Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Inovační potenciál ČR, Praha, 5. září 2012 Podpora inovací v rámci kohezní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Inovační potenciál ČR, Praha, 5. září 2012 Podpora inovací v rámci kohezní."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Inovační potenciál ČR, Praha, 5. září 2012 Podpora inovací v rámci kohezní politiky

2 Podpora inovací v programovém období 2007–2013 OP Podnikání a inovace (prioritní osa „Inovace“)  Alokace na prioritní osu: 23,2 mld. Kč –90,4 % alokace v projektech s vydaným Rozhodnutím –29,6 % alokace proplaceno OP Výzkum a vývoj pro inovace  Alokace na OP: 61,5 mld. Kč –91,5 % alokace v projektech s vydaným Rozhodnutím –27,8 % alokace proplaceno Cílem podpory je: –stimulovat inovační aktivity zejména u MSP –zlepšit finanční stabilitu podniků realizujících inovace výrobků, technologií a služeb –zlepšit podmínky pro transfer výsledků VaV do praxe

3 Intervence politiky soudržnosti musí přispívat k plnění cílů strategie Evropa 2020. Nástroj EK pro zefektivnění čerpání – ex-ante kondicionality. Při jejich nesplnění intervence nebude podpořena. Intervence fondů SSR musí prokázat příspěvek k 11 tematickým cílům. Princip tematické koncentrace – intervence musí být užšího a soustředěnějšího charakteru. Nařízení EU

4 Důraz na inovace a strategii Evropa 2020 Programové období 2014+ Strategie Evropa 2020 – velký důraz na inteligentní a udržitelný růst Inovace a inovativní podnikání mají být motorem evropského růstu a konkurenceschopnosti S podporou inovací souvisí většina z jedenácti tematických cílů EK Předně potom cíle: 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (cíl týkající se výzkumu a vývoje) 2. Zlepšení dostupnosti, využití a kvality informačních a komunikačních technologií (cíl týkající se širokopásmových sítí) 3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP)

5 Vyjednávání na úrovni EU probíhá paralelně s národní přípravou MMR zastupuje ČR při vyjednávání s Evropskou komisí a na úrovni pracovní skupiny Rady EU V první polovině roku 2012 dosáhlo Dánské předsednictví dohody nad kompromisním textem k obecnému nařízení –Úspěch členských států v jednání s EK: dosažení zjednodušení administrativních nákladů, jednoduší systém řízení intervencí, flexibilnější tematická koncentrace, flexibilnější nastavení struktury OP –Kompromisní text dostupný na stránkách MMR: http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Navrhy-novych-narizeni- kohezni-politiky-pro-obdobi http://www.mmr.cz/Kohezni-politika-EU/Navrhy-novych-narizeni- kohezni-politiky-pro-obdobi Vyjednávání na úrovni EU

6 Důvody odlišného nastavení budoucího období: Prostředky. EU priority. Tematická koncentrace. Zkušenosti – široká strategie, složitý systém. Důsledky odlišného nastavení: Zvýšení dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti ČR a prevence sociálního vyčlenění. Základna - celková strategie a priority ČR, zaměření na hlavní problémy. Zdůvodnění: Co se má řešit, jakou ZMĚNU to přinese, jaký CÍL bude dosažen; měřitelné výsledky. (Spolufinancování z národních zdrojů.) Příprava na národní úrovni

7 Vazby strategií Strategie Evropa 2020 a Národní program reforem Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Strategie regionálního rozvoje Tematické okruhy Cíle Strategie Evropa 2020 nejsou zcela adekvátní potřebám ČR. Přizpůsobení – Národní program reforem. Komplexní identifikace potřeb ČR včetně implementačního plánu. Nezahrnuje explicitně životní prostředí a regionální rozvoj. Nutný převodní mechanismus mezi Strategií Evropa 2020, Národním programem reforem a potřebami identifikovanými v rámci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti.

8

9 Základní principy přípravy období 2014 - 2020 Princip strategického zaměření a propojování Princip podpory fungujícího trhu Princip podpory kvalitních projektů Princip snadnější přípravy a realizace projektů

10 Jednotné metodické prostředí Nastavení operačních programů Systém implementace a administrace Legislativní rámec Faktory efektivního systému implementace a administrace

11 Předpoklady : Jasně vymezená implementační struktura Dostatečné kompetence a svrchovanost centrálních institucí v rámci nastavování metodického prostředí Funkční monitorovací systém – plná elektronizace všech procesů Kompetentní a stabilní administrativní kapacita Závaznost metodického prostředí i ve vztahu k horizontálním institucím (NOK, PCO, AO) Vymahatelnost nastavených pravidel Postupné odstraňování legislativních bariér Jednotné metodické prostředí

12 Děkuji za pozornost Olga.Letackova@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturálni-fondy.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Inovační potenciál ČR, Praha, 5. září 2012 Podpora inovací v rámci kohezní."

Podobné prezentace


Reklamy Google