Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015."— Transkript prezentace:

1 INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

2 Zdroje informací o učebních oborech Atlasu školství Každý žák obdržel 1 výtisk Atlasu školství, který obsahuje všechny základní informace a přehled škol.

3 Přehledy škol a učebních oborů na internetu

4

5

6

7

8 Webové stránky jednotlivých škol

9 Festival vzdělávání – Dům kultury Spolu s TU od do Poté možno projít si s rodiči. Stánky škol

10 Dny otevřených dveří na školách Podrobné informace jsou na webových stránkách škol. Již od listopadu

11 Přijímací řízení ve Sbírce zákonů

12 Termíny zkoušek, kritéria a počty žáků Ředitel střední školy stanoví (pokud se rozhodne pro konání přijímací zkoušky) nejméně dva termíny dva termíny pro konání zkoušky mezi 22. – 30. dubnem Ředitel střední školy dále stanoví kritéria kritéria pro přijímaní žáků. Ředitel střední školy také stanoví předpokládaný počet přijímaných uchazečů přijímaných uchazečů. To vše musí zveřejnit nejpozději do 31. ledna ledna října 2013 U oborů s talentovou zkouškou do 30. října 2013.

13 Ukázka zveřejnění kritérií

14 Získání přihlášky ke studiu na SŠ Stránky školy, školní síť. obdrží 1 výtisk přihlášky Každý žák obdrží 1 výtisk přihlášky od výchovného poradce.

15 Získání přihlášky ke studiu na SŠ www. msmt.cz Stránky Ministerstva školství – www. msmt.cz.

16 Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ Denní forma studia

17 Ukázka přihlášky ke studiu na SŠ Denní forma s talentovou zkouškou

18 Vzor vyplnění přední strany přihlášky 1. Druhá adresa se většinou nevyplňuje. 2. Kontakty na uchazeče. 3. Kontakty na zákonného zástupce.

19 Vzor vyplnění přední strany přihlášky 4. Přesná adresa školy. 5. Kód a název školy. 6. Ročník se nevyplňuje. 7. Podpisy uchazeče a zákonného zástupce. Pečlivě vyplnit. Zjistit, promyslet.

20 Vzor vyplnění přední strany přihlášky 8. Potvrzení zdravotní způsobilosti u vybraných oborů.

21 Vzor vyplnění zadní strany přihlášky 1. Vyplnit IZO, slovně ročník a předměty. Toto píší jen žáci 9.B.

22 Vzor vyplnění zadní strany přihlášky 2. Známky a průměry vyplní škola. Poté přihlášku potvrdí. Zde uvést počet případných příloh (např. zprávu z PPP). Výstupní hodnocení je zrušeno. Zde škrtnout.

23 Počet přihlášek dvě přihlášky Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. PRŮMKA ZDRAVKA

24 Doplnění a potvrzení přihlášek základní školou během února Kvůli doplnění známek a potvrzení přihlášky je třeba dodat vyplněnou přihlášku třídnímu učiteli v určitém předstihu – nejlépe během února.

25 Volitelné přílohy k přihlášce libovolnou přílohu Rodiče mohou podle vlastního zvážení přiložit k přihlášce libovolnou přílohu, jejíž obsah by mohl mít vliv na výsledek přijímacího řízení. Může se jednat např. o: Aktuální zprávu z Pedagogicko- psychologické poradny. O vyšetření třeba zažádat již na podzim Doklad o umístění na předním místě v okresních a krajských soutěžích. Další doklady prokazující schopnosti a předpoklady žáka pro zvolený učební obor. Vlastní hodnocení. (Celkový počet příloh se uvádí na zadní straně přihlášky.)

26 Termíny odevzdání přihlášek Uchazeč nebo zákonný zástupce podává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března března V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů s talentovou zkouškou, je termín odevzdání 30. listopadu listopadu Přihláška na SŠ

27 Zápisový lístek - získání Každý žák obdrží od školy pouze jeden zápisový lístek a to 15. března

28 Zápisový lístek - použití Pokud byl žák přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl studovat na vybrané škole potvrdit zápisovým lístkem. Vyplněný zápisový lístek musí uchazeč doručit zvolené střední škole do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. pouze jednou Takto se může zápisový lístek uplatnit pouze jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde ho přijali na základě odvolání.

29 Znění starších přijímacích zkoušek Na webu některých škol.

30 Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám Na webu některých škol.

31 Kroužky Čj a M na základní škole Příprava na přijímačky s vyučujícími učiteli.

32 Testy na internetu

33

34

35

36 Publikace

37 Studie o volbě střední školy z 25. září 2013 Shrnutí závěrů • Pro žáky jsou při rozhodování o volbě školy nejdůležitější vyučované obory výuky a pracovní uplatnění po skončení školy. • Tři čtvrtiny (77 %) respondentů se na začátku září o přihláškách už „hodně baví“. • Na volbu školy mají o hodně větší vliv matky oproti otcům. • Žáci na začátku 9. ročníku jsou na tom s představami o přihláškách i se zjišťováním informací o školách zhruba stejně jako před prázdninami. • Žáci v našem výzkumu využívají internet především k vyhledávání a aktivitě na Facebooku, y moc nekontrolují. Zdroj:

38 Prostor pro dotazy …

39 Hodně štěstí a pevné nervy ! Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského


Stáhnout ppt "INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google