Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná.  ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění (poslední změna: zákon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná.  ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění (poslední změna: zákon."— Transkript prezentace:

1 ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná

2  ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění (poslední změna: zákon č. 472/2011)  vyhláška č. 671/2004 Sb, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve SŠ, v platném znění (poslední změna: 12. 3. 2012)

3  www.msmt.cz  www.jmskoly.cz  www.atlasskolstvi.cz

4  Obstaráte si informace o zvolené škole – ředitel SŠ musí do 31. 1. 2014 zveřejnit kritéria přijímacího řízení (pokud bude pořádat přijímací zkoušky, tak i jejich termíny). Uchazeč v 1. kole může podat dvě přihlášky.  Zajistíte si tiskopisy přihlášky (http://www.msmt.cz/vzdelavani/ nove-formulare-prihlasek-vzory webové stránky SŠ, nebo prodejna SEVT)  Vyplníte první stranu přihlášky.

5

6

7

8  Přihlášku přinesete do školy (pí uč. Závodná), ZŠ vyplní a potvrdí prospěch na 2. straně přihlášky.  Přihlášku necháte potvrdit lékařem, pokud to SŠ požaduje.  K přihlášce můžete přiložit další doklady podle kritérií pro přijetí SŠ (zprávu z PPP nebo SPC, potvrzení o sportovní nebo kulturní činnosti, diplomy apod.).

9 Přihlášky musíte do 15. 3. 2014 doručit na příslušnou SŠ!!!! (doporučeně nebo osobně)

10  Pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. do 30. 4. 2014.

11  Pokud ředitel SŠ pořádá přijímací zkoušky, budou se konat od 22. 4. do 30. 4. 2014.  Ředitel ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu pro přijímací zkoušku.  Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí.

12  Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí musíte doručit na zvolenou SŠ zápisový lístek.  Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na dané škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

13  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

14  Do 3 pracovních dnů můžete podat k rukám ředitele SŠ odvolání.  Zajímejte se o místa, na která přijatí uchazeči nedoručili zápisový lístek.  Hledejte další možnosti – v dalších kolech je možné podávat neomezený počet přihlášek.

15 Přejeme všem dětem hodně úspěchů při přijímacím řízení !


Stáhnout ppt "ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná.  ustanovení § 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění (poslední změna: zákon."

Podobné prezentace


Reklamy Google