Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

2 2 •Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010 schválila doporučení pro ředitele středních škol zřizovaných Pardubickým krajem zavést jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium v maturitních oborech •doporučení se netýká nástavbového studia, zkráceného studia a oborů s jinou než denní formou vzdělávání •výjimkou jsou také obory vzdělání, které mají v RVP stanoveno, že součástí přijímacího řízení je talentová zkouška – obory skupiny 82 Umění a užité umění a obor Gymnázium se sportovní přípravou Jednotné přijímací zkoušky

3 3 •uchazeči o studium ve čtyřletých oborech vzdělání budou konat testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů •uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat test z obecných studijních předpokladů •dodavatelem testů bude společnost SCIO –test z českého jazyka - 40 úloh na 45 minut, –test z matematiky - 30 úloh na 60 minut, –test z obecných studijních předpokladů - 60 úloh na 60 minut •ve všech testech budou úlohy s výběrem jediné správné odpovědi z několika možností

4 První kolo přijímacího řízení •v prvním kole přijímacího řízení proběhnou přijímací zkoušky ve dnech 22 a 23. dubna 2013 –výsledky budou k dispozici 23. dubna 2013 •náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek je předběžně stanoven na 7. květen 2013 –výsledky budou k dispozici v tentýž den •výsledky jednotlivých testů z prvního kola přijímacího řízení nebudou v rámci prvního kola přenosné 4

5 Přijímací zkoušky nanečisto •přijímací zkoušky nanečisto pro uchazeče proběhnou na středních školách v březnu 2013, přesný termín stanoví ředitel školy •testy v rámci přijímacích zkoušek nanečisto budou mít stejnou časovou dotaci, stejný počet otázek a stejnou náročnost jako „ostré“ přijímací zkoušky •ORIENTAČNÍ CENA: trojice testů OSP, M a ČJ – 110 Kč test OSP – 75 Kč 5

6 Další kola přijímacího řízení •uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení •v dalších kolech přijímacího řízení uchazeč buď vykoná přijímací zkoušku nebo může uplatnit výsledky z testů absolvovaných v některém z předešlých kol •termíny konání přijímacích zkoušek v dalších kolech stanoví ředitel střední školy 6

7 Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení Čtyřleté obory vzdělání Uchazeč bude hodnocen na základě: •počtu bodů dosažených v testech z M, ČJ a OSP Uchazeč může získat maximálně 130 bodů, z čehož: –max. 40 bodů za test z českého jazyka –max. 30 bodů za test z matematiky –max. 60 bodů za test z obecných studijních předpokladů •počtu bodů získaných za prospěch na základní škole, za talentové zkoušky, další aktivity, výsledky v soutěžích apod., způsob hodnocení uchazeče stanoví ředitel střední školy 7

8 Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení Čtyřleté obory vzdělání První kolo přijímacího řízení: •obor vzdělání Gymnázium – 58 bodů ze 130 možných •obor vzdělání Obchodní akademie – 45 bodů ze 130 možných •ostatní obory vzdělání – 33 bodů ze 130 možných 8 Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl následující minimální hranice:

9 Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení Čtyřleté obory vzdělání Druhé a další kola přijímacího řízení: •Gymnázium, čtyřleté studium – 53 bodů ze 130 možných •Obchodní akademie – 40 bodů ze 130 možných •ostatní obory vzdělání – 26 bodů ze 130 možných 9

10 Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, osmileté studium Uchazeč bude hodnocen na základě: •počtu bodů dosažených v testu OSP (max. 60 bodů) •počtu bodů získaných za prospěch na základní škole, další aktivity, výsledky v soutěžích apod., způsob hodnocení uchazeče stanoví ředitel střední školy 10

11 Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení Obor vzdělání Gymnázium, osmileté studium Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je, aby v testech dosáhl následující minimální hranice: •1. kolo přijímacího řízení – 30 bodů z 60 možných •další kola přijímacího řízení – 28 bodů z 60 možných 11

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google