Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škroupovo náměstí – podzemní garáže na místě parku?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škroupovo náměstí – podzemní garáže na místě parku?"— Transkript prezentace:

1 Škroupovo náměstí – podzemní garáže na místě parku?
Tisková konference u příležitosti 19. výročí demonstrace za svobodné volby na Škroupově náměstí

2 1988 – Chceme svobodně volit

3

4 Škroupovo náměstí dnes
V roce 2000 prošlo náměstí nákladnou rekonstrukcí

5 Dvě kruhová sila o průměru 21 metrů pro 216 aut

6 Předběžné závěry Pražské Hygienické Stanice - EIA z 6.11.2007
Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje, že … následný provoz záměru [garáží] nebude pro lokalitu znamenat zlepšení stávající situace z hlediska dopravního hluku a zhoršení situace může být větší než předpokládané, pokud by bylo preferováno abonentní parkování na úkor parkování rezidentního. V závěru vyjádření HS HMP konstatuje, že lokalita bude zatížena nadlimitním hlukem ze stavební činnosti, a to i v chráněných vnitřních prostorech staveb, aniž by tato situace byla kompenzována následným snížením dopravního hluku. Orgán ochrany veřejného zdraví nedoporučuje realizaci záměru.

7 Dopady garáží na životní prostředí
Zvýšení prašnosti Již dnes překračování limitů NO2,benzenu a suspendovaných částic PM10 Znehodnocení estetického vzhledu náměstí (protihlukové přístřešky) lze již ve stavu bez výstavby garáží oèekávat zvýšené imisní hodnoty oxidu dusièitého, benzenu a suspendovaných èástic PM1o a tudíž i riziko z expozice tìmito zneèiš•ujícími látkami lze považovat za støední až zvýšené.

8 Hlukové zatížení - fáze výstavby
hyg. limit/den akustický výkon překročeno v % vrtání šachet 66,9 dB 116,1 dB 73,5 % odtěžení zeminy (do 4 m) 67,4 dB 104,6 dB 55,2% odtěžení zeminy (od 4 m do 15 m) 66,9 dB 104,6 dB 56,4 % odtěžení zeminy (od 15 m do 25 m) 67,4 dB 103,4 dB 57,4 % konstrukce šachty 66,9 dB 81,6 dB 22,4 % bourací práce, odtěžení 65,0 dB 104,2 dB 60,3 % Po dokončení výstavby se v přilehlých komunikacích předpokládá zvýšení provozu aut až o 400 denně.

9 Finanční náklady na stavbu všech podzemních garáží na Praze 3
229 milionů Kč na podzemní garáže v příštích 10 letech V roce 2008 předpokládány investice 20,5 milionu Kč, z čehož zhruba polovina jde pouze na dokumentaci a projekty garáží Na údržbu a výstavbu dětských hřišť jde letos zhruba 6 milionů

10 Zóny placeného stání Praha 2 – parkovací místa po měsíci zavedení zón zaplněna z 80% Praha 3 – více rezidentů, ale taktéž se předpokládá zlepšení parkovací situace Účelem zavedení zón placeného stání je omezit vjezd automobilů nerezidentů do centra Prahy Výstavba podzemních garáží je naopak motivuje do centra jezdit Radnice vůbec neuvažuje o snižování parkovacích míst na povrchu jako kompenzaci za budování podzemních garáží

11 Co dále? Pokračuje proces EIA – investor musí zohlednit negativní stanovisko 65 občanů, hygienika, občanských sdružení i LBD Petici proti garážím již podepsalo více než 500 obyvatel v okolí Opozice požaduje vyhodnotit nejdříve ZPS a vypracovat komplexní dopravní koncepci Radnice plánuje překlasifikovat přilehlé komunikace ze 3. na 2. třídu – přesto budou hlukové limity překračovány


Stáhnout ppt "Škroupovo náměstí – podzemní garáže na místě parku?"

Podobné prezentace


Reklamy Google