Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2013 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2013 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2013 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou ) a umělecké obory v konzervatořích

2 Úvodem Ani se nenadějete a vaše děti, které letos navštěvují poslední ročník základní školy, budou podávat přihlášky na střední školy a určovat si tím, kterým směrem se bude ubírat jejich další život. Co můžete však udělat vy jako rodiče?

3 Co je důležité?  Nesnažte se skrze děti plnit si své sny.  Nesoutěžte.  Nepřeceňujte.  Přemýšlejte nad budoucím uplatnění.  Komunikujte.

4 Právní předpisy  Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)  1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.  Vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o organizaci přijímacího řízení)  12. 3. 2012 novelizována vyhláškou č. 86/2012 Sb.  Zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád)

5 Průběh přijímacího řízení  Za řádný průběh přijímacího řízení (vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti) odpovídá uchazeč a jeho zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba).  V základních školách lze využít pomoc výchovného poradce pro volbu povolání (Mgr. Alena Zlámalová(A) a Mgr. Jiří Čapek(B) - konzultace po předchozí domluvě na tel. 499320901) a třídního učitele.

6 Průběh přijímacího řízení  1. Získávání informací  2. Vyplnění a odevzdání přihlášek  3. Přijímací zkoušky  4. Potvrzení nástupu na střední školu

7 1. Získávání informací  Informační letáky škol (výchovný poradce, nástěnka)  Přehlídky středních škol (Trutnov, Hradec Králové)  Webové stránky středních škol  Dny otevřených dveří na středních školách (říjen–leden)

8 1. Získávání informací  www.infoabsolvent.cz/ www.infoabsolvent.cz/ informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce (přehledy škol, oborů, uplatnění absolventů, profitest, filmové ukázky)  www.kr-kralovehradecky.cz – krajský úřad – školství – přijímací řízení na střední školy : www.kr-kralovehradecky.cz přehled oborů vzdělání SŠ v KHK aktuální stav přijímacího řízení na SŠ (www.sipkhk.cz/podpora-rizeni/ )www.sipkhk.cz/podpora-rizeni/

9 1. Získávání informací  Konkrétní podmínky přijetí ke studiu (včetně podrobného popisu přijímací zkoušky a jejího hodnocení) zveřejní střední škola do 31. ledna 2014 na svých webových stránkách.  V Královéhradeckém kraji a ve většině dalších krajů se konají písemné přijímací zkoušky na všechny obory ukončené maturitní zkouškou (většinou z českého jazyka,matematiky, všeobecně studijních předpokladů)

10 2. Vyplnění a odevzdání přihlášek  V prvním kole může žák základní školy podat dvě přihlášky ke studiu, např. na dvě různé školy nebo na dva různé obory jedné školy.  Částečně vyplněné formuláře dvou přihlášek (identifikační údaje, potvrzený prospěch za 3 pololetí) získá žák od výchovného poradce začátkem února 2014.

11 2. Vyplnění a odevzdání přihlášek Přihlášky s dalšími požadovanými doklady (např. vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče, potvrzení školy nebo jiných organizací o dosažených úspěších v soutěžích) musí žák nebo jeho zákonný zástupce podat osobně nebo poštou řediteli vybrané střední školy nejpozději do 15. března 2014.

12 3. Přijímací zkoušky  Přijímací zkoušky na střední školy pro první kolo přijímacího řízení se budou konat v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2014 ( škola vypíše minimálně 2 termíny).  Na přihlášce je nutné uvést datum přijímací zkoušky(stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělávání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky.)

13 3. Přijímací zkoušky  Písemné pozvání na přijímací zkoušku pro první kolo přijímacího řízení obdrží žák nejpozději 14 dnů před jejím konáním (zároveň získá i kód, pod kterým budou uváděny výsledky přijímacího řízení).  Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu přijímací zkoušky. Ředitel stanoví náhradní termín vykonání přijímací zkoušky.

14 3. Přijímací zkoušky  Hodnocení přijímacího řízení musí být zveřejněno ve škole a na webových stránkách školy do 3 pracovních dnů po druhém termínu přijímacích zkoušek.  Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole a na webových stránkách po dobu minimálně 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí.  V případě nekonání přijímací zkoušky (obory vzdělání s výučním listem) budou výsledky zveřejněny nejdříve 22. dubna 2014.

15 4. Potvrzení nástupu na střední školu  Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, na kterou byl přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.  Pokud se uchazeč touto formou ke studiu nezapíše, vzdává se svého práva stát se žákem dané školy. Dostane se tak do situace nepřijatého.

16 4. Potvrzení nástupu na střední školu  Zapsaný uchazeč již nemůže změnit své rozhodnutí.  Výjimkou je skutečnost, že byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání.

17 4. Potvrzení nástupu na střední školu  Žák obdrží jeden zápisový lístek od výchovné poradkyně začátkem února společně s přihláškami. Převzetí zápisového lístku potvrdí svým podpisem zákonný zástupce žáka v evidenčním listu žáka.  Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky.  Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné písemně požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

18 4. Potvrzení nástupu na střední školu  V případě, že žák uspěl u přijímací zkoušky a přesto nebyl přijat, může zákonný zástupce do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat písemné odvolání proti nepřijetí řediteli střední školy.  Pokud uchazeč nebude přijat ani na odvolání, nebo odvolání nepodal, bude sledovat nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení (neomezený počet přihlášek).

19 Novinky  Podpora řemesel v odborném školství. Zařazeny obory s výučním listem (převážně stavební, strojírenské a elektro obory). Žáci obdrží finanční příspěvek (při splnění stanovených podmínek) z rozpočtu kraje.  Prospěchová stipendia pro vybrané obory s maturitou nebo výučním listem (při splnění stanovených podmínek) z rozpočtu školy.


Stáhnout ppt "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2014/15 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2013 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou."

Podobné prezentace


Reklamy Google