Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Písemka č. II  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 50 sekund opisování 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Písemka č. II  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 50 sekund opisování "— Transkript prezentace:

1

2 Písemka č. II  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 50 sekund opisování 

3 1.otázka varianta 3 varianta 4 Mezi skladebné prvky ÚSES řadíme: a) bioprodukty, b) biocentra, c) liniové prvky - biokoridory a interakční prvky. Boční kanál k překonání příčné překážky na toku pro živočichy se nazývá... a) rybí přechod, b) ÚSES, c) náhon.

4 2.otázka varianta 3 varianta 4 Cílem návrhu ÚSES je :... a)scelení zemědělských ploch do větších orných celků, b)navrhování nových biokoridorů, biocenter a interakčních prvků v krajině, c)doplnění kostry ekologické stability za účelem stabilizace krajiny. Smyslem hodnocení krajinného rázu je :... a) eliminovat emise znečištění z tranzitní silniční dopravy, b) stanovit estetické hodnoty krajiny s ohledem na následnou výstavbu, c) vybrat potenciálně vhodné prvky pro ÚSES.

5 3.otázka varianta 3 varianta 4 Důsledky stavební činnosti na ŽP... a)můžeme omezit realizací ochranných opatření při stavbě, b) není možné dopředu určit, a tak se na ně nelze připravit, c) řadíme mezi nepříznivé abiotické faktory prostředí. K přirozeným procesům změny krajiny patří:... a) urbanizace, b) scelování pozemků, c) sukcese.

6 4.otázka varianta 3 varianta 4 Mezi hlavní negativa vodní dopravy patří :... a) budování plavebních stupňů = migračních překážek, b) dodatečná úprava směru trasy koryta a zpevnění břehů, c) významné emise freonů uvolňovaných do vody. Mezi hlavní problémy silniční dopravy z hlediska ŽP patří :... a) možný zábor ekologicky cenných pozemků při stavbě, b) produkce emisí (NO X, CO 2 ) a hluku do okolí, c) bariérový efekt = snížení migrační prostupnosti krajiny.

7 5.otázka varianta 3 varianta 4 Transport, při kterém využíváme více dopravních prostředků (auto-vlak-letadlo), nazýváme dopravou... a) tranzitní, b) individuální, c) kombinovanou. Proces změny rostlinných druhů na stanovišti : a) označujeme jako sukcesi, b) probíhá přes jednotlivá sukcesní stádia a směřuje ke klimaxu, c) probíhá v ekosystému i bez přítomnosti člověka.

8 6.otázka varianta 3 varianta 4 Stupeň ekologické stability (SES): a) popisuje ekologickou významnost krajinného prvku, b) je nástrojem pro hodnocení krajinného rázu, c) nám umožňuje hodnotit stabilitu krajiny. Při volbě vhodné varianty dopravní stavby se snažíme... a) brát v úvahu pouze ekonomická kritéria, b) trasu z center měst a chráněných území přesunout mimo → na obchvaty, c) využít zejména území přirozených ekosystémů.

9 Konec …hurááá!!! 

10


Stáhnout ppt "Písemka č. II  jméno, kruh, varianta 3, 4  Odpověď – 1 a b, 2 b 3 a b c  6 x 50 sekund opisování "

Podobné prezentace


Reklamy Google