Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Třetí role vysokých škol - spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem 10. zasedání předsednictva Rady VŠ 22. března 2007 V. Kebo, B. Tremlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Třetí role vysokých škol - spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem 10. zasedání předsednictva Rady VŠ 22. března 2007 V. Kebo, B. Tremlová."— Transkript prezentace:

1 Třetí role vysokých škol - spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem 10. zasedání předsednictva Rady VŠ 22. března 2007 V. Kebo, B. Tremlová

2 Úvod „Třetí neméně významnou oblastí činnosti vysokých škol je jejich úzká spolupráce s hospodářskou sférou (podniky, zaměstnavateli a dalšími odběrateli), spoluvytváření inovačních a technologických klastrů a zapojení se do rozvoje celého regionu, ve kterém vysoká škola působí, tzv. servisní funkce.“ Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 – 2010, MŠMT

3 Základní dokumenty pro VŠ Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Koncepce reformy vysokého školství Ve vazbě na národní dokumenty a dokumenty EU.

4 Lisabonská strategie rozvoj znalostní společnosti podpory výzkumu a vývoje odstraňováním překážek na vnitřním trhu a zlepšováním podnikatelského prostředí podpora zaměstnanosti a udržitelného rozvoje

5 Národní strategické dokumenty Strategie hospodářského růstu Národní inovační politika Národní politika výzkumu a vývoje Národní Lisabonský program Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013

6 Finanční prostředky pro VaV na VŠ institucionální podpora MŠMT - dotace MŠMT (podpora tzv. specifického výzkumu), výzkumné záměry (50-60 procent veškeré veřejné podpory) Granty - GA ČR, Min. Zdr, Min. Zem, Min. PO a další (GA v roce 2004 rozdělila 42 % účelové podpory) centra základního výzkumu a výzkumná centra zaměřená na aplikovaný (průmyslový) výzkum

7 Finanční prostředky pro VaV na VŠ Zatím malou část tvoří prostředky : z mezinárodních zdrojů 7. RP strukturální fondy – operační programy (VaVaI,PI, VK) ze soukromých zdrojů

8 Závěr Předložený materiál je rekapitulací klíčových strategických dokumentů pro naplnění třetí role univerzit, tj. role veřejné služby. Jednoznačně se ukazuje, že plné zvládnutí prostoru, který nabízejí operační programy pro období 2007 – 2013 by umožnilo naplnění většiny strategických cílů v oblasti výzkumu a vývoje pro inovace a vzdělávání pro konkurenceschopnost. Proto považujeme za nezbytné, aby odpovědné orgány v ČR významně zrychlily a zefektivnily přípravu veškerých dokumentů a i v jednání s orgány EU dodržely stanovené termíny.


Stáhnout ppt "Třetí role vysokých škol - spolupráce s průmyslem a soukromým sektorem 10. zasedání předsednictva Rady VŠ 22. března 2007 V. Kebo, B. Tremlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google