Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Návrhy na dlouhodobý záměr FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Návrhy na dlouhodobý záměr FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO."— Transkript prezentace:

1 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Návrhy na dlouhodobý záměr FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO

2 Návrhy na dlouhodobý záměr FBI : - Dlouhodobý záměr VŠB – TUO na roky 2011 - 2015 - Zvýšení vědeckého výkonu – VKM - Vzdělávací činnost, postupná inovace a reakreditace s vazbou na: - potřeby praxe - vývoj a potřeby v bezpečnosti - výsledky vědeckovýzkumné a odborné činnosti fakulty

3 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Kvalita a relevance počet studentů zaměření na střední školy zejména MSK, profesně zaměřené na bezpečnost, cílené oslovení vybrané skupiny zájemců o studium, dny otevřených dveří, Junior univerzita,

4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Zajištění kvality pedagogové: optimalizovat vytíženost pracovníků formulace požadavků na pedagogické a další pracovníky fakulty (profesní zaměření, znalost cizích jazyků, počítačová gramotnost, pedagogické vzdělání,..) výběrová řízení, konkurzy zvýšený podíl odborníků z praxe podmínky pro růst kvality zaměstnanců studenti: vyhledávání a podpora nadaných studentů SVOČ, SGS doktorské studium

5 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Zavedení progresivní formy a metody vzdělávání : zvýšit podíl zahraničních pedagogů zvýšit podíl multimediálních textů a pomůcek, e-lerning ve výši míře reagovat na potřeby praxe, inovovat učební programy zvážit tříleté bakalářské studium zavést problémově orientovanou výuku

6 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Uplatnitelnost absolventů: reflektovat na požadavky potenciálních odběratelů – ověřovací studijní program, bezpečnostní služby certifikáty, osvědčení celoživotní vzdělávání ČKAIT, MV ČR

7 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Lidské zdroje : zapojení studentů doktorandského a magisterského studia do výuky, zvýšení počtu docentů a profesorů, spolupráce: Vysoké školy, fakulty podobného zaměření, Technologická platforma, Bezpečnostnostně - technologický klastr, Kriminalistický ústav, OKTE Ústavy, podniky a společnosti, Klub absolventů a přátel TUO

8 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Otevřenost, internacionalizace: Mobilita studentů : studium v zahraničí, diplomové práce, doktorské studium, výuka jazyků SVOČ, sportovní soutěže, Mobilita pedagogů: Vzájemné odborná výuka, Společná práce na projektech, společné publikace,

9 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Spolupráce s praxí: Společné aktivity, projekty, TAČR, Zapojení do výuky, Praxe pro studenty (HZS, bezpečnostní služby, TUO, Mittal Steel,…) Účast v hodnotících komisích, Den otevřených dveří pro firmy, Exkurze,

10 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Dostupnost vysokoškolského vzdělávání : Zaměření na Bezpečnost, Reagovat na potřeby praxe a výhled v odborném zaměření, Zvýšení spolupráce ve třech úrovních: Fakulty a pracoviště TUO, Vysoké školy podobného zaměření v ČR, zahraničí, Ústavy, firmy, společnosti, další pracoviště, Celoživotní vzdělávání - inovace,

11 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Poradenství na FBI: Navázat na stávající zkušenosti, Spolupráce s fakultami TUO, Kriminalistický ústav, OKTE, Propagace a marketing: Účast na veletrzích, Konference, Dny otevřených dveří pro firmy a instituce,

12 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Efektivita a financování : Odpovědně řízená vysoká škola, vzdělaný management Změny v organizační struktury fakulty (čtyři proděkani) Úprava náplní vedoucích a dalších pracovníků s určením povinnosti a pravomocí Služby na univerzitě Poskytovat TUO a dalším subjektům služby zaměřené na bezpečnost (PO, BOZP, ochrana objektů a osob při akcích TUO)

13 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Efektivita a financování : Investiční Projekt VaVpI a rekonstrukce budovy, Rekonstrukce zbývající části budovy, Neinvestiční Podáváni projektů na základě odbornosti, vybavení a kapacitních možnosti s vazbou na pedagogickou činnost,

14 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Děkuji za pozornost a čekáme na rady, připomínky a doporučení


Stáhnout ppt "Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák Návrhy na dlouhodobý záměr FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB–TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google