Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava nové dopravní politiky ČR Mgr. Jan Bezděkovský Odbor Strategie Ministerstvo dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava nové dopravní politiky ČR Mgr. Jan Bezděkovský Odbor Strategie Ministerstvo dopravy."— Transkript prezentace:

1 Příprava nové dopravní politiky ČR Mgr. Jan Bezděkovský Odbor Strategie Ministerstvo dopravy

2 2 Základní struktura dokumentu a časový harmonogram jeho přípravy  Analytická část (do konce roku 2011)  Návrhová část (do poloviny roku 2012)  Implementační část (do konce roku 2012)  SEA (k části 2 a 3 dokumentu)  Termín pro předložení materiálu do vlády: 31.12.2012

3 3 Analytická část  Hodnocení Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013  Doprava jako podmínka konkurenceschopnosti ČR  Doprava jako podmínka pro konkurenceschopnost regionů  Strategický rámec udržitelného rozvoje  Evropská dopravní politika

4 4 Návrhová část  Střednědobá a dlouhodobá vize  Východiska  Cíle Dopravní politiky  Struktura priorit  Uživatelé  Provoz  Zdroje pro dopravu  Dopravní infrastruktura  Snižování dopadu na zdraví a životní prostředí  Sociální otázky, zaměstnanost, vzdělávání a kvalifikace  Subsidiarita, odpovědnost jednotlivých úrovní

5 5 Implementační část  Nástroje finanční  Nástroje legislativní  Nástroje inovační  Nástroje na minimalizaci dopadů do životního prostředí  Public relations, projednávání opatření s odbornou a laickou veřejností a samosprávou, odstraňování bariér  Struktura návazných strategických dokumentů  pro oblast dopravní infrastruktury a její financování  pro oblast dopravní obslužnosti  pro oblast bezpečnosti  pro oblast telematiky a moderních technologií  pro oblast nákladní dopravy a logistiky  pro oblast zpoplatnění provozu a internalizaci externalit  Pro oblast letecké dopravy  pro oblast cyklistické dopravy  pro oblast kosmických technologií  Monitoring a návrh indikátorů pro sledování účinnosti opatření  Kompetence a odpovědnost jednotlivých subjektů  Analýza proveditelnosti a riziková analýza

6 6 Evropská dopravní politika a politika TEN-T – důležitá východiska budoucí dopravní politiky ČR  Bílá kniha: „Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru – ke konkurenceschop-nému a efektivnímu dopravnímu systému  ambiciózní dokument (zejména v oblasti životního prostředí – snížení emisí CO 2 do roku 2050 o 60%)  deset dlouhodobých cílů (např. převod 50% dopravy nad 300 km na železnici nebo dosažení 40% používání nízkouhlíkových paliv v letectví)  Revize politiky TEN-T  hlavní síť – priorita EU (dokončit do konce 2030)  globální síť (dokončit do 2050)  parametry sítě TEN-T (zejména u hlavní sítě pro nákladní železniční dopravy náročné požadavky – nad rámec TSI)  Budoucí financování politiky TEN-T  Nástroj pro propojení Evropy (CEF)  „Kohezní“ CEF  Kohezní fond  Fond ERDF

7 7 Internalizace externích nákladů – důležité téma nové dopravní politiky ?  Důležité „evropské“ téma (viz Bílá kniha)  Důsledná aplikace principu „uživatel/ znečišťovatel platí“ - nejběžnější externí náklady = 2,6 % HDP  Inovativní zdroj financování  Nástroj ke snižování negativních dopadů životního prostředí/zrovnoprávnění podmínek pro podnikání mezi jednotlivými druhy dopravy  Novela směrnice Euroviněta (možnost zpoplatnit hluk a znečištění ovzduší)  Zpoplatnění hluku na železnici  V budoucnosti další harmonizace na úrovni EU

8 Děkuji za pozornost Ministerstvo dopravy


Stáhnout ppt "Příprava nové dopravní politiky ČR Mgr. Jan Bezděkovský Odbor Strategie Ministerstvo dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google