Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Česká republika není čistým plátcem do fondů EU MMR ČR 18. 12. 2007 Seznámení se stavem čerpání za období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Česká republika není čistým plátcem do fondů EU MMR ČR 18. 12. 2007 Seznámení se stavem čerpání za období."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Česká republika není čistým plátcem do fondů EU MMR ČR 18. 12. 2007 Seznámení se stavem čerpání za období 2004–2006 a připraveností ČR na období 2007–2013

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

3 Vývoj čisté pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie od 1. Čistá pozice je chápána pouze jako „účetní“ srovnání reálných finančních toků mezi rozpočtem EU a ČR. Nebere v úvahu reálné využití prostředků. Nejedná se navíc o tok mezi rozpočtem EU a rozpočtem ČR, protože ne všechny prostředky, které ČR získá, jsou příjmem státního rozpočtu. Do čisté pozice vůči rozpočtu EU nejsou započítávány další platby ČR (např. do Evropské investiční banky nebo do rezervního fondu pro uhlí a ocel). Do čisté pozice jsou na straně příjmů započítávány: Předvstupní nástroje, Prostředky na zemědělství, Strukturální akce (SF, FS), Vnitřní politiky, Kompenzace. Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu EU se od okamžiku přistoupení do EU (tj. 1. května 2004) vyvíjí příznivě - ČR byla doposud v každém roce v kladné pozici „čistého příjemce“, tzn. odvody do rozpočtu EU byly každý rok nižší než příjmy poukázané do České republiky. V roce 2004 tvořily významnou část příjmů zejména předvstupní nástroje (Phare, ISPA, Sapard) a finanční prostředky strukturálních akcí (SF a CF). Od roku 2005 význam předvstupních nástrojů poklesl na úkor zemědělské politiky, která se stala nejvýznamnější položkou příjmů z rozpočtu EU. Vysoký podíl zaujímají nadále strukturální akce, tj. čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, u nichž lze předpokládat (vzhledem k finančním objemům nového programovacího období 2007–2013), že budou tvořit významnou část příjmů z rozpočtu EU i v letech následujících. 5. 2004 do 30. 6. 2007

4 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ k 30. 11. 2007

5 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Fond soudržnosti Realizace projektů ex-ISPA a projektů Fondu soudržnosti 2004–2006  v sektorech dopravy(13 projektů)  životního prostředí(38 projektů)  z toho projektů technické asistence(9 projektů) K 30.11.2007 vyčerpáno z celkové alokace ISPA/FS 45%.  za rok 2006 bylo vyčerpáno 170 mil. EUR  v roce 2007 dosud 102 mil. EUR  tzn. za poslední 2 roky celkem 272 mil. EUR Čerpání prostředků projektů z Fondu soudržnosti na projekty z programového období 2004–2006 bude pokračovat do konce roku 2010.

6 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Období 2004–2006  alokace (přislíbené prostředky z EU) 55 mil. EUR  celá částka alokována (rozdělena) na projekty  pravidlo N+2 (pravidlo, které podmiňuje vyčerpání alokace rozdělené do let v průběhu dvou let, tzn. že prostředky pro rok 2004 musí být nárokovány a vůči EK finančně vypořádány do konce roku 2006, v opačném případě hrozí vrácení EK) splněno ve všech programech, v průběhu obou let realizace (pro alokaci 2004 i 2005)  prostředky budou všechny vyčerpány, nehrozí vrácení EK  díky velkým kurzovním rozdílům dokonce došlo k přezávazkování (rozdíl bude hrazen ze státního rozpočtu) Období 2007–2013  stejně jako v minulém období 5 programů – ČR-Polsko, Slovensko-ČR, Rakousko-ČR, Bavorsko-ČR, Sasko-ČR  všechny programové dokumenty předloženy EK (zatím schválen dne 11. 12. 2007 program ČR-PL, za tento program nese MMR největší odpovědnost – pouze v tomto programu vystupujeme jako Řídící orgán)  schválení ostatních programů v nejbližší době  monitorovací výbory by měly být svolány v průběhu ledna a února  předpokládané vyhlášení ostatních programů a otevření výzev se předpokládá v únoru 2008 (pro ČR-PL dokonce 14.1.2007)  ČR tak může díky programům přeshraniční spolupráce získat z EU 351,59 mil. EUR Přeshraniční spolupráce

7 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Činnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR  SF vyjednávání  SF realizace  SF čerpání prostředků  Kohezní politika EU  Regionální rozvoj  Územní plánování  Stavební zákon  Cestovní ruch  Bytová politika  Veřejné zakázky a koncese  Veřejné dražby  Horská služba

8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Jiří Vačkář 1. Náměstek pro regionální politiku a cestovní ruch a Daniel Toušek Náměstek pro evropské záležitosti www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Česká republika není čistým plátcem do fondů EU MMR ČR 18. 12. 2007 Seznámení se stavem čerpání za období."

Podobné prezentace


Reklamy Google