Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 10.9.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 10.9.2010."— Transkript prezentace:

1 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 10.9.2010

2 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava FAKULTY Fakulta bezpečnostního inženýrství Ekonomická fakulta Fakulta stavební Fakulta strojní Fakulta elektroniky a informatiky Hornicko-geologická fakulta Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

3 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO

4 Poslání FBI Poskytování VŠ vzdělání v oblasti bezpečnostního inženýrství Vědecká a výzkumná činnost v oblasti bezpečnostního inženýrství Celoživotní vzdělávání v oblasti BI Doplňková činnost v oblasti BI

5 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Historie vzniku 1968 – studijní obor technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu – na HGF 1972 – katedra techniky požární ochrany (od 1973 katedra techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu) – na HGF 1994 – Institut bezpečnostního inženýrství (nové studijní obory Bezpečnostní inženýrství, Technická bezpečnost osob a majetku, Havarijní plánování a krizové řízení) – na HGF 1. 8. 2002 – Fakulta bezpečnostního inženýrství

6 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Forma studia Prezenční Kombinovaná Typ studijního programu Bakalářský – 4 roky; Bc. Magisterský navazující – 2 roky; Ing. Doktorský – 3 roky (5 let); Ph.D.

7 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost 123456 Bakalářské studium Navazující Mgr. studium Doktorské studium prezenční Doktorské studium kombinované

8 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Cíl studijních oborů Bezpečnost občana

9 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Studijní program Pracovní činnost Pracovní prostředí Technologické procesy ČLOVĚK Protiprávní jednáníPožáryPřírodní katastrofy PREVENCE OCHRANA OBYVATELSTVA POSKYTNUTÍ POMOCI PŘI MU PŘÍPRAVA NA MOŽNÉ MU A JEJICH ZVLÁDÁNÍ

10 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Studijní program Pracovní činnost Pracovní prostředí Technologické procesy BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ ČLOVĚK

11 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Studijní program ČLOVĚK Požáry POMOC TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU ?

12 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO ČLOVĚK Protiprávní jednání POMOC TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU

13 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO ČLOVĚK ? MU PŘÍPRAVA NA MOŽNÉ MU OCHRANA OBYVATELSTVA KRIZOVÉ ŘÍZENÍ HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

14 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Studijní obory Bakalářské studium Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Technická bezpečnost osob a majetku Havarijní plánování a krizové řízení Bezpečnost práce a procesů Navazující magisterské studium Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Bezpečnostní inženýrství Bezpečnostní plánování Technická bezpečnost osob a majetku

15 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Bezpečnost práce a procesů Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Bezpečnostní technik Osoba odborně způsobilá pro hodnocení pracovních rizik a to v:  Podnicích i soukromých firmách  Orgánech státního odborného dozoru  Pojišťovny  Státní správa

16 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Osoby odborně způsobilé v oblasti PO a oblasti BP při: Posuzování požárního nebezpečí Zpracovávání požárně bezpečnostního řešení staveb Odborný pracovník zkušeben a to zejména u:  HZS  Ost. složky IZS  Státní správa  Bezpečnostní služby podniků

17 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

18 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Technická bezpečnost osob a majetku Výkon funkce v oblastech souvisejících s technickou a režimovou bezpečností na středních řídících úrovních bezpečnostních služeb a to zejména u: Složek IZS Obecní a městské Policie Armády ČR Auditorské firmy Pojišťovny Makléřské společnosti

19 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Havarijní plánování a krizové řízení Řešení havarijního plánování v oblasti vnitřních a vnějších havarijních plánů V systému krizového řízení zejména u: HZS ČR Bezpečnostních agenturách Pojišťovnách Firmách zabývajících se havarijní připraveností nebo krizovým řízením

20 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Struktura studijních oborů 2007-2008 12341(5)2(6)123 BakalářskéNavazujícíDoktorské HPKŘBP PO a BP TPO a BP BPPBI TBOMTBOM

21 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Objekt FBI VŠB-TUO Lumírova Počítačové učebny (napojené na INTERNET) 2 učebny po 20+1 ks PC 1 učebna 10+1 ks PC 1 učebna pro samostatnou činnost studentů  místnost LD83  pondělí – pátek: 8:00 – 13:00 hod.  zpřístupnění p. Penkala a p. Holý  13:00 – 18:00 hod. otevřena dozorem učebny

22 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Objekt FBI VŠB-TUO Lumírova Laboratoře Požárně-technická laboratoř Laboratoř bezpečnosti technologií (protivýbuchová prevence) Laboratoř protipožárních a zabezpečovacích systémů Laboratoř bezpečnosti práce (hluk, vibrace, ochranné oděvy, zajišťovací prostředky pro práci ve výškách, …) „Psychologická“ laboratoř – SPBI Laboratoř výzkumu a managementu rizik

23 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO

24 Tuto akci podpořil Regionální koordinátor pro popularizaci technických a přírodovědných oborů v Moravskoslezském kraji. IPN Podpora technických a přírodovědných oborů Regionální koordinátor pro Moravskoslezský kraj www.generaceY.cz www.msmt.cz www.generaceY.cz www.msmt.cz


Stáhnout ppt "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO 10.9.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google