Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014"— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014
Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

2 Jednotné přijímací zkoušky
Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010 schválila doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v maturitních oborech doporučení se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než denní formou vzdělávání výjimkou jsou také obory vzdělání, které mají v RVP stanoveno, že součástí přijímacího řízení je talentová zkouška – obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou 2

3 Jednotné přijímací zkoušky
uchazeči o studium ve čtyřletých oborech vzdělání budou konat testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat testy z českého jazyka a z matematiky testy dodá společnost SCIO ve všech testech budou úlohy s výběrem jediné správné odpovědi z několika možností při řešení testů nejsou povoleny žádné pomůcky, žák potřebuje pouze tenký černý fix nebo černou propisovací tužku 3

4 Rozsah testů a způsob hodnocení
ČJ M OSP čas na řešení úloh 45 min 60 min počet úloh 40 30 60 body za správnou odpověď 1 max. počet bodů odečet za špatnou odpověď -1/3 -1/3, -1/4 body za vynechanou úlohu Za chybně vyřešenou úlohu se část bodu odečítá v závislosti na počtu nabízených odpovědí v řešené úloze takto: 1/3 bodu u úlohy se čtyřmi možnostmi a 1/4 bodu u úlohy s pěti možnostmi. 4

5 První kolo přijímacího řízení
v prvním kole přijímacího řízení proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 22 a 23. dubna 2014 výsledky budou k dispozici 23. dubna 2014 náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek je stanoven na 6. květen 2014 výsledky budou k dispozici v tentýž den výsledky jednotlivých testů z prvního kola přijímacího řízení nebudou v rámci prvního kola přenosné přijímací zkoušky nanečisto – v březnu 2014, hradí uchazeč 5

6 Další kola přijímacího řízení
uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení v dalších kolech přijímacího řízení uchazeč buď vykoná přijímací zkoušku nebo může uplatnit výsledky z testů absolvovaných v některém z předešlých kol termíny konání přijímacích zkoušek v dalších kolech stanoví ředitel střední školy 6

7 Uchazeč bude hodnocen na základě:
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Čtyřleté obory vzdělání Uchazeč bude hodnocen na základě: počtu bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP prospěchu z předchozího vzdělávání, výsledku talentové zkoušky (je-li stanovena) a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče; způsob hodnocení uchazeče stanoví ředitel střední školy 7

8 První kolo přijímacího řízení:
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Čtyřleté obory vzdělání Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl následující minimální hranice: První kolo přijímacího řízení: obor vzdělání Gymnázium – min. 58 bodů ze 130 možných obor vzdělání Obchodní akademie – min. 45 bodů ze 130 možných ostatní obory vzdělání – min. 33 bodů ze 130 možných 8

9 Druhé a další kola přijímacího řízení:
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Čtyřleté obory vzdělání Druhé a další kola přijímacího řízení: obor vzdělání Gymnázium – min. 53 bodů ze 130 možných obor vzdělání Obchodní akademie – min. 40 bodů ze 130 možných ostatní obory vzdělání – min. 26 bodů ze 130 možných 9

10 Uchazeč bude hodnocen na základě:
Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, osmileté studium Uchazeč bude hodnocen na základě: počtu bodů dosažených v testech z M a ČJ prospěchu z předchozího vzdělávání a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče; způsob hodnocení uchazeče stanoví ředitel střední školy 10

11 Hodnocení uchazečů ve všech kolech přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, osmileté studium
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl následující minimální hranice: 1. kolo přijímacího řízení – min. 35 bodů ze 70 možných další kola přijímacího řízení – min. 33 bodů ze 70 možných 11

12 Časté dotazy Počet přihlášek ke vzdělávání
v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky ke vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou, a to bez rozdílu zřizovatele střední školy podáním přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání v oborech vzdělání bez talentové zkoušky (bez rozdílu zřizovatele střední školy) počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky není omezen 12

13 Časté dotazy Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání
ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky ředitel školy stanoví pořadí uchazečů a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) odešle rozhodnutí o nepřijetí rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se neodesílají, považují se za oznámená zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu začíná běžet přijatým uchazečům lhůta pro odevzdání zápisového lístku 13

14 Časté dotazy Zápisový lístek
zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání výše uvedené platí i v případě odevzdání zápisového lístku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou 14

15 Časté dotazy Zápisový lístek
uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole v ostatních případech (žáci víceletých gymnázií a jiných středních škol, uchazeči, kteří nejsou žáky žádné školy…) vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek 15

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google