Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách, problematika a hodnocení specifického výzkumu Zpracovali: Ing. J. Fischer, doc. B. Tremlová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách, problematika a hodnocení specifického výzkumu Zpracovali: Ing. J. Fischer, doc. B. Tremlová,"— Transkript prezentace:

1 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách, problematika a hodnocení specifického výzkumu Zpracovali: Ing. J. Fischer, doc. B. Tremlová, prof. M.Vávrová, doc. F. Ježek Předkládá: doc. B. Tremlová, předsedkyně komise pro vědeckou činnost

2 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Úvod Výše prostředků na VaV je výrazně nižší než v zemích EU. Podpora vědeckovýzkumné činnosti na VŠ institucionální účelová specifický výzkum

3 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Postavení specifického výzkumu z hlediska legislativy Zákon č. 130/2002 Sb. (o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků) Nařízení vlády č. 462/2002 Sb. o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

4 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Podíly vysokých škol a vývoj těchto podílů

5 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Podíl SV na 1 studenta - 2006

6 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Alokační vzorec pro SV Zohledněné údaje přepočtený počet profesorů dané vysoké školy, přepočtený počet docentů dané vysoké školy, přepočtený počet akademických pracovníků dané vysoké školy, počet absolventů magisterských studijních programů dané vysoké školy, přepočtený počet studentů v doktorských studijních programech dané vysoké školy, výše prostředků získaných danou vysokou školou podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje v předchozích letech, výše prostředků získaných danou vysokou školou podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje v předchozích letech, které mají zaznamenaný výsledek v Rejstříku informací o výsledcích.

7 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Alokační vzorec pro SV Q ri = c i g.[H i q (s i.w s + a i.w a ) (1-q) ] (1-g) I i = I SV. (w r.Q ri + w m. Q mi ) w m + w r = 1 w s + w a = 1 w p + w d = 1

8 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Problémy a návrhy řešení Vymezení specifického výzkumu z hlediska legislativy A. zákon č. 130/2002 Sb., §3, odst. 1, písmeno b) Dosavadní znění: 2. specifickým výzkumem na vysokých školách je část výzkumu na vysokých školách, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti. Návrh změny: 2. specifickým výzkumem na vysokých školách je část výzkumu na vysokých školách, která je spojena se vzděláváním a na níž se podílejí akademičtí pracovníci vysokých škol a studenti doktorského studia a vyšších ročníků magisterského a navazujícího magisterského studia.

9 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Problémy a návrhy řešení Vymezení specifického výzkumu z hlediska legislativy B. nařízení vlády č. 462/2002 Sb., §2, odst. 3 Dosavadní znění: Institucionální podporu specifického výzkumu lze užít na výzkumnou činnost, na které se podílejí studenti vysokých škol, a to zejména na úhradu : a/ osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů (dále jen „studenti“) při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysokých školách, b/ osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty podle vnitřních předpisů vysokých škol, c/nákladů na výzkum prováděný studenty při přípravě diplomové nebo disertační práce.

10 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Problémy a návrhy řešení B. nařízení vlády č. 462/2002 Sb., §2, odst. 3 Návrh změny: Institucionální podporu specifického výzkumu lze užít na výzkumnou činnost, na které se podílejí akademičtí pracovníci vysokých škol a studenti doktorského studia a vyšších ročníků magisterského a navazujícího magisterského studia, a to zejména na úhradu a/ osobních a věcných nákladů výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů (dále jen „studenti“) podle vnitřních předpisů vysokých škol, b/nákladů na výzkum prováděný studenty při přípravě diplomové nebo disertační práce, c/ doplňkových (režijních) nákladů nebo výdajů vzniklých v přímé souvislosti s výzkumnou činností akademických pracovníků vysokých škol a studentů doktorského studia a vyšších ročníků magisterského a navazujícího magisterského studia (např. administrativní náklady).

11 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Další problémy Proč je alokační vzorec tak složitý? Je používán vzorec v navrženém tvaru nebo došlo k jeho další úpravě? X

12 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Další problémy Kritéria vstupující do výpočtu v alokačním vzorci a jejich váhy Proč se řadu let nemění objem prostředků rozdělovaných na specifický výzkum? Zadávání výsledků do RIV

13 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Shrnutí návrhů na úpravu úprava legislativy úprava alokačního vzorce (kritérium Hi) posoudit váhu kritérií vstupujících do alokačního vzorce, více zohlednit výstupy namísto vstupů možnost ukládat do systému RIV data i ze SV, výsledky vzniklé řešením bakalářských, doktorských a disertačních prací možnost evidence v RIV také publikací z grantů a projektů, kde je VŠ spolupříjemcem

14 21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "21. 9. 2006, předsednictvo RVŠ Výzkum a vývoj na vysokých školách, problematika a hodnocení specifického výzkumu Zpracovali: Ing. J. Fischer, doc. B. Tremlová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google