakticky ztracen) permanentní zájem ze strany OR pochopení pro možné obtíže při zavádění nového systému spolupráce s oddělením vědy

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Kreditní systém v doktorském studiu na FF UK Ivan Šedivý 607517133."

Podobné prezentace


Reklamy Google