Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016."— Transkript prezentace:

1 Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016

2 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech www.infoabsolvent.cz,www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz,www.stredniskoly.cz www.atlasskolstvi.czwww.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz,www.uiv.cz www.msmt.czwww.msmt.cz, www.zkousky-nanecisto.czwww.zkousky-nanecisto.cz Pedagogicko-psychologická poradna- může zjistit základní studijní předpoklady žáka, provádí test profesní orientace žáka V případě zájmu kontaktujte PPP Hlučín tel. 595043110

3 Navštivte dny otevřených dveří ve středních školách Termíny jsou uvedeny na webových stránkách SŠ a v ATLASU ŠKOLSTVÍ Prezentační výstava škol: Učeň, středoškolák, vysokoškolák Výstaviště Černá louka 4. 12. 2015 9 - 17 hod. 5. 12. 2015 9 - 14 hod.

4 Přihlášky ke studiu Každý žák má možnost podat 2 přihlášky ke studiu v prvním kole přijímacího řízení 2 tiskopisy přihlášek obdrží u výchovné poradkyně Tiskopisy přihlášek najdete také na webové stránce MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare- prihlasek-vzoryhttp://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare- prihlasek-vzory

5 Termíny přijímacího řízení Termín 1.kola přijímacího řízení čtyřletého studia s jednotnými testy je stanoven na 15.4. 2016 Šestiletého a osmiletého studia na 18.4. Druhé a další kola přijímacího řízení - neomezený počet přihlášek - vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu

6 Kritéria přijímacího řízení Vyhlašuje ředitel SŠ na webových stránkách do 27.10. 2015 pro obory s talentovou zkouškou do 31.1. 2016 pro ostatní obory Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou v termínech od 2.1. 2016 do 15.1.2016 Talentová zkouška na konzervatoř v termínech od 15.1.2016 do 29.1.2016

7 Přihlášky Vyplněné přihlášky žák odevzdá výchovné poradkyni k potvrzení prospěchu do 21.11.2015 u škol s talentovou zkouškou do 20.2.2016 u ostatních škol

8 Doručení přihlášek Zákonný zástupce žáka doručí osobně nebo doporučeně poštou přihlášky na střední školy do 30.11.2015 u škol s talentovou zkouškou do 15.3.2016 u ostatních škol Uchazeč si ověří, zda součástí jeho přihlášky má být Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo průběhu vzdělání

9 Písemné přijímací zkoušky V případě, že SŠ pořádá písemné přijímací zkoušky, vyzve žáka písemně k jejich konání 14 dnů před daným termínem Pokud se žák nemohl zúčastnit zkoušek z vážných důvodů v řádném termínu, je určen termín náhradní

10 Oznámení o výsledku přijímacího řízení Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých žáků na webových stránkách školy Jen nepřijatým žákům odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí

11 Zápisový lístek Je –li uchazeč přijat ke studiu, odevzdá do 10 pracovních dnů zápisový lístek řediteli SŠ, tím potvrdí svůj úmysl ve škole studovat. Nebude –li zápisový lístek v této lhůtě doručen, ztratí žák nárok stát se studentem dané střední školy. Zápisový lístek si vyzvednou zákonní zástupci žáka u výchovné poradkyně do 30.11.2015 u škol s talentovou zkouškou do 15.3.2016 u ostatních škol

12 Nepřijetí ke studiu Není – li žák přijat, mohou zákonní zástupci žáka podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, odvolání k rukám ředitele SŠ. V případě neúspěšného odvolání se může žák informovat na 2.kolo přijímacího řízení na stránkách krajského úřadu http://verejna-sprava.kr- moravskoslezsky.cz/skoly.html

13

14 Časté dotazy Může uchazeč, který podal 2 přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou,podat do 15.března nově dvě přihlášky na ostatní obory vzdělávání? Ano. Podáním přihlášek v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou ( např. 2 ) nejsou dotčena práva uchazeče podat 2 přihlášky podle § 60 školského zákona, tedy do prvního ročníku v prvním kole přijímacího řízení na jiné střední školy.

15 Lze použít k vyplnění formuláře přihlášek na webové stránce MŠMT ? Je podmínkou, aby byl vyplněn formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může být použit černobílý formulář? K vyplnění formuláře přihlášky lze použít vzor na webové stránce MŠMT. Barevné rozlišení formulářů není podmínkou.

16 Kolik přihlášek si bude moci žák podat ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení? Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

17 Je možné, že se budou termíny přijímacích zkoušek na některých školách překrývat? Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro přijímací zkoušky minimálně 2 termíny jejich konání. Uchazeč tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat ( ten musí vyznačit do přihlášky ). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na některé školy překrývat, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví a které škole dá přednost.

18 Může podat přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení uchazeč, který podal odvolání? Může v případě, že nepodá přihlášku do téhož oboru vzdělání na střední školu, kde probíhá jeho odvolání proti nepřijetí. Platí zásada, že v jedné věci nemůže probíhat více správních řízení.


Stáhnout ppt "Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google