Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie čerpání evropských fondů v období 2007 až 2013: Konkurenceschopná česká ekonomika Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie čerpání evropských fondů v období 2007 až 2013: Konkurenceschopná česká ekonomika Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Strategie čerpání evropských fondů v období 2007 až 2013: Konkurenceschopná česká ekonomika Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu generální sekretář pro konkurenceschopnost Praha, 30. listopadu 2007

2 O čem budu hovořit: První strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika Priority Operační programy Vyjednávání operačních programů

3 Konkurenceschopná ČR, udržitelný růst HDP, zvyšující se kvalita života Konkurence- schopná česká ekonomika Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Atraktivní prostředí Vyvážený rozvoj území Národní strategický referenční rámec

4 Konkurenceschopná česká ekonomika PRIORITA APRIORITA BPRIORITA C Konkurence- schopný podnikatelský sektor Podpora kapacit VaV pro inovace Udžitelný rozvoj CR a využití potenciálu kulturního bohatství První cíl NSRR

5 Konkurenceschopný podnikatelský sektor  cíl priority  vazba priority NSRR na prioritní osy OP: Priorita NSRRPrioritní osa OP Konkurenceschopný podnikatelský sektor OP Podnikání a inovace  Vznik firem  Rozvoj firem  Prostředí pro podnikání a inovace  Služby pro rozvoj podnikání OP Lidské zdroje a zaměstnanost  Adaptabilita OP Praha - Adaptabilita  Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

6 Priorita NSRRPrioritní osa OP Konkurenceschopný podnikatelský sektor OP Výzkum a vývoj pro inovace  Evropská centra excelence  Regionální VaV centra  Komercializace, populariz. a internac. VaV  Infrastruktura pro výuku na VŠ... OP Podnikání a inovace  Inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OP Praha - Adaptabilita  Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Podpora kapacit výzkumu a vývoje pro inovace  cíl priority  vazba priority NSRR na prioritní osy OP:

7 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu Priorita NSRRPrioritní osa OP Konkurenceschopný podnikatelský sektor Regionální operační programy  Rozvoj cestovního ruchu Integrovaný operační program  Národní podpora cestovního ruchu  cíl / zaměření intervencí  vazba priority NSRR na prioritní osy OP:

8 OP Podnikání a inovace  Celková alokace: 3,041 mil. EUR (cca 100 mld. Kč)  Fond: ERDF/ podíl na Cíli Konvergence: 11,75 %  Implementace: ŘO-MPO, ZS-CzechInvest,ČMZRB

9 Příklady projektů (PROSPERITA) Rozšíření služeb BIC Ostrava Zvýšení kapacity pro poskytování služeb inovačním podnikům. Rozšíření plochy podnikatelského inkubátoru o 459 m 2 a vědeckotechnického parku o 2.984 m 2. Založení centra pro transfer technologií. Celkové náklady: 50,6 mil. Kč Poskytnutá dotace: 31,9 mil. Kč

10 Příklady projektů (INOVACE) Rieter CZ - Zavedení sériové výroby spřádacího stroje pro tryskové předení Tryskový způsob předení představuje světovou špičku, v současné době se spřádací stroj založený na podobném principu vyrábí pouze v Japonsku. Finální konstrukce stroje byla realizována v Design centru Rieter CZ. Celkové náklady: 68,5 mil. Kč Poskytnutá dotace: 25,0 mil. Kč

11 OP Výzkum a vývoj pro inovace  Celková alokace: 2,07 mil. EUR (cca 70 mld. Kč)  Fond: ERDF/ podíl na Cíli Konvergence: 8 %  Implementace: ŘO-MŠMT, ZS-CzechInvest

12 Vyjednávání OPPI  8. 3. 2007 odeslání EK; první poziční dokument EK až 4. 6. 2007, následovaly další 2 poziční dokumenty  Klíčové otázky: synergie mezi OPPI a OPVaVpI, výše podpory MSP, developeři vs brownfields, navýšení alokace na třetí prioritní osu – Efektivní energie  12. 10. 2007 odeslání finální verze EK; v současnosti dokončeno připomínkové řízení mezi Generálními ředitelstvími EK a připravuje se rozhodnutí Komise  Předpoklad vydání rozhodnutí: listopad/prosinec  Výzvy: první vlna březen resp. červen 2007; vyhlášeno 9 programů; zbývající programy v 1. pololetí 2008

13 Vyjednávání OPVaVpI  13. 4. 2007 odeslání EK; první poziční dokument EK až 16. 7. 2007  Klíčové otázky: synergie mezi OPPI a OP VaVpI, tématické zaměření a rozdělení alokací prioritních os, velké projekty, finanční udržitelnost provozní fáze projektu  15. 12. 2007 se očekává odeslání přepracované verze; v současnosti probíhá dopracování OP + proces SEA  Předpoklad vydání rozhodnutí je první polovina roku 2008  Výzvy: předpoklad v 1. pololetí 2008

14 Děkuji za pozornost Kontakt: Martin Tlapa Náměstek ministra E-mail: tlapa@mpo.cz


Stáhnout ppt "Strategie čerpání evropských fondů v období 2007 až 2013: Konkurenceschopná česká ekonomika Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek ministra průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google