Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnost studia na Fakultě stavební a uplatnitelnost stavebních oborů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnost studia na Fakultě stavební a uplatnitelnost stavebních oborů"— Transkript prezentace:

1 Možnost studia na Fakultě stavební a uplatnitelnost stavebních oborů
Fakulta stavební VŠB –TUO Možnost studia na Fakultě stavební a uplatnitelnost stavebních oborů Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji. IPN Podpora technických a přírodovědných oborů Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj

2 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

3 VŠB – TU Ostrava, areál univerzity

4 VŠB – TU Ostrava, ústřední knihovna

5 VŠB – TU Ostrava, koleje

6 VŠB – TU Ostrava, sportoviště

7 Tělesná výchova – předměty
Badminton Basketbal Bojová umění Fitness jóga Florbal Fotbal - futsal Fotbal - umělá tráva Frisbee ultimate Horolezectví Jóga Aerobik Kondiční kulturistika Lední hokej Moderní taneční styly Plavání Požární sport Sportovní hry Stolní tenis Tenis Veslování Volejbal Zdravotní tělesná výchova

8 Fakulta stavební

9 Fakulta stavební

10 Fakulta stavební

11 Fakulta stavební

12 Fakulta stavební

13 Fakulta stavební

14 Organizační struktura fakulty

15 Laboratoř výpočetní techniky

16 Laboratoř stavebních hmot

17 Katedra konstrukcí

18 Katedra městského inženýrství

19 Katedra stavebních hmot a hornického stavitelství

20 Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

21 Katedra pozemního stavitelství

22 Katedra architektury

23 Katedra dopravního stavitelství

24 Katedra stavební mechaniky

25 Katedra prostředí staveb a TZB

26 Studijní programy a studijní obory

27 Studijní programy a studijní obory
Architektura a stavitelství Architektura a stavitelství Stavební inženýrství Městské stavitelství a inženýrství Stavební hmoty a diagnostika staveb Geotechnika Dopravní stavby Dopravní inženýrství Správa majetku a provoz budov Prostředí staveb Příprava a realizace staveb Konstrukce staveb

28 Struktura studia Bakalářské studium (4 roky) Stavební inženýrství
1. a 2. roč. společné studium 3. a 4. roč. oborové studium Studijní obory: Městské stavitelství a inženýrství Stav. hmoty a diagnostika staveb Geotechnika Dopravní stavby Dopravní inženýrství Správa majetku a provoz budov Prostředí staveb Příprava a realizace staveb Konstrukce staveb Architektura a stavitelství 1. až 4. roč. společné studium Studijní obor:

29 Struktura studia Navazující magisterské studium Stavební inženýrství
(1,5 roku) Studijní obory: Městské stavitelství a inženýrství Stav. hmoty a diagnostika staveb Geotechnika Dopravní stavby Prostředí staveb Provádění staveb Konstrukce staveb Architektura a stavitelství (2 roky) Studijní obor:

30 Struktura studia Doktorské studium Stavební inženýrství
Studijní obory: Hornické a podzemní stavitelství Městské inženýrství a stavitelství Geotechnika Teorie konstrukcí

31 Celkové počty studentů

32 Přijímací řízení Přihláška ke studiu Přijímací zkouška
termín podání přihlášek je vždy k 31. březnu daného kalendářního roku elektronická přihláška nebo formulář SEVT Přijímací zkouška v bakalářských studijních programech se písemná přijímací zkouška nekoná o přijetí ke studiu rozhoduje děkan na základě studijního prospěchu a studijního průměru ze střední školy

33 Přijímací řízení Rozhodnutí o přijetí ke studiu
písemně do 30 dnů od ukončení termínu pro podávání přihlášek přijatí uchazeči budou pozváni v červnu daného kalendářního roku za účelem přijímacího řízení – doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení – převzetí dokladů potřebných k zápisu ke studiu Pokud uchazeč maturitní zkoušku nevykonal, nemůže se přijímacího řízení ke studiu na FAST zúčastnit

34 Přijímací řízení Nejvyšší počet přijímaných studentů
Prezenční studium celkem 600 Bc. studijní program Stavební inženýrství 400 Bc. studijní program Architektura a stavitelství 200 Kombinované studium celkem 200 Bc. studijní program Stavební inženýrství 200

35 Fakulta stavební VŠB –TUO
Více informací na:


Stáhnout ppt "Možnost studia na Fakultě stavební a uplatnitelnost stavebních oborů"

Podobné prezentace


Reklamy Google