Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní rámec ochrany zdraví obyvatel před hlukem MUDr. Michael Vít, Ph.D. hlavní hygienik ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní rámec ochrany zdraví obyvatel před hlukem MUDr. Michael Vít, Ph.D. hlavní hygienik ČR."— Transkript prezentace:

1 Legislativní rámec ochrany zdraví obyvatel před hlukem MUDr. Michael Vít, Ph.D. hlavní hygienik ČR

2 Východiska Budoucí politika ochrany proti hluku" - Zelená kniha Evropské komise ze dne 4.11.1996 Budoucí politika ochrany proti hluku" - Zelená kniha Evropské komise ze dne 4.11.1996 Směrnice WHO pro hluk v komunálním prostředí č. 195DB19-6211-06-0b4 Směrnice WHO pro hluk v komunálním prostředí č. 195DB19-6211-06-0b4

3 Legislativa – přímé kompetence OOVZ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§§ 30-34) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§§ 30-34) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (platnost od 1.6.2006) – (§§ 10,11) Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (platnost od 1.6.2006) – (§§ 10,11)

4 Legislativa – prevence a HRA Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)- komplexní hodnocení rizik (§ 23 odst. 5) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)- komplexní hodnocení rizik (§ 23 odst. 5) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC) § 14 odst.4 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (IPPC) § 14 odst.4

5 HLUK – filozoficky Dvě základní oblasti: Přímá regulace hluku u jeho producentů Přímá regulace hluku u jeho producentů Program na snižování emisí hluku – strategické hlukové mapy – směrnice EU Program na snižování emisí hluku – strategické hlukové mapy – směrnice EU

6 Přímá regulace Limity imisní vztažené k definovaným chráněným objektům Limity imisní vztažené k definovaným chráněným objektům Výkon SZD orgány ochrany veřejného zdraví Výkon SZD orgány ochrany veřejného zdraví Možnost opatření : sankce sankce pozastavení provozu zdroje hluku pozastavení provozu zdroje hluku časově omezené povolení provozu zdroje hluku nesplňujícího limity hluku do doby nápravy časově omezené povolení provozu zdroje hluku nesplňujícího limity hluku do doby nápravy

7 HLUK SZD Různé limity dle druhu emitujícího zařízení – dle vlivu na zdraví a vlivu obtěžování populace hlukem Nejpřísnější pro impulsní hluk a hluk z hudební produkce resp. kde tónová složka Nejpřísnější pro impulsní hluk a hluk z hudební produkce resp. kde tónová složka Limity imisní vzhledem k celoživotnímu nebo dlouhodobému efektu na zdraví Limity imisní vzhledem k celoživotnímu nebo dlouhodobému efektu na zdraví

8 Strategické hlukové mapy Transpozice směrnice 2002/49/ES ze dne 5. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí do právního řádu ČR V lednu r. 2006 transpozice novelou zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (§ 80, 81, 81a,81b,81c)

9 cílem pořízení strategických hlukových map a jejich pravidelná aktualizace á 5 let– MZ ČR Strategické hlukové mapy zpracované jako grafické výstupy, mapy znázorňující překročení mezních hodnot´a stratifikaci dle expozice hlukem v území Na jejich základe MD a KÚ pořizují akční plány Akční plán = plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými účinky hluku včetně zachování tichých oblastí

10 Strategické hlukové mapy do 30. června 2007 strategické hlukové mapy pro okolí hlavních pozemních komunikací, hlavních železničních tratí, hlavních letišť, a pro aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli do 30. června 2007 strategické hlukové mapy pro okolí hlavních pozemních komunikací, hlavních železničních tratí, hlavních letišť, a pro aglomerace s více než 250 000 trvale bydlícími obyvateli do 30. června 2012 strategické hlukové mapy pro aglomerace nad 100.000 trvale bydlícími obyvateli do 30. června 2012 strategické hlukové mapy pro aglomerace nad 100.000 trvale bydlícími obyvateli

11 Limity NV 148/2006 Sb. vs vyhl. 523/2006 Sb. Komunikace pozemní Komunikace pozemní 70/60 dB (60/50 dB)70/60 dB Dráha Dráha 70/65 (60/55 dB)70/65 dB Letecká doprava Letecká doprava 60/50 dB60/50dB Stacionární zdroje Stacionární zdroje 50/40 dB50/40 dB

12 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Legislativní rámec ochrany zdraví obyvatel před hlukem MUDr. Michael Vít, Ph.D. hlavní hygienik ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google