Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programové období 2014-2020 Programové období 2014-2020 3. 12. 2013, 20. mezinárodní sympozium INOVACE 2013 JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programové období 2014-2020 Programové období 2014-2020 3. 12. 2013, 20. mezinárodní sympozium INOVACE 2013 JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce."— Transkript prezentace:

1 Programové období 2014-2020 Programové období 2014-2020 3. 12. 2013, 20. mezinárodní sympozium INOVACE 2013 JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce NOK Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Aktuální stav přípravy nového programového období 2014–2020

3 •Dohoda o partnerství – zásadní dokument pro 2014-2020 → obdobná role jako NSRR pro 2007-2013 •Neformální dialog s Evropskou komisí (od února 2013) •Návrhy legislativy pro ESI fondy → Evropský parlament 20. 11. 2013 •Příprava Dohody o partnerství: • zapojení široké škály partnerů, • šablona daná Evropskou komisí Dohoda o partnerství Dohoda o partnerství

4 Vymezení platforem Vymezení platforem •MMR-NOK připravilo materiál „Vymezení platforem pro období 2014-2020“, který platformy hlouběji rozpracovává a stanovuje její charakteristiky •Materiál vzat vládou na vědomí dne 20. 2. 2013 •Důležitým nástrojem pro zajištění koordinace zpracování programů mezi sebou i vůči Dohodě o partnerství •Základním prvkem pro nastavení a realizaci principů partnerství, který MMR-NOK respektuje

5 Pro fázi přípravy programového období 2014-2020 jsou stěžejní tyto platformy: •Rada pro fondy SSR, resp. ESI fondy •Pracovní skupiny pro fondy SSR, resp. ESI fondy •Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství 2014-2020 •Pracovní skupina k rozpracování programů 2014-2020 •Meziresortní expertní poradní skupina •Oponentní skupina pro vytvoření jednotného metodického prostředí •Pracovní skupiny pro přípravu jednotlivých programů 2014-2020

6 Informace o aktuálním stavu přípravy programů 2014–2020

7 Struktura operačních programů období 2014-2020 EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP RybářstvíCíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl Evropská územní spolupráce OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce OP schváleny usnesením vlády č. 867 ze dne 28. 11. 2012

8 Zpracování programů •Gesce: Řídící orgány •MMR-NOK: hodnocení ve fázích •Pravidelné informace na vládu •Aktuální verze k 30. 11. 2013 → budou zaslány Evropské komisi v rámci neformálního dialogu

9 Informace o přípravě programového období 2014-2020 • Prosinec 2013: • neformální dialog EK s MMR k Dohodě, • vládě informace o přípravě DoP a programů ESIF (v souladu s UV 809/2013). • Leden 2014: neformální dialog EK k programům. • Březen 2014: • předložení Dohody o partnerství vládě vč. SEA, • předložení programů vládě vč. SEA. • Duben: zahájení formálního dialogu ČR s EK.

10 Koncepce jednotného metodického prostředí

11 Harmonogram přípravy JMP Metodické oblasti řešené v materiáluTermín předložení vládě ČR (schválení) Příprava programových dokumentůUV 401 z 29. května 2013 + aktualizace k 1. červenci 2013 + aktualizace nyní Evaluace, indikátory, způsobilé výdaje, řízení rizikUV 597 z 9. srpna 2013 Řízení výzev, výběr a hodnocení projektůlistopad 2013 Rozvoj lidských zdrojůprosinec 2013 Integrované přístupyprosinec 2013 Zadávání zakázek, řídicí dokumentace programů, publicita a komunikace, monitorování (1. část), procesy řízení a monitorování v MS2014+ (1. část) prosinec 2013 Revize programůleden 2014 Projekty vytvářející příjmy, finanční nástroje, veřejná podporaúnor 2014 (pro info) Monitorování (2. část) a procesy řízení a monitorování v MS2014+ (2. část) březen 2014 Metodika finančních tokůčerven 2014

12 Odstraňování legislativních a nelegislativních bariér

13 CÍL •přispět ke snížení administrativní zátěže •sjednotit pravidla pro poskytování pomoci z fondů EU •přispět ke zvýšení právní jistoty jednotlivých aktérů při výkonu jejich činnosti

14 Legislativní materiály Legislativní materiály Aktuálně příprava již sedmého legislativního balíčku 2010 •Návrh legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení administrace SF a FS EU (UV 03/2010) •Zpráva o pokroku v řešení vybraných legislativních oblastí (UV 11/2010) 2011 •Zpráva o pokroku v řešení dalších změn a nových podnětů (UV 11/2011) •Vyhodnocení právních nástrojů implementace SF a FS v programovém období 2007–2013 (pro informaci 11/2011) 2012 •Návrh na snížení legislativních bariér pro implementaci SF a FS EU v období 2014-2020 (UV 08/2012) 2013 •Zpráva o pokroku v realizaci změn nelegislativní povahy zpracovaná v souladu s UV ze 08/2012 (pro informaci 01/2013)

15 Děkuji za pozornost www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Programové období 2014-2020 Programové období 2014-2020 3. 12. 2013, 20. mezinárodní sympozium INOVACE 2013 JUDr. Olga Letáčková vrchní ředitelka sekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google